Yksinvallasta yhteisvaltaan! – eli mitä on Uuden Ajan Johtaminen?

Vesa Purokuru on kasvatustieteilijä, joka on viimeiset 21 vuotta tehnyt työtä organisaatioiden kehittäjänä Humapilla ja on yksi on Humapin perustajista. Vesaa kiinnostaa erityisesti johtajuus ja hän ajaa organisaatioihin näkemystä yhteisvallasta ja yhteisohjautuvuudesta.

Olemme tehneet Vesan kanssa Topaasia®-pelin Uuden ajan johtamisesta. – Lue blogista tiivistelmä Uuden ajan johtamisesta – tai katso koko haastattelu videolta!

Muista myös ilmottautua 17.4 klo 8-10 aamupalawebinaariimme Uuden ajan johtamisesta, jossa pääset testaamaan uuden ajan johtamisen peliä.

Uuden Ajan Johtaminen – Lyhyt historiikki

© Vesa purokuru

Johtajuus on ollut pitkään yhden henkilön tai harvojen henkilöiden yksinvaltaa, jota käytetään muihin. Se on ollut vertikaalista. Johtaja ylhäällä ja muut alhaalla. Nykyään kukaan ei kuitenkaan pärjää enää yksin. Tarvitaan yhteisiä ponnisteluja.

Uuden ajan johtaminen tarkoittaa, että vertikaalinen johtajuus käännetään horisontaaliseksi, jolloin johtajuus tapahtuu ihmisten välillä dialogisesti. Tässä mallissa muodollinen johtaja on viivan alapuolella ja hän pyrkii edesauttamaan ja ohjaamaan tätä yhteisohjautuvuutta ja dialogia fiksusti. Johtajuus muuttuu asemasta rooliksi, jota kuka vaan voi kannatella.

Kaikki organisaatiot haluavat nyt keskustella ja löytää horisontaalisempaa johtamisen tapaa, joka luo hyvinvointia, muutosketteryyttä, tehokkuutta ja hyvää asiakaspalautetta.

Mitä on Uuden ajan johtaminen?

Toiminnallinen ero vanhaan johtajuuteen on se, että ennen esimies antoi palautetta, piti kehityskeskusteluja ja teki sitä ja tätä. Nyt esimies saa nämä asiat tapahtumaan, mutta keskustelut ja toiminnot tapahtuvat vertaisten välillä. Esimerkiksi esimies ei anna enää palautetta, vaan huolehtii siitä, että palaute virtaa työyhteisössä vertaisten välillä. Esimies ei enää tiedota, vaan huolehtii tiedon virtaamisesta horisontaalisesti.

© Vesa Purokuru

Uuden ajan johtamisen tausta-ajatuksena toimii Vesan jäsennys vallasta ja vaikutuksesta:

  • Jotain tulee aina annettuna. Se on ylivaltaa. Mitä enemmän voidaan siirtää johtamistoimintoja yhteisvaltaan, niin siitä tulee enemmän horisontaalista johtamista.
  • Kaksi lisätekijää ovat tulos ja merkitys. Tulos on lopputulemat, joita yrityksen on pakko tehdä. Tulos tai ulos. Merkitys on se mitä ja miten halutaan tehdä. Tavallaan kuin järki ja tunne.

Näiden nelikentän risteyskohdista on syntynyt tämän korttipelin maat.

Mikä on Vesan suosikkikortti tästä pakasta?

Parhaat kortit ovat sellaisia, jotka osuvat kiusallisen osuvasti ytimeen.

Perususkomus on yksi suosikkikorteistani tässä pakassa, koska se kyseenalaistaa vanhan perususkomuksen siitä, että tarviiko esimiehen oikeasti olla tukena ja turvana koko ajan läsnä? Mielestäni ei, kunhan yhdessä tehty strategia ja omat tavoitteet ovat selkeät ja kollegat ovat läsnä. Tämä on horisontaalista johtajuutta.

Kenelle tämä peli on?

Pelissä pohditaan ”millaista johtamista me tulevaisuudessa tarvitaan tai miten johtajuutta tulisi muuttaa?”, jolloin tämä peli sopii hyvin esimiesten valmennustilaisuuksiin tai johtoryhmän palavereihin, joissa pohditaan johtamista ja johtamisfilosofiaa. Peli tutkii hierarkisuuden ja ei-hierarkisuuden välimaastoa ja muutosta.

Mitä hyötyä Uuden ajan johtamisen pelin pelaamisesta on?

Peli virittää hyvin keskustelua siitä “millaista johtajuutta meillä on ja millaista johtajuutta tarvitsemme?”. Lopuksi päästään aina johonkin ytimeen, että “tässä tästä meillä on kysymys”.