Henkilöstökyselyistä konkretiaan Topaasian avulla

Jenni Mäkinen toimii Werner Söderström osakeyhtiöllä HR-tiimissä HR-koordinaattorina. Hän on WSOY:n uusin Topaasia-pelinvetäjä ja tässä haastattelussa hän jakaa kokemuksiaan Topaasian käytöstä henkilöstökyselyiden tulosten purkamisessa ja viemisestä konkretiaan.

Jenni kertoo ensin kokeilleensa Topaasiaa testimielessä oman HR-tiimin parissa ja sen jälkeen tositoimissa tiimin kanssa, jonka tehtävänä oli käsitellä henkilöstökysely Siqnin tuloksia. Siqni on henkilöstökysely, joka kartoittaa työn merkityksellisyyteen liittyviä teemoja. Tarkoitus oli käsitellä tuloksia tiimikohtaisesti ja saada sieltä aikaan arkeen vietäviä kehitystoimia.

“Meillä oli ajankohtaista purkaa Siqni-kyselyn tuloksia. Esihenkilöiden oli tarkoitus käydä tiimien kanssa tulokset läpi. Tässä tiimissä oli haasteena, että aikaa purkamiselle oli vain 1,5 tuntia ja ja osa tiimiläisistä on puheliaampia kuin toiset”, Mäkinen kuvaa perusteita Topaasian kokeilun taustalla.

Työssä jaksaminen kehityskohteeksi

WSOY:n henkilöstölle tehdyssä Siqni-kyselyssä ilmeni kyseisen tiimin kohdalla työssä jaksamisessa haasteita, jonka myötä tämä valikoitui Topaasia-session aiheeksi.

“Pelasimme Psykologinen turvallisuus – pakalla. Keskityimme porukalla siihen mikä on huomenna tärkeää. Halusimme etsiä positiivisen kautta keinoja jaksamiseen”, Jenni kuvaa pelipakan ja näkökulman valintaa.

psykologinen turvallisuus - peli

Psykologinen turvallisuus – pelipakka on tehty yhteistyössä Futuricen Janetta Ekholmin ja Hanno Nevanlinnan kanssa tiimitoiminnan parantamisen tueksi.

Pelisessio koettiin merkitykselliseksi ja hyödylliseksi

Pelisessiossa syntyi Mäkisen mukaan todella hyvää keskustelua ja tiimi sai kyselyiden purun ns. maaliin, koska lopputulemana saatiin hyviä ideoita ja konkreettisia kehitystoimia.

“Peli koettiin hyödylliseksi. Seuraavana päivänä tuli pitkä palaute, jossa tiimin jäsen kuvasi keskustelun merkitykselliseksi ja tiimille tärkeäksi. Hyvinvointiin liittyvistä teemoista keskustellaan meillä usein, mutta nyt koettiin, että Topaasian avulla saatiin oikeasti konkreettinen suunnitelma aikaan, eikä keskustelu jää vain puheen tasolle”, Jenni kertoo palautteesta.

Tiimin jäsenten asenteissa heijastui lähtötilanteessa skeptisyyttä peliä kohtaan; voiko peli toimia oikeiden asioiden käsittelyssä?

“Alun skeptisyydestä huolimatta koettiin että pelin avulla päästiin avaamaan omia fiiliksiä ja saatiin konkreettisia juttuja paperille. Se koettiin tosi toimivaksi”, Jenni summaa.

Henkilöstökyselyistä konkretiaan

Mäkisen mukaan Siqni on koettu hyväksi henkilöstökyselyksi syväluotaavan otteensa vuoksi. Jenni valoittaa: “Vastaukset ovat hyvin henkilökohtaisia, joista saattaa olla hankala löytää konkreettisia toimia tiimikohtaisesti. Jollekin joku asia on merkityksellinen ja toiselle ei yhtään. Topaasian avulla löydetään tosi hyvin yhteiset kipukohdat, joita halutaan kehittää”.

Erilaisten kyselyiden yleinen kompastuskivi on työntekijöiden osallistumishalukkuuden väheneminen, mikäli he kokevat, ettei vastaamisella ole merkitystä tai etteivät tulokset johda muutoksiin organisaatiossa. Sama ilmiö on tunnistettu myös WSOY:llä. Jennin mielestä Topaasia tukee hyvin kyselyiden tulosten viemistä käytäntöön: “Meillä on ollut henkilöstökyselyissä loistava vastausprosentti. Koen Topaasian olevan täydellinen työkalu kyselyiden tueksi, jotta tuloksista saadaan aikaan konkreettisia toimia ja henkilöstö kokee, että heidän vastauksillaan on merkitystä”.

Esihenkilöiden arjen tueksi

HR ei voi ja ehdi haastatella jokaista työntekijää erikseen kyselyiden vastausten perusteella ja se jääkin usein tiiminvetäjän tai esihenkilön harteille. Jenni kokee Topaasian helpottavan esihenkilöiden ja tiiminvetäjien työtä:

Eihän jokainen esihenkilö ole välttämättä sellainen tyyppi, että osaa purkaa kyselyt juuri oikeisiin paloihin ja ottaa tarvittavat näkökulmat huomioon, eikä tarvitsekaan olla. Siksi tämä tukee esihenkilötyötä hyvin, jotta keskusteluun tulee konkretiaa ja kyselyiden purussa henkilöstö huomioidaan yhdenvertaisesti. Tämän avulla kaikki saavat kyselyistä ja niiden tulosten käsittelystä hyvän kokemuksen”, Jenni kiteyttää.

Kiitos Jenni ja WSOY!

Lue lisää:
Jenni Mäkinen LinkedIn
WSOY – Linkedin
Siqni-kyselyt

Kiinnostaisiko kokeilla Topaasiaa omissa tiimeissä?
Ota yhteyttä
Aloita maksuton kokeilujakso