Vincitin tunnistamat projektien riskit pelinä. Haastattelussa Johanna Pystynen, henkilöstöjohtaja, Vincit Oyj

Vincit on Euroopan parhaana työpaikkana (2016) palkittu ohjelmistotalo. Johanna Pystynen on Vincitin henkilöstöpäällikkö ja LaaS-projektin vetäjä.

Topaasia on tehnyt Vincitin kanssa useampia hyötypelejä tiimin toiminnan ja liiketoiminnan tueksi: Retrospektiivi, Onnistunut projekti, Liiketoiminnan kehittäminen, Merkitys ja viimeisimpänä Projektin riskit, jonka tarkoituksena on auttaa projektin jäseniä keskustelemaan projektiin vaikuttavista riskitekijöistä. Pakan sisältö on koottu Vincitin sisäisessä tutkimuksessaan tunnistamista projektien todennäköisimmistä riskitekijöistä.

Katso videolta Johannan haastattelu (6min):

Tiivistelmä:

Miksi tämä peli tehtiin?

-Halusimme auttaa meidän tiimejä tunnistamaan ja ennakoimaan tekijöitä, mitkä saattavat aiheuttaa projekteille riskejä tai toisaalta myös mahdollisuuksia, jotka auttavat projektia onnistumaan, Johanna kertoo ideasta pelin takana.

Ennen Projektit pakkaa Vincit teki Topaasian kanssa Onnistunut projekti – pakan. Jälkimmäisessä fokus on ihmisissä, jotka tekevät projektityötä ja heidän oppimis-, ja osaamistavoitteissaan. Projektit on projektin hallintaan ja Vincitin tunnistamiin yleisiin projektin riskeihin keskittyvä pakka.

-Tavoite oli auttaa sanoittamaan niitä asioita, joista tiimin kanssa ei muuten puhuttaisi projektin alkuvaiheessa ja nostamaan pöydälle ne asiat, jotka oikeasti pitää ratkaista jotta projekti onnistuu mahdollisimman hyvin, Johanna tiivistää.

Pakan teemat eli maat:

  • Pata – Ongelma ja sen ympärille rakentuva toiminta
  • Risti – Oman tiimin ja organisaation toiminta työn aikana
  • Ruutu – Yhteisen ymmärryksen ylläpito työn aikana
  • Hertta – Sidosryhmäyhteistyö ja varautuminen

Miten päädyimme juuri näihin maihin?

-Keräsimme meidän työntekijöiltä ja projektien vetäjiltä tyypillisiä esteitä, joihin meillä yleensä projekteissa  törmätään. Sen kautta ryhmiteltiin ne erilaisiin teemoihin, joista syntyi nuo neljä pakan maata. Eli tunnistettiin että meillä toistuu tietynlaiset osa-alueet ja lähdettiin sanoittamaan niitä, Johanna summaa.

Muutama esimerkkikortti Projektit-pakasta:

-Meillä insinööriorganisaationa ketterät menetelmät ja projektinhallinnan työkalut ovat usein hyvin hanskassa. Sen sijaan muista teemoista puhuminen voi joskus unohtua, kuten siitä miten tiimi ratkaisee konflikteja, tai onko tiimissä arvomaailmallisia haasteita toimintatavoissa tai asiakkaan kanssa. Tällaiset asiat voivat pinnan alla muodostua projektin esteeksi ja luoda stressiä mikäli niitä ei ratkaista. Sanoittamalla näitä asioita pelin kortteihin ja pelaamalla päästään asian ytimeen ja oikeiden ongelmien pariin, Johanna selostaa.

-Me kokeilimme tätä viitekehystä ensin ilman konkreettista välinettä. Kokosimme tiimin yhteen ja fasilitomme keskustelua niin, että jokainen pääsi sanomaan vuorollaan tunnistamistaan haasteista ja riskeistä. Nopeasti tuli kuitenkin ilmi, että ihmiset eivät ole tottuneet puhumaan tämän tyyppisistä asioista, jolloin konkreettinen väline helpottaa erittäin paljon asioiden ja epäkohtien esille nostamista.

Peli ohjaa ottamaan asioihin kantaa tavalla, joka luo tasavertaisen aseman kaikkien kesken. Hiljaisemmat ja introvertimmätkin pääsevät pelissä samaan asemaan kuin muutkin pöydän ääressä, Johanna kertoo pelin hyödyistä.

Laas – Leadership as a Service

Vincitillä on jo pitkään nähty työntekijät sisäisinä asiakkaina, joille tarjotaan yksilöllistä tukea jokaisen omiin tarpeisiin perustuen. Tähän avuksi kehitimme LaaS-työkalun, joka on kuin yrityksen sisäinen verkkokauppa – meiltä löytyy LaaSista yli sata palvelua, joista kukin voi valita itselleen sopivaa tukea niin hyvinvoinnin, osaamisen kehittämisen kuin tiimityönkin tueksi. Palveluntarjoajina toimivat kaikki tukifunktiot ja paljon myös yksittäisiä työntekijöitä, joilla on jokin osaaminen tai erityistaito muille jaettavaksi. Seuraamme palveluiden vaikuttavuutta datan avulla ja olemmekin pystyneet lopettamaan perinteisen johtamisen isoimman haasteen, eli arvailun, lähes kokonaan, Johanna tiivistää.

Nykyisin LaaS on myös tuotteistettu ja 50 yritystä onkin jo ottanut sen käyttöön auttaen meitä samalla kehittämään tuotetta eteenpäin. Pian LaaSin kanssa laitetaan isompaa vaihdetta silmään seuraavan julkaisun merkeissä, kun LaaSiin tulee uusia elementtejä osaamisen, tiimin johtamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen, Johanna kertoo.

Kiitos Johanna!

Tutustu LaaSiin ja heidän tuleviin valmennuksiinsa

Haluatko kokeilla Projektin riskit – peliä omassa projektissasi? Kokeile digitaalista Topaasia – hyötypelipalvelua ilmaiseksi

Lue Johannan aikaisempi asiakastarina Topaasia – pelien käytöstä Vincitillä.

Mikäli olisit kiinnostunut fyysisestä projektin riskit – pakasta,  laita meille viestiä!
Muut Vincitin kanssa tehdyt pakat ja muut Topaasia-pakat löydät verkkokaupastamme.