Case Saranen: Pelillisillä kehityskeskusteluilla asian ytimeen alle tunnissa

Pelillisillä_kehityskeskusteluilla_asian_ytimeen_alle_tunnissa

Kehityskeskustelut, 1-to-1:t, ja muut työntekijöiden kanssa säännöllisesti käytävät keskustelut ovat esihenkilöiden kalentereiden vakiotäytettä. Haasteena usein onkin, miten hoitaa kehityskeskustelut kompaktissa ajassa niin, että keskustelut pysyvät kaikille laadukkaina, antavat tilaa tärkeistä asioista puhumiselle ja menevät kuitenkin asian ytimeen vailla kiireen tuntua?

Mia Santala toimii Saranen Consultingilla team managerina. Työssään hän fasilitoi sekä tiimien, että yksilöiden kehityskeskusteluja. Hän on käyttänyt Topaasia-hyötypeliä keskusteluiden laadullistamiseen ja syventämiseen. Kokemustensa perusteella hän kertoo pelin auttavan valmentava otteen kehityskeskusteluiden käymisessä.

Kahden tiimin fuusiosta yhteisiin toimintamalleihin

Mia törmäsi Topaasiaan ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa käsillä oli kahden tiimin fuusio, ja tarve keskustelulle yhteisistä toimintatavoista.

“Kahdesta eri kaupungista olevasta tiimistä tuli yksi yhtenäinen tiimi, ja Topaasiaa käytettiin apuna keskustelun fasilitointiin. Rakennettiin yhteisiä pelisääntöjä ja mietittiin, mihin me haluamme tällä tiimillä mennä ja millaisia asioita koettiin haastaviksi tässä hetkessä. Sitten lähdettiin luomaan tulevaisuuden ratkaisuja ja ideoita siihen, miten mahdollistamme yhteen suuntaan menemisen”, Mia kertoo ja jatkaa, kuinka tiimin kokemusten jälkeen samaa metodia on käytetty myös yksilöiden kehityskeskusteluissa:

“Olen ottanut Topaasian avuksi myös meidän one-to-one-keskusteluihin. Käymme joka toinen viikko tiimiläisten kanssa one-to-oneja, ja niissä Topaasian avulla käymme keskustelua tiimiläisten kanssa. Keskustelut etenevät sillä hyvin. Peleissä löydetään sellaisia oivalluksia, mitä ei ole aikaisemmin löydetty. Itse olen saanut paljon uutta tietoa tiimiläisistäni, mitä en ole osannut myöskään kysyä aikaisemmissa keskusteluissa. Olen kysynyt tiimiläisiltä miten he ovat kokeneet Topaasian one-to-onien yhteydessä ja he sanoivat, että löysivät uusia juttuja, ja peleistä on jäänyt hyvät kokemukset”.

Pelillisessä kehityskeskustelussa valmentava ote ja fokus ihmisessä

Mialla on vankkaa kokemusta kehityskeskusteluista ja hän kertookin Topaasian tuovan perinteiseen kehityskeskusteluun verrattuna fokuksen ihmiseen, rajat keskustelulle ja mahdollisuuden päästä nopeassa ajassa syvemmälle aiheeseen.

“Jos Topaasiaa vertaa perinteisiin one-to-oneihin, niin Topaasian avulla fokus pysyy siellä henkilössä itsessään. Ei lähdetä käymään esimerkiksi projektitilanteita tai muita päivittäisiä asioita läpi, vaan oikeasti keskitytään siihen ihmiseen, jonka kanssa siellä ollaan. Topaasia on siitä erinomainen, että se asettaa tietynlaiset rajat sille, missä keskustelu menee ja minkälaisten aiheiden ympärillä. Se mahdollistaa, että pääsee paljon syvempään keskusteluun kuin perinteisen keskustelun kautta”, Mia kertoo ja painottaa, että pelaaminen auttaa johtajaa keskustelun vetäjänä toimia valmentavasti ja oivalluttaen:

“Topaasian kanssa oli minun näkökulmastani helpompi pitäytyä antamasta ohjeita tai tuomasta omia ajatuksia keskusteluun. Se oli vahvasti fasilitointia ja vielä vahvemmin oivalluttamista. Jos esihenkilön roolissa toimii, niin tietää kuinka vaikeaa on olla ohjeistamatta ja neuvomatta. Valmentava ote oli Topaasialla helpompi toteuttaa.”

Miten kehityskeskustelut etenivät käytännössä?

Ennen pelisessioiden aloittamista Mia kävi tiimiläisten kanssa läpi, että mikä Topaasia on, minkälaisia asioita sillä käsitellään ja miksi se tuodaan mukaan.

“Yksilöiden kehityskeskusteluissa pallo on vahvasti tiimiläisen tontilla, ja hän liidaa keskustelua. Oma tonttini on vain fasilitoida keskustelua. Pelasimme niin, että puhelimen kautta tiimiläisellä oli Topaasia auki ja minulla läppärin kautta niin, että pystyin kirjaamaan muistiinpanoja samalla ja näyttämään, että onko hän samaa mieltä kirjauksistani”, Mia kuvaa itse keskustelua.

Mia kertoo, että useassa kohtaa tiimiläiset joutuvat oikeasti punnitsemaan valintoja korttien takana: “Olin yllättynyt siitä, että sain niinkin laajat perustelut ja pohdinnat asioiden suhteen. Omien ajatusten sanoittaminen ei ole aina helppoa, mutta se helpottuu Topaasian avulla, koska siinä on tietty rakenne ja rutiini, millä keskustelua viedään eteenpäin.”

Tehokasta ajankäyttöä – tyytyväisyyttä molemmin puolin

Mia kokee, että kehityskeskusteluissa pelin käyttö on yhdenmukaista kaikille, jolloin keskustelut tulee käytyä samantasoisesti ja saman laatuisesti kaikkien kanssa. Henkilöstä riippuen pystytään menemään syvemmällekin aiheisiin ajan puitteissa.

“Aikaa ei tarvitse hirveästi: meillä riitti hyvin 45 minuuttia pelin läpi viemiseen. Siinä ajassa ehtii käymään keskustelun, oleelliset ajatuskelat ja päätettyä toimenpiteet, joilla tiimiläinen lähtee viemään asioita eteenpäin. Tehokasta ajankäyttöä, ja molemmin puolin ainakin tähän mennessä on ollut hyvät fiilikset Topaasiasta kehityskeskusteluiden käytössä.”

Mia kiteyttää kokemuksensa Topaasialla seuraavasti:

“Jos haluaa oikeasti päästä syvemmälle keskustelussa niin, että ei puhuta aina pelkästään asioista, vaan syistä, seurauksista, mahdollisuuksista -tavallaan sellaista 360-ajattelua- niin suosittelisin käyttämään Topaasiaa apuna. Oli kyseessä sitten tiimi tai yksilö, niin pelaaminen luo tilanteesta laajemman kuvan.