Topaasia®: Muutosjohtaminen. Haastattelussa pakan iskä, Antti Kiukas

Antti Kiukas on muutosjohtamisen asiantuntija ja Topaasia®: Muutosjohtaminen – pakan iskä. Antti johtaa markkinointia Siili Solutions Oyj:llä ja toimi entisessä elämässään liikkeenjohdon konsultoinnin tehtävissä 13 vuotta. Hän on kuvaillut Topaasia – konseptia aiemmin sanoin “ei enää ihan paska” ja nykyisin tunnustautuu suureksi faniksi.

Teimme Antin kanssa yhteistyössä Topaasia®: Muutosjohtaminen – pakan, johon on tiivistetty Antin vuosien kokemus työskentelystä organisaatioiden muutosten parissa. Tässä haastattelussa Antti avaa ajatteluaan pakan sisällöstä eli muutosjohtamisesta:

Tämän pakan teko on ollut summaus viimeisestä 13 työvuodestani. Moni kysyi matkan varrella, että kirjoitatko joskus kirjan? Mielestäni kaikki hyvät kirjat on jo kirjoitettu ja muutosjohtaminen on jo liian koluttu aihe bisneskirjallisuudessa.

Oli mukava saada ajatuksiani tiivistettyä tähän formaattiin. Olkoon tämä minun bisneskirjani.

Se on maailman helppolukuisin bisneskirja: 52 lausetta.

Miksi tämä Muutosjohtamisen pakka tehtiin?

1. Olemme tunteneet pitkään ja olen nähnyt Topaasian tarinaa läheltä. Perusajatus tässä pelissä on nerokas ja olen toivonut, että tämä lähtisi isosti lentoon. Olen salaa haaveillut, että kysyt (Jussi) “tehtäisiinkö tällainen peli yhdessä?”. Nyt kysyit ja mielestäni tällainen pakka oli välittömästi inspiroiva idea.­

2. Muutoksen johtamisesta puhutaan vieläkin aika vähän. Toivottavasti tämä pakka toimisi niin, että organisaatioissa alettaisiin aidosti pohtimaan muutoksen johtamisen valmiutta ja miten kulttuuri tukee muuttumista?

3. Tämän aiheen ympärillä on tullut tehtyä valtavasti työtä, erityisesti entisessä elämässä. Se on aikamoinen älyllinen haaste kiteyttää 52 väittämään oma ymmärrys siitä, miksi jotkut asiat muuttuvat, eivät muutu, jäävät kesken tai eivät pääse edes jalalleen. Tämä on meidän paras viritys siitä, että “jos nämä asiat olisivat kunnossa, niin muutokset menisivät todennäköisemmin ja varmemmin läpi organisaatioissa”.

Mitä on muutosjohtaminen?

Muutosjohtaminen on johtamisen alalaji, kuten tulevaisuudentutkimus on historian tutkimuksen alalaji. Paljon puhutaan, että eikö kaikki johtaminen ole muutosjohtamista? Vastaisin, että tiettyyn pisteeseen asti kyllä. Toivottavasti päivittäisen arjen pyörittäminen ei kuitenkaan ole koko ajan muutoshulabaloota, vaan välillä toivottavasti olisi suvantovaiheita ja arkisempaa menoa.

Isoja muutoksia ovat esimerkiksi strategian uudistaminen, kansainvälistyminen ja palvelubisnekseen siirtyminen. Näissä arki pitää saada aidosti heilahtamaan uuteen asentoon. Tarvitaan erilaisia tapoja ja työkaluja saada isot vaikeat asiat muuttumaan vastentahtoisista houkutteleviksi ja pelottavista vähemmän pelottaviksi.

Tämä pakka yrittää kertoa mitkä jutut pitäisi olla kohdallaan, että muutokset aidosti muuttuvat organisaation omiksi halutuiksi muutoksiksi, sen sijaan että ne olisivat strategiapaperilta löytyviä mörköjä.

Miksi juuri nämä teemat valikoituivat pakkaan?

 • Muutosmatka

  Suunnistaminen on hankalaa, jos ei tiedä minne on menossa. Vanha kansanviisauskin sanoo: jos ei yhtään tiedä minne on menossa, kaikki tiet ovat oikeita teitä.

Jos sinulla on 500 ihmistä vietävänä johonkin, mutta kukaan ei tiedä minne ollaan menossa, on hyvin epätodennäköistä, että ne 500 ihmistä löytävät itsensä samasta paikasta. Suunnan näyttäminen ja sen kommunikoiminen ovat tärkeitä asioita.

 • Teot

  Muutos on aina teon sana. Pelkkä kaunis ajatus ei vie mihinkään. Ajatus ilman tekoja aiheuttaa vain riittämättömyyden tunnetta. Pitää pystyä puhumaan siitä miten tekemistä johdetaan muutoksen sisällä.
 • Muutostaidot

  Tämä teema oli mielestäni itsestään selvä. Tässä tutkitaan millaisia taitoja meillä täytyy olla – johdolla, esimiehistöllä, henkilöstöllä – suhteessa muutokseen.
 • Tilannekuva

  Meidän pitää tietää missä halutaan lopulta olla, mutta myös se missä vaiheessa nyt ollaan ja miten menee? Muutosjohtaminen on usein rytmitys-asia ja täytyy johtaa rytmiä. Asioiden on tapahduttava tietyssä järjestyksessä ja aikataulussa.

Mitkä ovat pakan henkilökohtaiset suosikkikorttisi?

Päätimme tuoda pakkaan muutamia vereviäkin toteamuksia. Asioita, jotka ovat liiankin usein totta, mutta joista ei kehdata puhua. Toivottavasti pakka auttaisi puhumaan näistä aidosti ikävistäkin asioista. Tähän liittyen muutama suosikkikorttini:

Erityisvapaudet

Onko oikeasti niin kun yhdessä päätetään tehdä ja muuttaa jotain, että asiat ovat yhteisiä sopimuksia? Ettei käy niin, että Sepolta, kovalta myyntimieheltä, ei sitten vaaditakaan yhteisia asioita? Se ei ole reilua muutoksen johtamista, että joku saa “ei koske sinua”-kortin.

Olen nähnyt urallani monesti, että joku vapautetaan muuttumisen yrittämisestä. Se johtaa siihen, että muut katsovat ettei tuonkaan tarvitse yrittää, ei meidänkään tarvitse yrittää. Muutos muuttuu strategian toteuttamisesta kollektiiviseksi vitsiksi.

 

Lopettaminen

Tässä pakassa käsitellään paljon sitä, että onko muutokselle varattu riittävästi aikaa.

Surullisimmillaan muutosten johtaminen on sitä, että ihmiset, jotka ohjaavat muutosta eivät ymmärrä muiden organisaation ihmisten arkea. Näillä kun on jo valmiiksi kalenteri ihan täynnä ja uudelle tekemiselle ei ole tilaa. Sinne yritetään sitten sivusta hivuttaa ja työntää uutta tekemistä, mutta eihän se sinne mene.

Kenelle ja mihin tilanteisiin tämä pakka on?

Tämä pakka sopii erinomaisesti kaikille yrityksille ja yhteisöille, joissa on käynnissä muutos, joka ei toteudu vain vähän arkea viilaamalla.

Puhutaan isommasta muutoksesta, jossa täytyy muuttaa tapaa ajatella, tapaa toimia, täytyy uskaltaa tehdä asioita, joita ei ole aiemmin uskallettu ja oppia tekemään asioita, joita ei ole aiemmin osattu. Kaikkiin sellaisiin yhteisöihin tämä pakka on rakennettu.

Olisi hienoa jos tämä peli alkaisi johtoryhmästä ja leviäisi läpi organisaation niin, että erilaiset yksiköt ja tiimit kävisivät samat keskustelut. Sitten meillä olisi koottua dataa siitä, onko johtoryhmän ajatus lähelläkään sitä mikä organisaation ajatus on? Silloin huomattaisiin, että eivät muutoksen ongelmat ole yhteneviä. Ei ole yhtä muutoksen ongelmaa per organisaatio, vaan on kokoelma ongelmia, jotka näyttäytyvät eri painotuksilla eri kohdissa.

Mitä ylivoimaista arvoa näistä asioista keskustelu tuottaa?

Kun rakennetaan seuraavia kehitysaskeleita ja muutosta organisaatiolle, usein mietitään kyllä mitä pitää tehdä, miksi pitää tehdä ja miten tämä tehdään. Nämä kolme kysymystä alkavat olemaan hyvien yritysten DNA:ssa. Tämä pakka avaa noita kysymyksiä eri aspekteista: ajankäytön suhteen, ihmisten tunteiden suhteen ja esimerkiksi lähiesimiestyön suhteen.

Tämä on pakka on ajattelun assistentti. Kuten lentokoneessa on checklist lennon lähtöä varten, tämä pakka toimii muutoksen tarkistuslistana. Jos koko peliä ei jaksa pelata, niin olisi hyvä katsoa edes kortti kortilta jakaen kahteen pinoon, että onko asia kunnossa vai ei-kunnossa? Jos ei-kunnossa on isompi pakka, niin sitä pitäisi käsitellä isomman porukan kanssa ajatuksella Ollaanko me valmiita viemään tätä muutosta läpi?

Antin ja Jussin laatutakuu

Tällainen tästä pelistä tuli ja olemme tyytyväisiä työn lopputulokseen.

Lupauksemme onkin:

Ette te tätä peliä pelaamalla huonommaksi tule. Jos tulette, teemme teille jonkun palveluksen.

Topaasia®-takuuna on yleensä tulla siivoamaan toimiston vessa.