Topaasia®: Merkitys – Haastattelussa pelin sisältöyhteistyönä tehnyt Redcell

Merkitys on Topaasia® – hyötypeliperheen uusin pakka. Se on tehty yhteistyössä Vincitin Redcell – tiimin kanssa.

Peli on organisaation ylemmälle johdolle ja siinä keskustellaan organisaation isoista linjoista. Pienemmälle firmalle tämä käy ns. yleispakasta, jossa pohditaan firman tulevaisuutta ja kykyä kohdata se. Haastattelussa pakan luomisen tiimoilta Redcellin kolme jäsentä: Tuukka Sarkkia, Risto Nykänen ja Sami Suominen.

Mikä on RedCell?

Redcell on Vincit Oyj:n yksikkö ja koko Vincitin palvelutarjoaman yhteenkokoava voima. Kansantajuisesti Redcell tekee liikkeenjohdon konsultointia ja auttaa asiakkaitaan katsomaan horisonttiin ja siirtämään sitä eri suuntaan. Heidän slogan onkin Transpositioning the horizon.

Digitalisaation hyökyaalto ja miten siinä kannattaisi ajatella?

Redcellin mukaan suurin osa suomalaisista organisaatioista pitää totena, että tulossa on suuri automaation ja digitalisaation hyökyaalto. Siinä hyökyaallossa vain paikallisilla markkinoilla pärjänneet yritykset eivät tule enää menestymään, koska automaatio kaataa kielimuureja ja helpottaa ennen vaikeita asioita. 

Digitalisaatiossa pärjäämiseen Redcell on hahmottanut muutamia oleellisia paradigman muutoksia, joiden ymmärtäminen voi auttaa käsittelemään digitalisaatiota:

 

I Ekosysteemi > viholliset.

Perinteisessä strategiassa katsotaan markkinaa taistelukenttänä, jossa ovat “me ja meidän vastustajat”. Redcell uskoo kukoistuksen syntyvän siitä, että markkinaa ajatellaan ekosysteeminä. Ytimessä on vastavuoroisuus, jossa ymmärretään, että muutkin kuin euromääräiset transaktiot ovat merkittäviä. Ainoa tapa onnistua verkostoissa on olla riittävän läpinäkyvä ja kaikkien pitää ymmärtää mitä hyötyä kukin saa verkostosta.

II Digitaalinen strategia on THE strategia.
Strategiassa ei pitäisi olla erikseen digitaalisen strategian haaraa, vaan se on sama asia. Pian eletään maailmassa, jossa kaikki mikä voidaan automatisoidaan ja digitalisoidaan.

III Valmiin käsite muuttuu.
Suomen valmistavassa teollisuudessa on pitkään ollut paradigma, jossa tähdätään siihen, että tuote on valmis. Tuotteen arvontuottopotentiaali on maksimissaan, kun myyjä laittaa nimen paperiin asiakkaan kanssa. Sitten arvontuottopotentiaali laskee, kun tuote on varastoissa ja logistiikkakeskuksissa. Tämä on huono paradigma digitaaliselle tuotteelle.

Digitaalisessa tuotteessa lähtökohta on nopeasti tuotantoon, jotta pystytään siitä syntyneestä kassavirrasta tekemään jatkokehitystä ja saamaan asiakkailta palautetta jatkokehittämiselle. Tuote ei ole koskaan valmis, asioita on aina tuotannossa ja niiden arvontuottopotentiaali kasvaa ajan funktiona.

Näitä asioita Redcell toistaa ja validoi ja heidän mukaansa ei ole ollut palaveria, jossa suomalaisen pörssifirman johtoryhmä ei hyväksyisi näitä ajatuksia. Riskinottokyky näissä asioissa on kuitenkin joskus matala. Vaikka hyväksyisi paradigmamuutokset, on silti usein helpompi mennä perinteiseen strategiaprosessin tekoon, koska siihen on vakiokumppani ja sen kanssa ei olla vielä pahasti epäonnistuttu.

Digitalisaatio pakottaa organisaatiot miettimään omaa merkitystään

Kuvatusta digitalisaation hyökyaallosta voi selvitä olemalla erittäin poikkeava: Yrityksen pitää pystyä perustelemaan merkityksensä itselleen ja muille jollain muulla tavalla kuin suomalaisuudella ja paikallisuudella.
Auttavia kysymyksiä merkityksen selvittämiseen voivat olla:

  • Miten olemassaoloni näkyy asiakkaan elämässä?
  • Mikä on meidän merkitys isommalle kuvalle tai verkostolle?

Asiat eivät ole merkitys-aiheen tiimoilla kovin konkreettisia, eikä tiedetä mistä asioista kannattaa keskustella kun keskustellaan merkityksestä.

Tähän haluttiin luoda sopiva viitekehys, jolla voidaan käydä rakentavaa keskustelua aiheesta. Näimme, että Topaasia – pakka tuo loistavan mahdollisuuden siihen.

-Sami Suominen

Merkitys-pakan sisältö

 

 

Jokaisessa Topaasia-pakassa on neljä maata, jotka sisältävät 13 erilaista korttia. Merkitys-pakan neljä maata ovat merkitys, tulevaisuus, muutoskyvykkyys ja verkostot.

1. Pata – Merkitys

Merkityksen kautta ajattelussa kankeat strategiaprosessit korvataan markkinaresponsiivisuudella. Perinteisessä strategiatyössä tehdään puoli vuotta strategiaa. Valmistuessaan se on vanha ja homma tehdään uudestaan. Operatiivinen johto on siinä koko ajan kiinni. Tämä maa kiteyttää homman niin, että mietitään mikä meidän merkitys on asiakkaalle ja onko suunnittelemamme tai tekemämme jutut toteuttamassa sitä merkitystä? Tällöin asiaa ei tarvitse palauttaa strategiaan, vaan keskustelua voi käydä välittömästi.

Merkitys on ydinkysymyksiä. Kaikki tuotekehitys pitäisi tapahtua merkitys edellä.

-Tuukka Sarkki

2. Risti – Tulevaisuus

Tulevaisuus on horisontti, joka kertoo miksi asioita ylipäänsä tehdään. Maan korteissa on tapoja kartoittaa RedCellin tunnistamat mekanismit siihen, onko yrityksellä valmiuksia tai kyvykkyyksiä vaikuttaa aidosti tulevaisuuteen vai onko se vain toiveajattelua?

3. Ruutu– Muutoskyvykkyys

Tulevaisuus sisältää muutoksia ja niissä pärjääminen vaatii kyvykkyyttä. Maa käsittelee mm. kysymyksiä: Mitkä ovat meidän kyvykkyydet tulevaa kohtaan? Onko syitä miksi me ollaan tässä missä nyt ollaan? Onko tekijöitä, jotka pitävät meitä paikoillaan?

Ilman muutoskyvykkyyttä on turha edes miettiä verkostoitumista.

-Risto Nykänen

4. Hertta – Verkostot

Verkostot tuovat käytännön tasolla esiin merkityksen vuorovaikutteisuuden. Verkostoissa syntyy side muiden toimijoiden kanssa, jolla voi jalostaa omaa merkitystä. Kukaan ei toimi yksin, kuplassa ja verkostot ovat usein monimuotoisia: kilpailijakenttiä, arvoketjuja ja yhteishankkeita. Verkostot sitovat pakan kolme muuta maata yhteen.

Organisaatioiden muutoskivut

Redcellin kokemusten mukaan organisaatiot kipuilevat melkein kaikissa pakan maa-aiheissa, riippuen yrityksen tilanteesta: Jos firma on yrittäjävetoinen start-up, niin sen merkitys ja tulevaisuus ovat aika hyvin hanskassa. Moni isompi yritys on taas elänyt pitkään jo niin, etteivät perustajat ole mukana, jolloin merkitys on voinut muuttua ja tulevaisuudenkuva voi olla hyvinkin epäselvä. Verkostot ovat usein myös perinteiselle yritykselle vaikeita asioita, koska ei oikein tiedetä miten niissä pitäisi käyttäytyä tai ei luoteta muihin.

Mistä tunnistaa tarpeen pelata tätä pakkaa?

Yrityksen omaa DNA:ta on hyvä katsoa ja pohtia, kun nykyisen bisneksen toimintaedellytykset muuttuvat niin radikaalisti, että yrityksen nykyiset kyvyt eivät enää riitä siinä pärjäämiseen. Kannattaako lähteä tekemään asioita uuteen toimintaympäristöön vai pohtia muita ratkaisuja? Tämä pakka on keino keskustella siitä. Peli punnitsee osallistujia pelin teemojen kautta ja haastaa korttien kautta ajattelemaan tulevaa. Peliporukka altistetaan ottamaan kantaa rooleihin ja tarvittaviin johtamisen osaamisalueisiin. Se avaa paljon mahdollisuuksia.

Pelissä ollaan isojen ja merkittävien asioiden äärellä. Toivottavasti pelaajat uskaltavat heittäytyä ja keskustella vaikeistakin asioista pelin kautta, vaikka se on taatusti haastavaa.

-Sami Suominen

Kiitos Tuukka, Risto ja Sami!
Voit lukea lisää:

www.redcell.fi
https://www.linkedin.com/in/tsarkki/
https://www.linkedin.com/in/risto-nykanen/
https://www.linkedin.com/in/sami-suominen/

Topaasia® – Merkitys pakan voit tilata verkkokaupastamme
Pakka on myös englanniksi.

Haluatko kokeilla digitaalista Topaasia® – merkityspeliä ilmaiseksi?

Tai ota suoraan yhteyttä
galla@topaasia.com
040 0246624