Topaasia – Etusivu2024-02-26T11:54:59+00:00

Game-Changing Dialogues

Tuloksia tunnissa kaikkiin muutos-, johtamis- ja kehitystarpeisiin. Topaasia on pelillinen dialogityökalu, jolla sitoutetaan ja osallistetaan työyhteisöä, tiimejä ja yksilöitä keskusteluin, jotka johtavat arjen muutoksiin.

Game-Changing Dialogues

Johdettuja keskusteluja kaikkiin muutos-, johtamis- ja kehitystarpeisiin. Topaasia on pelillinen dialogityökalu, jonka avulla sitoutetaan ja osallistetaan työyhteisöä, tiimejä ja yksilöitä keskusteluin, jotka johtavat arjen muutoksiin.

Kaikille keskustelun herättäjille

Nyt on aika lyödä kortit pöytään ja käynnistää keskustelu

Topaasia auttaa jokaista organisaatiota, jossa tarvitaan selkeä malli henkilöstön kuulemiselle, osallistamiselle ja yhteiselle kehittämiselle, käymään helposti tuloksellisia ja vuorovaikutusta parantavia keskusteluja.

Nyt on aika lyödä kortit pöytään ja käynnistää keskustelu

Topaasia auttaa jokaista organisaatiota, jossa tarvitaan selkeä malli henkilöstön kuulemiselle, osallistamiselle ja yhteiselle kehittämiselle, käymään helposti tuloksellisia ja vuorovaikutusta parantavia keskusteluja.

Mitä hyötyä Topaasia-keskustelut tuovat?

Parempaa osallisuutta ja vuorovaikutusta

Päätöksiä ja toimenpiteitä arkeen

Helppo tapa fasilitoida keskusteluja

Data kohtaamisista yhteen paikkaan

Mitä hyötyä Topaasia-keskustelut tuovat?

Parempaa osallisuutta ja vuorovaikutusta

Päätöksiä ja toimenpiteitä arkeen

Äärimmäisen helppoa pelata ja ohjata

Data kohtaamisista yhteen paikkaan

Asiat ratkaistaan puhumalla

mutta keskustelut pitäisi saada sellaiseen pakettiin, että ne vievät nopeasti asioiden ytimeen ja johtavat arjen toimenpiteisiin; kuka vaan osaa helposti vetää keskusteluja valmentavalla otteella ja joihin jokaisen on helppo osallistua. Niiden tulisi myös dokumentoitua automaattisesti ja eikä viedä ylimääräistä aikaa keneltäkään.

Jos asioista ei keskustella ja päätetä, niistä ei tule tekoja:

● strategiat eivät toteudu

● kehityskeskustelut eivät kehitä

● ideat jäävät ajatuksiksi ihmisten aivoihin

Henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin on yksi työelämän suurimmista haasteista, joka on kuitenkin ratkaistavissa yhtä helposti kuin rento rupattelu korttipelin äärellä.

Asiat ratkaistaan puhumalla

mutta keskustelut pitäisi saada sellaiseen pakettiin, että ne vievät nopeasti asioiden ytimeen ja johtavat arjen toimenpiteisiin; kuka vaan osaa helposti vetää keskusteluja valmentavalla otteella ja joihin jokaisen on helppo osallistua. Niiden tulisi myös dokumentoitua automaattisesti ja eikä viedä ylimääräistä aikaa keneltäkään.

Jos asioista ei keskustella ja päätetä, niistä ei tule tekoja:

● strategiat eivät toteudu

● kehityskeskustelut eivät kehitä

● ideat jäävät ajatuksiksi ihmisten aivoihin

Henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin on yksi työelämän suurimmista haasteista, joka on kuitenkin ratkaistavissa yhtä helposti kuin rento rupattelu korttipelin äärellä.

Topaasia-pelit ovat paras näkemäni tapa toteuttaa laadukas ja tavoitehakuinen keskustelusessio ilman ulkopuolista fasilitaattoria. Peli ohjaa keskustelun nopeasti oikeiden teemojen äärelle.

Juho Toivola, Keynote-puhuja & rekrytointikouluttaja

Ennennäkemätön aika/hyöty suhde tiimin toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Auttaa paikallistamaan nopeasti tiimin toiminnan kannalta oleelliset haasteet ja tekemään toimintasuunnitelman.

Tiina Lindroos, Henkilöstöjohtaja, Finnchat Oy

Pelaaminen auttaa tehokkaasti tunnistamaan niin riskejä, mahdollisuuksia kuin toisten vahvuuksiakin. Pelaamisen avulla tunnistettuja asioita voidaan viedä käytäntöön nopeasti.

Johanna Pystynen, Henkilöstöjohtaja, Vincit Oyj

Topaasiassa on valmiiksi mietitty prosessi ja sen avulla on helppo saada isokin porukka keskustelemaan. Homma ei kuitenkaan jää vain jutustelun tasolle, vaan prosessi ohjasi meidän priorisoimaan top asian ja miettimään siihen konkreettisia toimenpiteitä.

Tarja Ihalainen, Uudistumispäällikkö, Teknologiateollisuus ry

Topaasia auttaa luomaan tilannekuvan dialogin avulla,  jossa pelaajat osallistuvat valitsemalla näkökantoja ja perustelemalla omat valinnat. Tämän lisäksi hyvin lyhyessä ajassa päästään konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka vastuutetaan ja aikataulutetaan.

Marko Sorri, COO, Jyväskylän yritystehdas

Topaasia-pelit ovat paras näkemäni tapa toteuttaa laadukas ja tavoitehakuinen keskustelusessio ilman ulkopuolista fasilitaattoria. Peli ohjaa keskustelun nopeasti oikeiden teemojen äärelle.

Juho Toivola, Keynote-puhuja & rekrytointikouluttaja

Ennennäkemätön aika/hyöty suhde tiimin toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Auttaa paikallistamaan nopeasti tiimin toiminnan kannalta oleelliset haasteet ja tekemään toimintasuunnitelman.

Tiina Lindroos, Henkilöstöjohtaja, Finnchat Oy

Pelaaminen auttaa tehokkaasti tunnistamaan niin riskejä, mahdollisuuksia kuin toisten vahvuuksiakin. Pelaamisen avulla tunnistettuja asioita voidaan viedä käytäntöön nopeasti.

Johanna Pystynen, Henkilöstöjohtaja, Vincit Oyj

Topaasiassa on valmiiksi mietitty prosessi ja sen avulla on helppo saada isokin porukka keskustelemaan. Homma ei kuitenkaan jää vain jutustelun tasolle, vaan prosessi ohjasi meidän priorisoimaan top asian ja miettimään siihen konkreettisia toimenpiteitä.

Tarja Ihalainen, Uudistumispäällikkö, Teknologiateollisuus ry

Topaasia auttaa luomaan tilannekuvan dialogin avulla,  jossa pelaajat osallistuvat valitsemalla näkökantoja ja perustelemalla omat valinnat. Tämän lisäksi hyvin lyhyessä ajassa päästään konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka vastuutetaan ja aikataulutetaan.

Marko Sorri, COO, Jyväskylän yritystehdas

Game-Changing Dialogues

Avaa peli osallistaville keskusteluille

Topaasia osallistaa ajattelemaan, sanoittamaan ja tukee kuulluksi tulemista. Korttipelin helppoudella toimiva sovellus fasilitoi keskustelun puolestasi. Aseta keskustelulle tavoite ja jaa kortit, niin Topaasia ohjaa keskustelun oikeille urille.

Game-Changing Dialogues

Avaa peli osallistaville keskusteluille

Topaasia osallistaa ajattelemaan, sanoittamaan ja tukee kuulluksi tulemista. Korttipelin helppoudella toimiva sovellus fasilitoi keskustelun puolestasi. Aseta keskustelulle tavoite ja jaa kortit, niin Topaasia ohjaa keskustelun oikeille urille.

Paremmat keskustelut hyödyttävät kaikkia

Hyödyt tiimeille ja henkilöstölle

  • Edistää tutkitusti ihmisten vuorovaikutusta, päätöksentekoa, ja sitoutumista.

  • Osallistava tapa keskustella, jossa kaikki tulevat nähdyksi ja kuulluksi.

  • Keskusteluissa päästään nopeasti asioiden ytimeen. Lopputuloksina parempi yhteisymmärrys ja konkreettinen toimintasuunnitelma.

Hyödyt esihenkilöille ja pelien vetäjille

  • Helppo tapa vetää osallistava, innostava ja tehokas ryhmä-, tai yksilökeskustelu. Pelin johtajana voi toimia esimerkiksi esihenkilö, fasilitaattori, tai tiimin jäsen.

  • Ei etukäteisvalmisteluja tai jälkidokumentaatiohässäkkää! Sessio on nopea valmistella ja dokumentoituvat automaattisesti.

  • Toimii helposti etänä, hybridinä tai paikan päällä.

Hyödyt johdolle ja organisaatiolle

  • Osallista ihmisiä ajattelemaan ja keskustelemaan organisaatiolle tärkeistä asioista, kuten strategiasta tai työhyvinvoinnista.

  • Kaikkien pelien data tallentuu ja on analysoitavissa hallintapaneelissa. Tiedot auttavat suurten linjojen päätöksenteossa.

  • Yhtenäinen tapa keskustella ja kehittää – Auta organisaationne esihenkilöitä edistämään vuorovaikutusta ja vuoropuhelua helpolla työkalulla.

  • Selvää säästöä! Pelejä vetääkseen ei tarvitse olla ammattifasilitoija tai valmentaja, vaan jokainen esihenkilö ja tiiminvetäjä oppii helposti pelien vetämisen.

Let’s speed up the game

Näin pääset Topaasian kanssa helposti liikkeelle

1

Varaa etätapaaminen ja opi miten työkalu toimii

Etätapaamisessa opit miten Topaasia toimii konkreettisesti

45min etädemossa opit pelillisestä keskustelun ohjaamisesta ja missä käytössä se toimii juuri teillä

Varaa etädemo kalenterista

2

Kokeile pelaamista käytännössä

Kokeile peliä käytännössä itse omien tiimiesi kanssa

Etädemon jälkeen osaat vetää itse pelisession ja pääset kokeilemaan sitä omien tiimiesi kanssa.

3

Keskustelukulttuurin kehitystä peli kerrallaan!

Osta Topaasian lisenssi ja luodaan suunnitelma etenemiselle

Koulutetaan Topaasian pelinjohtajat työkalun käyttöön ja lähdetään luomaan käänteentekeviä keskusteluja!

Asiakkaamme kertovat:

Lataa maksuttomat oppaamme

Strategian osallistamisopas

Dialoginen tapa osallistaa ihmiset strategiaan. Lue oppaasta miten.

Henkilöstökyselyistä henkilöstökeskusteluihin

Dialoginen tapa purkaa ja osallistaa ihmiset henkilöstökyselyiden teemoihin.

Topaasia®-pelejä on yli 40 ja voit tehdä myös omiasi!

Pelit on tehty sisältöyhteistyössä huippuammattilaisten kanssa

Topaasia®-pelit on tehty sisältöyhteistyössä huippuammattilaisten kanssa

Let’s talk about making the change

Kehittävää dialogia

Topaasia auttaa rakentamaan vaikuttavampaa keskustelukulttuuria osallistavan ja pelillisen keskustelun keinoin.

Valjastamme dialogin voiman hyötykäyttöön korttipelin helppoudella, jotta jokaisella organisaatiolla, tiimillä ja esihenkilöllä on mahdollisuus motivoida, osallistaa ja sitouttaa ihmiset kehittymään ja ratkaisemaan haasteita yhdessä.

-> Since 2014


-> Yli 10 000 pelattua sessiota