Tältä sivulta löydät Topaasia – pelien käyttäjien asiakaslausuntoja monelta eri alalta.
Pidemmät asiakastarinat ja haastattelut löydät täältä.

Mihin käytitte Topaasiaa?

Säännöllisesti tehtävässä pulssi-kyselyssä työn arvostus nousi meillä koko organisaation kehittämiskohteeksi. Halusimme porautua vähän syvemmälle tähän teemaan ja ymmärtää mistä työn arvostuksen kokemus syntyy. Otimme Topaasian käyttöön koko henkilöstön Syksyn startti tilaisuudessa.

Mitä hyötyä Topaasiasta on?

Saimme aika lyhyessä ajassa koko porukan miettimään työn arvostusta ja lopputuloksena oli vallan mainio visualisointi asioista, jotka yhdessä tunnistimme avaintekijöiksi työn arvostuksen kokemuksen synnyttämiseen. Nyt meillä on yhteinen ymmärrys siitä, mihin asioihin meidän tulee panostaa. Olemme hyödyntäneet tätä visualisointia säännöllisesti koko henkilöstön tapaamisissa. Se avulla on helppo kytkeä tekeminen ja kehittäminen yhdessä tunnistettuihin avaintekijöihin. Tuloksiakin on jo näkyvissä, pulssi-kyselyssä työn arvostuksen kokemus on jo nytkähtänyt askeleen parempaan suuntaan.

Muuta hyvää?

Topaasiassa on valmiiksi mietitty prosessi ja sen avulla on helppo saada isokin porukka keskustelemaan. Homma ei kuitenkaan jää vain jutustelun tasolle, vaan prosessi ohjasi meidän priorisoimaan top asian ja miettimään siihen konkreettisia toimenpiteitä.

Suosittelisitko?

Suosittelen ehdottomasti! Topaasia toimii varmasti monessa tilanteessa ja monenlaisilla porukoilla. Suosittelen kokeilemaan vähän isommankin porukan keskusteluissa. Topaasia tekee fasilitoinnin helpoksi ja lyhyessäkin ajassa saadaan tuloksia aikaan. Lisäksi Topaasia on hyvää vaihtelua samanlaisina toistuviin virtuaalikokouksiin.

Tarja Ihalainen, Uudistumispäällikkö, Teknologiateollisuus

Mihin tarpeeseen Topaasiaa on käytetty?

Olemme pelanneet nyt neljä kertaa ja kaikilla kerroilla aiheena on ollut tiimityön, tiimitoiminnan tai työyhteisön kehittäminen.

Mitä hyötyä Topaasian käytöstä on ollut?

Meillä on paljon nuorta väkeä ja he tykkäävät erityyppisistä palaverikäytännöistä kuin perinteisestä pönötyksestä. Isoin hyöty on ollut, että tämä on osallistava tapa keskustella yhteisistä asioista ja löytää kehityskohteita, joita halutaan viedä eteenpäin. Henkilökohtaisesti esimiehenä osallistaminen on pelin paras anti ja peli saa hiljaisemmatkin ihmiset osallistumaan.

Mikä muu Topaasiassa on hyvää?

Hyvää on ollut että olemme tehneet kiteytyskanvaasit joka kerta. On syntynyt dokumentti, jossa on mustaa valkoisella yhdessä sovittujen kehitystoimien aikatauluista ja vastuuhenkilöistä. Kiteytyskanvaasit ovat olleet seuraavissa viikkopalavereissa esillä ja ollaan seurattu miten asiat edenneet.

Suosittelisitko?
Suosittelen ja olen talon sisällä kovasti suositellutkin. Ollaan käytetty peliä paljon tiimityön ja työyhteisöasioiden kehittämiseen ja kun kollega on miettinyt tämänkaltaisiin asioihin ulkopuolista konsulttia, olen suositellut kokeilemaan tätä korttipeliä.

Päivi Sihvo, Palvelupäällikkö, Oma Säästöpankki

Mihin käytimme Topaasiaa?

Käytimme Topaasiaa osana sisäisen viestinnän parantamista sekä ”vaikeiden” asioiden esiin ottamisessa.

Mitä hyötyä Topaasian käytöstä oli?

Meillä oli ongelma henkilöstön sitoutumisessa asetettuihin tavoitteisiin sekä huolehtimisessa 100% toimitusvarmuudesta. Topaasian avulla saimme kaikki ymmärtämään asian tärkeyden ja samalla löytyi uusia kehittämisalueita ja jopa hyviä ratkaisuja niiden hoitamiseksi.
Topaasian avulla saadaan koko organisaation ääni kuuluviin, myös hiljaisempien arvokkaat ajatukset tulevat esille aivan itsestään!

Mikä oli hyvää?

Helppokäyttöinen, kaikki osallistava, pystyy ottamaan minkä tahansa asian pöydälle ilman ”sanelupolitiikkaa”.

Suosittelisinko, jos kyllä niin kenelle ja minkälaiseen tilanteeseen?

Sopii mielestäni mihin tahansa organisaatioon, jotka ovat valmiina uusille ideoille ja ovat sitoutuneita jatkuvaan kehitykseen. Helppo työkalu ”nostaa kissa pöydälle” minkä tahansa asian kanssa

Jouko Haavisto, CMO, Partner, Zinaltec Oy

Topaasia -hyötypeli on ollut meillä työkaluna arjen johtamisessa ja kuukausittaisessa käytössä – olen saanut uuden työkalun valmennukseen.

Olen käyttänyt tätä aiheiden kuten ”straginen johtaminen” ja ”tiimityöskentely” käsittelyyn. Käyttöä on ollut johtoryhmässä, projektijohtamisessa, kuin pienemmissäkin tiimeissä.

Topaasia auttaa löytämään sen kaikkein tärkeimmän useiden tärkeiden asioiden keskeltä. Tämä on tuonut meille tehokkuutta ja ollaan päästy syvällisiin keskusteluihin lyhyessäkin ajassa.

Selkeänä hyötynä on myös se, että pysytään asiassa varsinkin nyt kun tehdään muutosta.

Hyvä työkalu katsoa jotakin tärkeää aihetta laajasti ja syvästi kumminkin niin, että löydetään hyvin kapea suunta johon keskittää energia.

Suvi Widgren, Toimitusjohtaja, Smartum Oy

1. Missä tilanteissa olet käyttänyt Topaasiaa?
Toimipaikoissa, jotka olleet muutostilanteessa ja ollut tarve läpikäydä uusia toimintamalleja ja kerätä palautetta sekä lisää ajatuksia. Käytetty yhteisön nykytilan kartoittamiseen muutostilanteessa – pakkana suosittelen Yrityskulttuuria.Eli yhtenä työpajoissa toimipaikkojen työyhteisön kehittämisen yhtenä elementtinä keskustelun synnyttämisen tukena toimipaikan ydintiimin kanssa.Toisena muutosjohtamisen nykytilaa ja kehitystarpeita keskustelutettu, tämä enemmän asiantuntijapuolella.Kolmantena omassa tiimissä etätyön pikapelinä ”tärkeätä tänään” tulokulmalla.

2. Mitä hyötyä Topaasiasta on?
+ tekee työpajasta osallistavamman
+ kaikkien mielipiteet ja näkemykset saadaan esiin
+ ajattelun ja keskustelun liikkeelle saaminen kun korttien kautta tulee herätteitä
+ jo pelkästään uutuudenarvo on hyöty sinänsä, työkalu herättää eri tavalla porukan ja tuo kiinnostuksen
+ keventää tunnelmaa, tulee hauskuutta sekaan

3. Kenelle Topaasian pelaamisesta on hyötyä?
+ osallistujille itselleen, koska tulee ehkä haastaneeksi omaa ajattelua erilaisten korttien ja näkökulmien kautta
+ fasilitoijan näkökulmasta aika valmis sapluuna, ei tarvitse niin paljon valmistella ja suunnitella

Riku Kristersson, kehityspäällikkö

Topaasia auttaa luomaan tilannekuvan yrityksen tilanteesta dialogin avulla,  jossa avainhenkilöt osallistuvat valitsemalla näkökantoja ja perustelemalla omat valinnat. Tämän lisäksi hyvin lyhyessä ajassa päästään konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka vastuutetaan ja aikataulutetaan.

Suosittelen Topaasiaa monelle yritykselle tilannekuvan luomiseen, erityisesti nykytilanteessa, joissa moni kohtaa yllättäviä asioita ja toimitaan paljon myös etänä. Esimerkiksi sijoittajille ja hallitusammattilaisille, joilla on tarve luoda tilannekuva ja käydä liiketoiminnan kehittämistä läpi tehokkaasti omien portfolioyritystensä kanssa.

Olen käyttänyt Topaasiaa varhaisen vaiheen yritysten sekä jo pitkään liiketoimintaa harjoittaneiden kanssa, joilla murrosvaihe tuloillaan. Olen toteuttanut Topaasia sessioita myös kansainvälisten tiimien kanssa. Viime vuonna yhdessä istunnossa oli osallistujia Suomesta, Saksasta, Ukrainasta ja Usasta. Itse olen käyttänyt erityisesti liiketoiminnan kehittämisen pakkaa, joka soveltuu näihin tarpeisiin loistavasti.

Olen käyttänyt Topaasiaa nuorisopalveluiden eri yksiköissä ja nuorisopalveluiden johtoryhmän kehittämispäivissä työyhteisön eri kehittämiskohteisiin pureutuen.

Topaasia oli kokonaisuudessaa oikein positiivinen kokemus ja pelisessiot saivat osallistujilta hyvää palautetta. Peli on osallistava ja sillä voi käsitellä myös haasteellisia työyhteisöasioita anonyymisti. Yhteinen keskustelu on monipuolista ja pelin kortit rikastuttavat keskustelua päästen syvälle aiheisiin, joihin ei muuten välttämättä päästäisi.

Kehittämisasioiden päätökset, vastuut ja aikataulut saattavat joskus jäädä ilmaan lillumaan, mutta näissä sessioissa päästiin ”kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee”- tason konkretiaan.

Ehdottomasti suosittelen Topaasiaa mille tahansa organisaatiolle, joka haluaa kehittää toimintaansa. Itse olen käyttänyt peliä työyhteisön kehittämisasioihin, mutta uskon sen sopivan mihin tahansa ryhmäkeskusteluun tai kehittämisen aiheisiin, kun valitsee pakan oikein.

Susanna Ormaa-Perälä, Suunnittelija, Lahden kaupungin nuorisopalvelut

Nyt on pakko suositella 100 % vilpittömästi! Oletko osa jotain tiimiä? Vastaatko tiimin ja sen ihmisten kehittymisestä? Meneekö suurin osa palavereista käytännön tulipalojen ratkomiseen ja aikaa hedelmälliselle keskustelulle on liian vähän? Olisiko siistiä, jos pystyisitte puolessa tunnissa kaivamaan yhteiset kehittymisalueet, kipupisteet ja vahvuudet tapetilla – yhteisymmärryksessä?

Topaasia-pelit on tehty juuri tätä varten. Eri aihealueiden pelien sisältö on luotu yhdessä huippuorganisaatioiden kanssa. Korttipelin muotoon rakennettu sessio on kaikenlisäksi viihdyttävää.

Suosittelen erittäin isosti tilaamaan työpaikallenne pari kolme pakkaa tärkeiksi koetusta aiheista (myynti, markkinointi, asiakaskokemus, lean…) ja aloittamaan seuraavat tiimipalaverit tai johtoryhmät pelin kautta.

Muutaman satasen investointi maksaa itsensä takaisin kymmenkertaisena kun oivallatte puolituntisen jälkeen siirtää fokuksen oikeisiin asioihin.

Johannes Karjula, Suomen Asiakaskokemukset Oy

Olemme käyttäneet pelejä korvaamaan ison osan vanhasta kehityskeskustelumallistamme. Jokaisen projektin alussa projektiryhmä kokoontuu projektistarttiin, jossa käydään pelin avulla läpi kunkin tiimin jäsenen omia toiveita ja huolia projektiin liittyen. Peli nostaa erinomaisesti esiin etenkin erilaisia riskejä projektin kannalta – näin pystymme henkilöstötiimissä tunnistamaan jo ennakkoon hyvinvointia mahdollisesti uhkaavat tekijät. Seuraamme toiveiden etenemistä ja riskien toteutumista säännöllisesti koko projektin ajan

.

Peli helpottaa tiimin keskustelua ja ohjaa puhumaan niin projektin toimintatavoista, käytänteistä, haasteista kuin onnistumisistakin. Pelin varjolla vaikeitakin aiheita on helpompi nostaa esiin. Lisäksi jokainen tiimin jäsen pääsee pelatessa tasapuolisesti ääneen. Palaute on ollut työntekijöiltämme positiivista ja projektistartit onkin arvioita hyödyllisiksi lähes jokaisella pelikerralla.

Lue Johannan ja Vincitin koko asiakastarina täältä.

Johanna Pystynen, Vincit Oy

Kaiken kaikkiaan keskeinen juttu oli uudenlainen ja hyvin osallistava tapa saada koko henkilöstö mukaan strategiatyöhön pohtimaan niitä vaikuttavia asioita, jotka ratkaisevat sen, miten tämän tämän toimialan yritys pärjää tulevaisuudessa. Saimme nopeassa ajassa aika laajan katsannon erilaisten ihmisten ajatuksia suunnattua sen asian äärelle. Mielestäni tulos mitä lyhyessä ajassa saatiin koko porukalla aikaiseksi, oli erittäin hyvä ja auttaa meitä hahmottamaan tilannetta eteenpäin.

Suosittelen! Pelaaminen oli hieno, oikein innostava ja positiivinen kokemus. Kaikki heittäytyivät hyvin hommaan mukaan.

Lue Heikin ja Berggrenin koko asiakastarina täältä

Heikki Kinnunen, Berggren Oy

Haluan korostaa, että tämä on auttanut tuomaan tiimin eri jäsenten äänet tasapuolisesti esille ja se on ollut minulle henkilökohtaisesti todella tärkeä asia. Fasilitoidussa keskustelussa opitaan yhdessä niin käsiteltävistä asioista kuin toisistamme kun kaikkien kannat tulevat kuulluksi. Erityistä kiitosta antaisin myös siitä, että peli auttaa viemään katseen enemmän ja enemmän asiakkaaseen. Keskitytään asiakkaan palvelemiseen ja toiminnan kehittämiseen. Ei pyritä kerralla ratkaisemaan kaikkea, vaan yksi asia kerrallaan lähdetään pieninä askelina parantamaan maailmaa.

Moni tiimiläinen on antanut erikseen kiitosta, että “nämä ovat ihania terapiatunteja.” Pelisessio on turvallinen ympäristö päästää höyryjä pihalle ja heittää hurjiakin ideoita ilmaan. Avoin ilmapiiri luo luottamusta ja toisinaan saadaan kissojakin pöydälle.

Lue Maijun ja Solteq:n koko asiakastarina täältä

Maiju Niinivirta, Solteq Oyj

Peli herätti meidät huomaamaan, miten monia asioita meidän tulisi kehittää. Se pakotti meidät valitsemaan tärkeimmän asian eli Topaasian. Löysimme nopeasti asiat, jotka estävät ja edistävät sen toteutumista. Ja mikä tärkeintä, onnistuimme määrittelemään miten ratkaisemme Topaasian.

Suosittelemme Topaasia korttipeliä lämpimästi! Olemme käyttäneet sitä kahdessa erilaisessa työyhteisössä, joissa molemmissa on sekä nopeita päättäjiä, että enemmän pohdiskelevia ihmisiä. Pelin avulla onnistuimme kiteyttämään tärkeimmän asian nopeasti ja löysimme tavan ratkaista sen. Kuten useampikin pelaajista ensimmäisessä pelissä totesi: ”Aivan mahtavaa!”

Susanna Paloheimo, Fredman Group Oy

Topaasia-pelit ovat paras näkemäni tapa toteuttaa laadukas ja tavoitehakuinen keskustelusessio ilman ulkopuolista fasilitaattoria. Pelin kysymykset ja tarjolla olevat vaihtoehtokortit ohjaavat keskustelun nopeasti oikeiden teemojen äärelle, ja pakottavat kirkastamaan olennaisen. Käytän peliä säännöllisesti niin oman tiimini kuin tukemieni tiimien johtamisen työkaluna.

Juho Toivola, Rekrytointi- ja henkilöstöpäällikkö, Elisa Oyj

Topaasia paljastaa tuntemattomat kipupisteet pelaamisen ja siitä syntyvän keskustelun kautta. Tärkeimmät asiat nousevat esille ja turhemmat jäävät taka-alalle. Pelaamisesta jäi parempi kokemus ja tulos kuin yhdestäkään konsulttipalaverista.

Markus Nieminen, dynamo&son

On muuten kiva olla väärässä. Saatiin viimeinkin sovittua, että pelimies Jussi Galla tulee vetään meidän kanssa Topaasia-pelin. En uskonut kyllä yhtään, että ko. formaatilla saisi mitään aikaiseksi.

Ja voi veljet, kun olin väärässä. Aiheena meillä oli liiketoiminnan kehittäminen ja meitä 6 osallistujaa. Hämmentävää, miten hyvin mietityillä pelikorteilla ja muutamalla kierroksella varustettuna hyvällä keskustelulla päästiin mielestämme ihan ydinasioihin kiinni.

Kantsii tutustua aiheeseen ja heittää ennakkoluulot romukoppaan, mutta pelin vetäjäksi kannattaa ottaa joku, joka ei osallistu keskusteluun millään tasolla. Vain ohjaa peliä eteenpäin.

Tunnissa päästiin ydinongelmiin kiinni ja saatiin jaettua hommia niin, että ollaan yhdessä ratkaisemassa niitä.

Mahtava fiilis.

Mikko Sävilahti, Haltu Oy

Pelasimme peliä kolmessa ryhmässä tarkoituksenamme hakea sellaisia asioita, joita meidän tulisi toiminnassamme kehittää, jotta menisimme eteenpäin ja saisimme nostettua fiilistä. Peli oli hyvä keino saada aikaiseksi keskustelua eri teemoista ja kaikki pääsivät hyvin ääneen ja vaikuttamaan. Oli vähän yllättävääkin miten samoja asioita ryhmissä nousi tärkeäksi ja olemme tehneet pelin tuloksena muutoksia käytäntöihimme esim. myynnin kokouksen sisältöön ja teemoittamiseen kuukauden sisällä.

Pelaaminen on loistava keino osallistaa kaikki keskusteluun ja miettimään asioita. Myös intoa oli sillä puheensorina pelin aikana oli melkoinen.

Jarmo Lönnfors, HR4 Group Oy

Pelissä on hyvä, että huolellisesti valitut aiheet korteissa pitävät keskustelun tason väkisin korkeana. Pelaaminen on minusta innostava tapa löytää konkreettisia kehityskohteita ja luoda yhteistä kieltä asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Heikki Ilvessalo, Castrén & Snellman Oy

Topaasia-pelit onnistuivat yllättämään meidän markkinointitiimin useassa asiassa.

Tirskahtelimme 60 minuutin ohjeistetulle peliajalle ja arvelimme, että aikaa on varattava luonnollisesti enemmän. Kun olimme keskustellen käyneet läpi yli 20 aihepiiriä, identifioineet niistä tärkeimmät ja luoneet yhdessä kehitystoimenpiteet ongelmien poistamiseksi, oli aikaa kulunut ensimmäisellä pelikerralla 58 minuuttia

Topaasia-pelit eivät todellakaan ole kökkösosaston mukahyödyllisiä pelejä tai testejä, joista tuloksena jää käteen heikkoa luonnehdintaa yrityksen tilasta ilman konkreettisia kehityssuuntia. Peli ei jätä tilaa ongelmallisten asioiden kiertelylle. Kun kortit pelataan teksti alaspäin ja sekoitetaan jälkikäteen, nousee keskusteluun oikeita asioita, eikä kenenkään tarvitse miettiä, että ”kehtaakohan tätä asiaa nostaa esille”. Peli on rakennettu niin, että tärkeimmät asiat nousevat väistämättä puheeksi.

Parasta pelikokemuksessa oli se, että pelin jälkeen kaikki tiimin jäsenet tunsivat omistajuutta ja vastuullisuutta ongelmien ratkaisemiseksi. Kun tiimissä tai yrityksessä kehitettävät asiat ja toimenpiteet on päätetty yhdessä, eikä niitä ole vanhan koulukunnan tyyliin pakotettu ylhäältä alaspäin, saadaan koko tiimi työskentelemään kohti sujuvampaa työntekoa.

Topaasia-pelit saavat Tovarilta ehdottoman Jatkoon! -kannatuksen.

Joona Kotilainen, Tovari Oy

Retron pitäminen on selkeästi vaikea asia jos sitä ei laiteta kalenteriin. Kun se on siellä, Topaasian avulla sitä odottaa ja saa aikaan harvakseen putoavan kysymyksen toimistolla: “Onhan se retro jo tällä viikolla?”

Retron pelillistäminen on nerokas idea ja toimii myös kokoonpanoissa missä ei ole tarkkaa sprintin määrittelyä. Perinteinen retro Scrumin kauniin viitekehyksen mukaan olisi lähes poikkeuksetta liian raskas toteuttaa ja ei voi sanoa että innostaa osallistumaan. Kun unohdetaan viitekehys ja nostetaan esiin yhteinen toiminta ja kehittymisen tarpeet, saadaan aikaan toivottuja tuloksia. Topaasian avulla retro saa tiimin ajamaan yhteistä etua luonnollisen keskustelun kautta ja auttaa löytämään ne keinot miten omassa työssä voi olla sen piirun verran mukavampaa. Toivoisin että tämä mahtava työkalu löytyisi kaikkien tiimeissä toimivien työkalupakista. Topaasia toimisi upeasti myös muiden viitekehyksien alla toimiessa, ihan pikku ravintolan tyky-päivän ohjelmasta, Länsimetron projektiryhmän viimeiseen retrospektiiviin.

Topaasian avulla ollaan saatu muutettua koko firman käsitys retrosta. Nyt sitä odotetaan ja se pysyy kalenterissa.

Lue Nikon ja City Dev Labsin koko asiakastarina täältä.

Niko Jokinen, City Dev Labs Oy

Topaasia® on auttanut meidän tiimiä löytämään vastauksen kysymykseen ”miksi teemme mitä teemme?”

Jarno Laasala, Rabbit Films Oy

Topaasia on erinomainen tapa kehittää tiimin toimintaa kiireisen arjen lomassa. Pelin menetelmä on selkeästi kehitetty asiakaslähtöisesti ja se auttaakin priorisoimaan asioita erittäin tehokkaalla tavalla!

Käytimme Topaasiaa® tiimipäivissämme kesäkuussa ja kävimme loistavaa dialogia. Peli oli helppo käyttää ja sisältö auttoi menemään suoraan asiaan. Saimme jokaisen äänen kuuluviin sekä erinomaisen lopputuloksen, joista juonsimme tulevat kehityslinjat. Tulemme käyttämään pelejä uudestaan – suosittelen!

Nina Eklund, Head of Corporate Communications, Tieto Oyj

Olemme käyttäneet Topaasia sivistysosaston johtoryhmän ja lukion opettajien kanssa. Pelin avulla lähdimme kartoittamaan tämän hetkisiä vahvuuksiamme ja kehitystyön painopistealuita. Tällaisen strategisen työskentelyn avaajana peli toimi loistavasti. Yhteisömme on valmiiksi hyvin avoin ja keskusteleva, joten pelin pelaaminen käynnistyi mutkattomasti.

Pelaamisen avulla saimme nostettua esiin muutamia tärkeitä vahvuuksia sekä kehityskohteita. Aion hyödyntää peliä myös jatkossa palavereissa ja koulutustilaisuuksissa.

Olli Lipponen, Sivistysjohtaja-rehtori, Rautalammin kunta

Topaasia on kuin fasilitaattori ilman erillistä fasilitaattoria. Se saa aikaan erinomaisen keskustelun ja lyhyessä ajassa ryhmä saa valittua tärkeimmän toteutettavan muutoksen. Suosittelen Topaasiaa mihin tahansa ryhmätilanteeseen, jossa halutaan luoda yhteisymmärrys, priorisoida ja sitouttaa ryhmän jäseniä. Toimii loistavasti ainaisten kalvosulkeisten tai kuluneiden fasilitointimenetelmien sijaan. Koska erillistä fasilitaattoria ei tarvita, myös ryhmän omistajuus keskustelussa toteutuu paremmin.

Jarkko Vuorikoski, Head of Customer Journey, Danske Finance Oy

Olen käyttänyt Topaasia – pelejä asiakasorganisaatioiden tiimivalmennuksissa ja muutostilanteissa, sekä Tiimiakatemian tiimien valmennuksen tukena. Peleissä päästään nopeasti oikeiden asioiden äärelle kaikki pelaajat osallistavalla tavalla. Peli luo viitekehyksen siitä mistä tiimin pitäisi puhua ja auttaa tiimiä oivaltamaan millaisia asioita pitää käsitellä ja päättää. Suosittelen! Erityisesti tilanteet joissa tarvitaan rakentavaa keskustelua tavoitteisiin liittyvistä näkemyseroista ja yhteisestä suunnasta ovat pelille oivia käyttötilanteita.

Ulla Luukas, Päävalmentaja, Tiimiakatemia

Topaasia-korttipeli on ollut innostava tapa sekä omalle organisaatiollemme että asiakkaillemme pohtia asiakaskokemusta. Peli on auttanut keskustelemaan toiminnasta asiakkaan näkökulmasta ja luomaan yhteisen näkemyksen tärkeimmistä kehityskohteista ratkaisuineen. Kaiken lisäksi pelaaminen on hauskaa!

Sanna Eulenberger, senior marketing manager, HR4 Group Oy

Käytimme Topaasia -peliä asiakkuustiimien kick-off palavereissa. Peliä pelattiin kuuden eri tiimin kanssa, jotka koostuivat 4-7 henkilön ryhmistä. Peli sai aikaan oikein mielenkiintoisia keskusteluita, joiden parissa tiimit olisivat halunneet keskustella jopa pidempään kuin peli antaa aikaa. Pelin avulla saimme mahtavia näkökulmia ja keskustelua aikaiseksi: mikä tiimin toiminnassa oli haastavinta, mikä oli tiimin vahvuus ja heikkous. Peli on erittäin monipuolinen ja sopii moneen erilaiseen tilanteeseen.

Tulemme jatkossakin hyödyntämään peliä meidän tiimien toiminnassa. Suosittelen!

Essi Wäck, HR Lead, Geniem Oy

Pidämme yllä tiimimme toimivuutta ja yhteishenkeä säännöllisillä tiimitreeneillä, ja tällä kertaa otimme Topaasian treenikerran työkaluksi. Aiheiksi valitsimme organisaatiomuutoksen sekä työssä viihtymisen, ja kortit sopivat mainiosti molempien aiheiden käsittelyyn.

Peli toi hyvin esille uudenlaisiakin näkökulmia, koska korteissa ei välttämättä ollutkaan ilmeisimpiä vaihtoehtoja kysyttyyn aiheeseen. Keskustelua syntyi runsaasti, monenlaisia näkökulmia saatiin käsiteltyä tehokkaasti ja peli piti joskus hyvinkin rönsyilevän keskustelun järkevästi aisoissa. Se antoi sopivasti raippaa ja vapautta. Aikaa meni silti hieman reilu tunti, sillä emme malttaneet aina pysyä määrätyissä aikarajoissa.

Pelikierroksen tuloksena saimme myös luontevasti sovittua toimenpiteistä, joilla saamme edistettyä valittua asiaa.

Topaasia tulee myös jatkossa olemaan mukana tiimimme kehittämisessä ja varmasti monissa muissakin yrityksemme tilanteissa.

SpaceX - tiimi, Fulmore Oy

Olemme kasvaneet voimakkaasti ja voimakkaassa kasvussa arvot ja yrityskulttuuri saattavat elää mukana.

Halusin kuulla henkilöstön näkökulmaa siihen koetaanko arvot vielä voimassa olevina ja kuinka ne toteutuvat arjessa, nyt kun työn alla on arvojen päivittäminen ja mahdollinen uudelleensanoittaminen.

Käytimme Topaasia -hyötypeliä kahdessa ryhmässä joista toinen pohti nykyisten arvojen toteutumista arjessa ja toinen fokusoidummin yhtä meille tärkeää arvoa ja sen toteutumista. Kuulin asioita mitkä ovat esteinä ja mitkä tukevat arvojen toteutumista.

Pelasimme tunnin verran ja keskustelu aiheiden ympärillä oli erittäin vilkasta.

Riikka Säkkinen, Henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Hoivatilat Oyj

Olen käyttänyt Topaasia hyötypeliä meillä M & V Softwaressa mm. tuotekehityksessä ja tiimin toiminnan hiomisessa – silloin kun on haluttu, että tiimi miettii omaa toimintaansa ja miten sitä voisi parantaa. Viimeisimmässä sessiossa aiheena oli ”Miten meidän Katriina-tuotteeseen voidaan saada lisäarvoa?”.

Välitön dialogin tapahtuminen oikeasta aiheesta ja asiasta on selvä hyöty. Topaasian avulla saadaan myös hiljaisemmat mukaan keskusteluun. Tulokset ovat olleet hyviä!

Jani Konsi, toimitusjohtaja, M & V Software Oy