Liikeidean kaupallistaminen, haastattelussa Yritystehtaan Marko Sorri

Tässä haastattelussa pitkän linjan yritysvalmentaja Marko Sorri kertoo näkemyksiään liikeidean kaupallistamisesta ja uudesta Topaasia -pakasta “Liikeidean kaupallistaminen”. Markolla on taustalla pitkä polku tiimien kanssa työskentelystä niin valmentajan, kuin perustaja-osakkaan roolissa.

Pidimme Markon kanssa livestriimin aiheesta keskiviikkona 26.5.202, jonka tallenteen voit katsoa alta. 


Mitä tykkäät ammatillisella elämälläsi edistää?

Työssäni yritysvalmentajana keskityn ymmärryksen luomiseen silloin, kun lähdetään käynnistämään ja kasvattamaan uusia liiketoimintoja. Haluan keskittyä edistämään innovaatioita, jotka voivat saavuttaa oman potentiaalinsa myös kansainvälisillä markkinoilla. Omalla työpanoksellani tahdon edistää asioiden jäsentelyä ja dialogin käymistä jo varhaisessa vaiheessa.

Miksi liikeidean kaupallistaminen on aiheena tärkeä?

Tuoteideoita on valtavasti ja niiden saattaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi edellyttää liikeidean kaupallistamiskyvyn pohtimista ja ajattelua laajemmasta näkökulmasta. Tällaiseen ei vielä riitä pelkkä tuoteidea ajatuksella “tämän jutun voi tehdä tällä tuotteella paremmin”, vaan on hyvä ajatella näkökulmia kuten:

  • miten tehdään tästä kaupallisesti kannattavaa?
  • mitkä asiat vaikuttavat siihen, että eurot riittävät peittämään kulut?
  • mitkä asiat vaikuttavat siihen, että viivan alle jää tulosta?

(c) Oona Tynkkynen

Meillä Jyväskylän Yritystehtaalla on valtavasti start-upeja, jotka pohtivat:

  • onko meidän tuoteideasta kannattavaksi liiketoiminnaksi?
  • mitä asioita täytyy toteuttaa ennen vastauksen näkemistä?
  • mitä vastauksia meidän täytyy lähteä etsimään markkinasta?

Näissä kysymyksissä ollaan liikeidean kaupallistamisen ja siihen liittyvien kysymysten äärellä hyvin aikaisessa vaiheessa.

Samalla törmään paljon jo olemassa oleviin yrityksiin ja isompiinkin organisaatioihin, jotka pohtivat uusien liikeideoiden kaupallistamista ja ja samat kysymykset toimivat näissä ympäristöissä ihan samalla tavalla. Heillä voi olla suuremmat resurssit, olemassa olevaa asiakaskuntaa, mutta heidänkin täytyy käydä läpi samanlaisia teemoja uuden liikeidean kaupallistamisen ympäriltä.

Mielestäni lähtökohtana on, että liikeidean kaupallistamiseen liittyviä asioita oivalletaan jo varhaisessa vaiheessa, jotta ylipäätään voidaan rakentaa kannattavaa liiketoimintaa.

On tärkeää muodostaa näkemys siitä mitkä asiat on kohdattava, kun lähdetään rakentamaan toteuttamiskelpoista liiketoimintasuunnitelmaa ja sen oivaltaminen, mitä on tapahduttava ennen tätä. Näin lisätään yhteistä ymmärrystä päätöksenteon tueksi.

Miksi teimme Liikeidean kaupallistamisen pakan?

Yritystehtaalla näemme jatkuvasti tarpeita liikeidean kaupallistamiseen liittyvien aiheiden oivalluttamiseen. Meidän tiimien näkökulmasta tämä pakka pakottaa pohtimaan ydinasioita kaupallistamispolun eri vaiheissa, koska eri vaiheissa painottuu eri asiat. Liikeidean kaupallistaminen on yrityksen toiminnan perusedellytyksiä. Tavoitteemme Yritystehtaalla on valmentaa tuoteidean omistajatiimejä kannattavan liikeidean äärelle ja tähän liittyviä ydinasioita on niputettu tähän pakkaan yhdessä käsiteltäväksi. Lopputuloksena on toimenpidesuunnitelma mikä edeltää valintojen tekemistä tärkeiden ydinasioiden joukosta.

Olen myös suuri Topaasian fani. Olen pelannut ja peluuttanut lukuisia Topaasia -sessioita. Mielestäni valikoimasta puuttui vielä liikeidean kaupallistamisen pakka varhaisen vaiheen tiimeille.

Kenelle tämä pakka on tarkoitettu?

Tämä on pakka on tarkoitettu tiimeille, jotka pohtivat tietyn liikeidean edellytyksiä päästä markkinoille. Tiimi voi olla start-up, yrityksen perustamista vasta harkitseva tai isossa organisaatiossa oleva tiimi. Pakka on tarkoitettu dialogin käynnistämiseen ja toimenpidesuunnitelman tunnistamiseksi, joka toivottavasti rikastuttaa, helpottaa vaikeidenkin asioiden käsittelyä ja oivalluttaa tekemään oikeita valintoja.

 

Pakassa on neljä maata: mksi juuri nämä neljä maata?


Markkinaymmärrys – Mihin markkinaan olemme viemässä liikeideaa ja mitä tiedämme tästä markkinasta? Mitkä asiat voi vaikuttaa markkinaymmärryksemme lisäämiseen ja miten selvitämme onko markkinassa ylipäätään tilaa liikeideallemme?

Dynaaminen strategia – Mikä on se ketterä toimintatapa jolla viemme liikeidean markkinaan? Uuden liikeidean ympärillä on paljon testattavia asioita, joiden pohjalta tehdään johtopäätöksiä ja muutetaan suuntaa, kuinka teemme tämän? Kuinka jalostamme suunnitelmaamme viedä liikeideaa eteenpäin?

Tiimi ja resursointi – Onko meillä riittävä rahoitus? Onko tiimissämme tarvittava osaaminen? Mitä tulee ottaa huomioon skaalautumisen vaiheessa?

Toteuttaminen – “Planning is important but execution is everything”, kuinka varmistamme toiminnan? Kuinka hyvin lähdemme toteuttamaan kaupallistamistamisvaihetta?

Mistä voin kuulla lisää?

  • Pääset kuulemaan lisää Liikeidean kaupallistamisesta Topaasian ja Markon livestriimissä 26.5.2021 klo 11:30.
  • Osallistujat pääsevät kokeilemaan veloituksetta uutta Liikeidean kaupallistaminen-pakkaa Topaasiassa 14 vrk ajan.