Topaasia® Asiakastarina: Anna Kaisa Ojala – Turun kaupunki

Anna Kaisa Ojala työskentelee Turun kaupungin strategisessa HR – yksikössä. Hän vastaa kaupunkitasolla työhyvinvoinnista ja työkykyasioiden hallinnasta. Tässä asiakastarinassa Anna Kaisa kertoo Turun kaupungin kokemuksista Topaasian digitaalisen palvelun käytöstä useissa eri käyttökohteissa.

Missä konteksteissa olette käyttäneet Topaasiaa?

Olemme käyttäneet Topaasiaa hyvinvointitoimialalla, sivistystoimialalla, strategisessa HR:ssä ja työterveyshuollossa.

Iso yläaihio Topaasian käytössä on ollut työyhteisön kehittäminen. Tarkemmin eriteltynä arjen työskentelytapojen hiominen, vahvuuksien esiinnostaminen ja tulevaisuuden kehittäminen. Olemme käyttäneet työkalua myös etäopetuksen kehittämiseen ja työyhteisötaitojen kehittämisessä.

Koronan puskettua päälle olemme pelanneet Topaasiaa myös poikkeusolojen työskentelytapojen kehittämiseen.

Mitä arvoa Topaasia on tuonut?

Ehdottomasti suurin arvo on tiimin vuorovaikutuksen vahvistaminen. Kaikki keskustelut joita olen itse todistanut on vienyt syväluotaavaan itsereflektioon tiimin vuorovaikutuksen näkökulmasta. Koen että siitä kaikki lähtee, joten olemme olleet asioiden ytimessä.

Isojen organisaatioiden haaste usein on, että kehittämisessä mennään todella isoilla tasoilla ja se voi jäädä tiimeistä ja yksilöistä etäälle. Perinteiseen kehittämiseen verrattuna Topaasian tuoma lisäarvo on arjen kehitystoimien palastelu riittävän pieniksi paloiksi, jolloin arjen kehittämisestä tulee realistista.

Olemme päässeet arvolähtöiseen, mutta samalla hyvin konkreettiseen ja arkilähtöiseen työskentelytapojen pohdintaan.

Topaasian pelillisyys tuo vuorovaikutukseen sen, että kaikki pääsevät ääneen ja ketään ei pakoteta. Peli on erittäin osallistava työkalu. Tiimeiltä on tullut palautetta sisäisesti että ”onpa hienoa kuulla” näkemyksiä myös hiljaisemmilta ihmisiltä.

Viimeiseksi haluan nostaa esille kokonaisuuskuva-näkökulman. Kaikissa peleissä ollaan päästy miettimään meidän työn kokonaiskuvaa, joka arjessa jää yleensä hyvin vähälle. Tästä on tullut pelaajilta erikseen kiitosta. Näen arvokkaana myös, että tällä päästään rohkeasti innovoivaan keskusteluun, jossa ikään kuin kaikki on mahdollista. Olen fasilitoinut pelejä ja niissä olen tuonut esille mahdollisuuksia ja tulevaisuusorientoitumista.

Onko teillä ollut suosikkipelipakkaa?

Ensimmäinen suosikkipakka alun piloteissa oli Työyhteisö-pakka ja toisena on ollut Systeemiäly-pakka.
Molemmat ovat olleet hyviä ja erityisesti Systeemiäly on palvellut poikkeusolojen kehittämiskeskusteluja.

 

Millaista palautetta tiimeiltänne on tullut?

Tiimien palaute on ollut, että herättää paljon ajatuksia ja pohdintaa. Peli antaa hetken sellaiselle keskustelulle, jota nykypäivän työelämässä kaivataan. Se tuntikin riittää, koska tässä päästään niin nopeasti sinne pinnan alle, sikäli kun sinne halutaan mennä. Pysähtymisen hetkiä kaivataan ja tämä antaa sille mahdollisuuden.

On ollut tavallaan surullistakin huomata että samalla kun mennään kovaa vauhtia eteenpäin, niin ihmiset kokevat että missään kohtaa ei pysähdytä katsomaan mitä ollaan saatu aikaan.

Tämä on ollut arvokas työkalu, koska se antaa aikaa pysähtyä yhdessä katsomaan ja pohtimaan mennyttä, suunnittelemaan lähitulevaisuutta ja pohtimaan mikäs meille isossa kuvassa olikaan arvokasta ja merkityksellistä.

Erään tiimin kehitystarina

Erään tiimin kanssa kävimme kaksi Topaasia-keskustelua, jossa tapahtui mielestäni hieno ajattelun muutos. Ensimmäinen sessio tuotti maailmoja syleilevän, arvolatautuneen ja strategialähtöisen keskustelun. Kun pääsimme jatkamaan keskustelua parin viikon jälkeen, niin se hioutui konkreettiseksi ja pieneksi arjen kehittämisaihioksi, joka saatiin kirjattua ylös. Sain vähän aikaa sitten palautteen että asiaa on viety eteenpäin. Tarinan pointtina, että tämä työkalu toimii mielestäni hyvin myös prosessinomaisesti.

Suosittelisitko Topaasiaa?

Suosittelen kaikille ihmisille jotka työskentelevät tiimeissä. Ennen kaikkea halua korostaa työn ja tiimin kokonaiskuvan kirkastamista. Suosittelen Topaasiaa työyhteisön vahvuuksien esiinnostamiseen, joka ei tapahdu meillä Suomessa vielä kovin luontaisesti. Suosittelen myös siihen, kun halutaan viedä arjen kehittämistä eteenpäin riittävän pienissä paloissa.