Strategiaviestinnän jalkautus pelillisesti Granlundilla

Granlund on kotimainen kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijakonserni, joka työllistää yli 1200 ammattilaista ympäri Suomea. Yhtiön strategian tuomisessa tutuksi ja granlundilaisten arkeen oli koko asiantuntijajoukko avainasemassa, sillä koko organisaatio osallistui Topaasian pelaamiseen.

“Olemme käyttäneet Topaasiaa jalkauttaaksemme uuden strategian henkilöstöllemme. Koko organisaatiomme pelasi kolme strategia-aiheista peliä, joiden tuloksista saimme kattavat raportit ja analyysit. Pelien avulla pystyimme varmistamaan, että saamme kaikki mahdolliset kehitysideat hyödynnettäviksi organisaatiossamme”, kertoo Granlundin markkinointi- ja viestintäjohtaja Molli Nyman.

Digitaalisella ratkaisulla saavutetaan merkittäviä tuloksia

Aiemmin strategian jalkautuksessa perinteisempiin fasilitointimenetelmiin turvautuneelle yhtiölle strategian pelillistäminen osoittautui menestykseksi. Topaasian pelien myötä Granlundissa käynnistettiin jopa kolme mittavaa työntekijälähtöistä kehityshanketta.

“Rakensimme oman pelipakan yhteistyössä Topaasian kanssa, jotta saisimme huomioitua kaikki juuri meidän strategian kannalta oleelliset teemat. Pelasimme kaiken kaikkiaan 272 peliä, joista seurasi yhteensä 612 toimenpide-ehdotusta, joista jalostui lopulta 3 konserninlaajuista kehityshanketta”, Molli kuvailee.

Käytännönläheiset pelit innostavat ja osallistavat työntekijöitä

Granlundilla lähes kaikki Topaasia-pelit pelattiin etänä ja myös mobiilia hyödynnettiin. Näin kaikki pystyivät osallistumaan peleihin lokaatiosta riippumatta. Strategiaa konkretisoivat pelit onnistuivat herättämään työntekijöiden mielenkiinnon ja kannustivat avoimeen vuorovaikutukseen aiheen tiimoilta.

“Pelit ovat ehdottomasti kannustaneet työntekijöitämme tuomaan esille organisaation sisäisiä kehitystarpeita. Lisäksi olemme saaneet aikaan hyvää keskustelua asioista, joihin olemme jo tyytyväisiä. Topaasian pelit ovat helppoja, eivätkä ne vaadi osallistujilta valmistautumista. Strategiatyön pelillistäminen on innostanut työntekijöitämme ottamaan osaa keskusteluun”, kertoo ryhmäpäällikkönä työskentelevä Ilkka Kasari.

Ymmärrys strategiasta lisääntyi

Käytännönläheiset pelit toivat henkilöstön äänen kuuluviin samalla, kun ymmärrys Plan G -strategiasta organisaation sisällä lisääntyi.

“Olemme pelanneet pelejä vision, tuottavuuden sekä asiakkuuksien näkökulmasta. Meidän kokemuksemme mukaan Topaasia on erinomainen väline ohjaamaan keskustelua ja tuomaan esille sellaisia strategisia toimenpiteitä, jotka ovat nimenomaan lähellä työntekijöitä”, täydentää ryhmäpäällikkö Joonas Alakomi.

Haluatko tietää lisää strategian jalkauttamisesta osallistavasti & pelillisesti?