Strategiaa Granon johtoryhmässä Topaasian avulla

Tässä asiakastarinassa Granon digitalisaatio- ja kehitysjohtaja Antti Liukkonen kertoo johtoryhmän Topaasian avulla käydyn strategiasession kokemuksista ja hyödyistä.

Millaisesta lähtötilanteesta Topaasian pelaamiseen lähdettiin?

Grano on muutosmatkalla. ”Mutkaton työ” on yksi yrityksen tärkeimmistä strategisista kokonaisuuksista. Tässä Grano tavoittelee yritystason ketteröittämisen kokoista muutosta.

Granon tavoitteena on olla Vaikuttavimman viestinnän tuottaja. Vaikuttavin tarkoittaa, että meidän pitää kyetä todentamaan asiakkaalle, mitä hyötyä Granon palveluista on asiakkaan liiketoiminnalle. Viestintä – sana niputtaa kaiken Granon osaamisen. Ja tuottaja-rooli tarkoittaa, että asiakkaalta tulee brändi ja viestisisältö, ja he hankkivat Granolta palveluna loput eli Grano vie asiakkaan viestit perille asiakkaan puolesta.

Granossa on tahtoa tehdä toisin ja haluamme tuoda kokeilevaa kulttuuria myös johtoryhmätyöskentelyyn.

Mitä pelissä tapahtui?

Valmistelimme pienellä porukalla peliasetukset lyhyessä palaverissa ennen johtoryhmän kokousta. Pelisession aiheeksi muotoutui Mutkattoman työn systeemi ja työn sujuvoittaminen. Pakkana käytettiin peliä Muutosjohtaminen. Valitsimme että käsittelemme aihetta näkökulmista turhauttavin, haastavin ja innostavin asia.

Topaasia oli meille piristysruiske raikkaan menetelmän kautta ja ajankäytöllisesti supertehokas
– Antti Liukkonen

Mitä hyötyä Topaasiasta on?

Meillä oli tarve sanoittaa mitä kaikkea kuuluu “Granon mutkattoman työn systeemiin”. Topaasialla laajojen kokonaisuuksien yhteinen ajattelu tuodaan ihmisen kokoisiksi ymmärrettäviksi asioiksi, joita voi käsitellä yhdessä.

Topaasia:

+ herkisti hyvin aiheelle
+ sai ihmiset pois “perustyö”-minästä
+ loi yhteistä ajattelua johtoryhmän tasolla
+ saatiin asetettua oikea lentokorkeus tavoiteltuun asiaan
+ rytmitti mielipiteiden vaihtoa pelillistämisen kautta, jolloin päästiin käsiksi arvoa lisäävään kerrokseen eli siihen “mistä tässä oikein puhutaankaan?”. Saatiin käsiteltyä abstraktia asiaa tehokkaasti.

Suosittelisitko?

Suosittelen varauksetta, kun teema on valittu ja porukka viritetty eli mietitty “mitä halutaan saada aikaan?”, sekä ehdottomasti johtoryhmille, jotka haluavat kehittää yhteistä dialogia ja kirkastaa isojakin kokonaisuuksia.