Tiedolla johtamisessa faktat ja johtaminen yhdistyvät – Haastattelussa Sari Suominen, Powen Oy

Sari Suominen on yrittäjä ja tiedolla johtamisen ammattilainen Powen Oy:ltä. Powen haluaa yritysten tekevän viisaampia päätöksiä auttamalla heitä luomaan datasta analytiikkaa arjen johtamiseen. Sarin ja kumppaneiden kanssa olemme tehneet Tiedolla johtamisen Topaasia-pakan. Pelin avulla luodaan rakentavaa keskustelua organisaation tiedolla johtamisesta ja tehdään päätöksiä sen parantamiseksi.

Seuraavaksi käydään läpi mitä tiedolla johtamisella oikein tarkoitetaan, mitä hyötyä siitä on ja mitkä ovat yleisimmät sudenkuopat, kun yritetään toteuttaa tiedolla johtamista.

Tiedolla johtaminen on aktiivista ja hallittua tiedon hyödyntämistä yrityksen eteenpäin viemiseksi haluttuun suuntaan.

Tiedolla johtaminen auttaa nimensä mukaisesti johtamaan faktoihin perustuen. Tiedolla johtamisessa puhutaan usein datasta, analytiikasta ja prosesseista, mutta kokonaisuudesta helposti unohdetaan se “johtaminen” – osa. Mitä kaikella organisaation tiedolla tehdään ja miten siitä viestitään? Hyvin toteutettu tiedolla johtaminen auttaa muodostamaan yhteisen ja objektiivisen käsityksen siitä, miten firmalla menee.

Tiedolla johtaminen koostuu johtamisesta, vaikuttamisesta, mittaamisesta ja prosesseista. Nämä ovat myös Topaasia –  Tiedolla johtaminen pakan maat:

Tiedolla johtamisen hyödyt

 • Eteneminen konkreettiseksi. Ihminen on luonnostaan tavoitteellinen olento. Moni haluaa pyrkiä eteenpäin työssään. Jotkut eri määrin kuin toiset, mutta yleensä kaikki haluavat edetä ja tuntea etenevänsä. Hyvä tiedolla johtaminen tekee erittäin konkreettiseksi, mitattavaksi ja näkyväksi etenemisen kohti tavoitteita. Se auttaa niin yksilöä, tiimiä, kuin organisaatiotakin näkemään, missä mennään suhteessa yhdessä päätettyihin tavoitteisiin.
  .
 • Epäselvyyden ja mielipiteiden selvittely. Jotkut ovat luonteeltaan pessimistisempiä ja toiset optimistisempia. Tämä voi aiheuttaa ristiriitaa siitä, miten firmalla kokonaisuudessaan menee. Mutta jos yhdessä ensin määritellään tavoitteet ja sitten mitataan etenemistä suhteessa tavoitteisiin, ei kenelläkään pitäisi olla epäselvyyttä siitä, missä mennään. Yksinkertaisimmillaan se voi näyttäytyä visuaalisena mittarina, joka näyttää vihreää tai punaista. Vihreä näyttää, että edetään hyvin suhteessa tavoitteisiin ja punainen on mietinnän paikka: Miten voitaisiin parantaa?

Suurimmat kompastuskivet tiedolla johtamisessa

 • Liian monta mittaria. Less is more. Muutama hyvin valittu ja perusteltu mittari riittää. Niitä tulee seurattua ja ne tulee otettua tosissaan.
  .
 • Tieto ei ole läpinäkyvää. Mikäli tietoa ei organisaatiossa syystä tai toisesta haluta jakaa sitä tarvitseville, ei tiedolla johtamista kannata yrittää harjoittaa.
  .
  .
 • Tavoitteet eivät ole palasteltu mitattaviksi toimenpiteiksi. Jos myyntitavoite on esim. 100 000€ myyntiä kuukaudessa, ei tämä kerro myyjälle vielä mitään teoista. Tavoite pitää laskea auki. Jos tavoite on 100 000€ ja firmassa on 10 myyjää, tavoite voi olla 10 000€ per myyjä. Luku edelleen palastellaan arjen tekoihin: Montako puhelua tai tapaamista tämä 10 000€ keskimäärin vaatii? Näin saadaan teoille mitattavia määriä.

Kiitos Sari!

Tutustu tiedolla johtamiseen ja Poweniin tarkemmin www.powen.fi
Sarille voit laittaa viestiä myös LinkedInissä. 

Topaasia – Tiedolla johtaminen pakan voit ostaa verkkokaupastamme
Voit myös kysyä lisää tai huutaa “ostan” puhelimitse pelimies Jussi Gallalle numeroon 040-0246626