Peli johtajien valmentamiseen, sisältöyhteistyössä Mikko Sorvari

Mikko Sorvari on Pohjois-Amerikasta Suomeen kotiutunut johdon valmentaja ja toimii OP-ryhmässä executive coachina. Hän on myös EMCC European Mentoring ja Coaching Consolen Suomen jaoston hallituksen varapuheenjohtaja. Tässä tekstissä on Mikon näkemyksiä johdon valmentamisesta ja uudesta “Executive Coaching” pelistä, joka on laadittu valmennustyön tueksi yhteistyössä Mikon ja Topaasian kanssa. Tekstissä esitetyt ajatukset ovat Mikon henkilökohtaisia näkemyksiä.

Mitä on Executive Coaching eli johdon valmentaminen?

“Johtajille executive coaching on aikaa pysähtyä oman itsensä ääreen, koska he menevät kovaa vauhtia jatkuvasti eteenpäin. Päivät ja kalenterit ovat täynnä. Ei ole aikaa pysähtyä oman itsensä hoitamiseen ja sen ajattelemiseen, että miten minä toimin, kuka minä olen ja miten tästä eteenpäin”, Mikko tiivistää.

Johtajana toimiminen on kiireellisyyden lisäksi usein myös yksinäistä ja Mikon mukaan moni johtaja kaipaa ihmistä, jonka kanssa sparrailla, miettiä ääneen ja keskustella asioista avoimesti. Executive coachin eli johdon valmentajan työnkuva on toimia kuuntelijana, sparrauskumppanina ja usein myös kannustajana.

Päiväni Executive Coachina

Työ johdon valmentajana on monipuolista ja koostuu niin yksilövalmentamisesta, valmennusohjelmien rakentamisesta, kollegoiden haastattelemisesta sekä johtoryhmien tiimivalmentamisesta.

“Teen OP-Ryhmälle executive coaching -ohjelmaa. Meillä on ns. viiden portaan askelmat: Ensin tehdään paljon itsearviointia käyttäen Big five – kyselyitä ja palautetta haetaan juttelemalla johtajien alaisten ja kollegojen kanssa. Tämän jälkeen niistä haetaan ristiriitoja tai pimeitä kulmia, ja pohditaan mikä on tavoite coachaamiselle eli mitä lähdetään kuuden kuukauden coaching -ohjelman aikana ajamaan takaa. Päivittäin käydään läpi palautekeskusteluja ja coaching-sessioita johtajien kanssa”, Mikko kuvaa työnkuvaansa johdon valmentajana.

Accidental Coach – Mikon matka valmentamisen maailmaan

Mikko on asunut aikuiselämänsä Kanadassa ja USA:ssa, ja muutaman vuoden ajan hän on ollut Suomessa OP – ryhmällä. Hän kiinnostui valmentamisesta edettyään aiemmassa työssään itse johtaja rooliin.

“Jos joskus kirjoitan kirjan, niin sen nimi olisi Accidental Coach. Kanadassa olin VP of Software development isossa finanssialan firmassa. Siinä kun opettelin sitä etten johtanut enää asioita vaan ihmisiä, niin huomasin, että ihmiset tykkäsivät tulla toimistooni, istua tuolille, avautua ja puhua, ja minä vain kuuntelin. Ja sitten he olivat mielissään, että olipa mahtava keskustelu. Minä mietin, että enhän minä oikeastaan sanonut mitään, kuuntelin vain. Siitä alkoi kiinnostus, ja kun agile-ajatukset alkoivat saamaan organisaatioissa jalansijaa, hyppäsin siihen mukaan ja toimin agile coachina toistakymmentä vuotta. Kiersin Yhdysvaltojen ja Kanadan pankki- ja vakuutusyhtiöitä. Sen myötä opettelin paljon valmentamisen puolta ja kävin kursseja, mm. John Mattonen executive coaching – kurssit, ja suoritin Executive coaching ja Organisational relationship and system coaching – sertifikaatit. Tykkäsin siitä hommasta ja päätin, että tästä tehdään ura.”

Mitä vaatii onnistuminen johdon valmentamisessa?

Mikon kokemusten perusteella johdon valmentajan tärkeimmät taidot ovat kuuntelu, sekä kyky istua läsnä ja hiljaa valmennettavan henkilön kanssa. Hän nostaa muutamia huomioita onnistuneeseen valmentamiseen, jotka varsinkin aloittelevilla valmentajilla saattavat unohtua:

1. Valmenna ihmistä, älä asioita

“Olen huomannut että valmennettavilla usein on jo vastaukset itselleen. He vain haluavat, että valmentaja varmistaa ja taputtaa selkään, että ‘joo hyvä, mene näin, tee näin’. Mutta ne olisivat tehneet saman ilman valmentajaakin. Johtajat kyllä osaavat työnsä. On siis tärkeää, että oppii valmentamaan henkilöä, ei asioita”, Mikko kertoo ja jatkaa laajentaen tämän koskevan myös henkilösuhteita työpaikalla.

“Useasti valmennettavat tulevat paikalle niin, että heillä on ollut vaikea keskustelu tai tilanne jonkun kollegan, alaisen tai esihenkilön kanssa. He rupeavat kertomaan siitä henkilöstä, ja sinä coachina rupeat utelemaan enemmän siitä hankalasta henkilöstä. Mutta se ei auta yhtään! Fokus pitää tuoda takaisin siihen coachattavaan henkilöön, eikä siihen toiseen henkilöön”.

2. Keskity tärkeimpään

Valmentajat alkavat herkästi käsittelemään valmennettavan akuutteja sen hetken asioita ja Mikon kokemuksen mukaan se ole useinkaan kannattavaa: “Siitä tulee molemmille, valmentajalle ja valmennettavalle hyvä mieli, kun saadaan jauhettua tunti akuuttia asiaa, mutta siitä ei seuraa useinkaan mitään pitkäjänteistä tulosta. Joskus on kuitenkin annettava valmennettavan tuulettaa että hän voi sitten keskittyä sessioon oikeassa mielentilassa” .

3. Kuuntele herkästi

Mikko painottaa paljon valmentajalta kykyä herkkyyteen ja läsnäoloon, jotta valmennettavien nopeat tikulla jäätä kokeilevat heitot eivät menisi valmentajalta ohi: “Moni valmennettava tulee valmennussessioon niin, että he saattavat vitsinä tai kevennyksenä sanoa jotain alussa. He perustelevat sen usein ‘ei kunhan vain kevensin tässä’ ja se menee huumorin taakse kätkeytymiseen. Valmentajana kannattaa pysähtyä että ‘hei palataanpa tähän’ Kyllä siinä jokin syy on, miksi he sanovat näin. Kannattaa udella, että mikä oli se tarve kertoa juuri tämä asia huumorin varjolla. Usein se on se asia, josta halutaan keskustella, mutta ei olla ihan valmiita vielä ottamaan sitä suoraan esille. Ja se menee siksi herkästi ohi. Kannattaa yrittää pureutua ydinasioihin joista he haluavat keskustella, eikä toissijaisiin asioihin, joihin on helppo mennä.”

4. Älä konsultoi

Valmentaja ei ole sama asia kuin konsultti. Valmentaja auttaa valmennettavaa oivaltamaan itse ja reflektoimaan, konsultti kertoo miten asiat tulisi tehdä. Mikko kertoo konsultoinnin välttämisestä: “On tärkeää, että vaikka sinusta tuntuu, että sinulla on oikeat vastaukset, niin et rupea konsulttina kertomaan mitä pitäisi tehdä. Silloin vastuu siirtyy coachattavalta valmentajalle. Tällöin rupeat ratkomaan ongelmia liian aikaisin. Antaa heidän miettiä läpi ne asiat ja omistaa se juttu.”

Fyysinen Topaasia Executive Coaching -peli

Executive Coaching – peli johdon valmentamisen tueksi

Mikko ja Topaasia ovat tehneet yhteistyössä uuden Topaasia-pelisisällön johdon valmentamisen tueksi, nimeltään Executive Coaching. Peli on saatavilla osana Topaasian digitaalista SaaS-palvelua tai fyysisenä pelipakkana. Miksi tämä pelipakka tehtiin ja mitä hyötyä siitä on, Mikko?

“Johdon valmentamisen työkaluja on hyvin vähän. On olemassa itsearviointeja ja nettikyselyitä, jotka tutkivat henkilöä ja persoonallisuutta, mutta kyllä tämä minusta on yksi mahtavimpia työkaluja. Minulla on tämä peli aina mukana, ja välillä tulee random -kohtauksia ihmisten kanssa, kun he tulevat että ”hei, onko sinulla aikaa coachata”. Silloin voin vetää tämän pakan takataskusta, että ” sure, pelataan pikku pelit”, ja se keskustelu lähtee siitä hyvin luontevasti ja sujuvasti eteenpäin”, Mikko kuvailee pelin tekoa.

Toisena hyötynä Executive Coaching – peli auttaa fokusoimaan valmennustilannetta niihin ydinteemoihin, jotka valmennettavalle ovat oikeasti tärkeimpiä.

“Kaikille valmentajille tulee välillä myös niitä coachattavia, jotka todella pystyvät täyttämään tunnin kertomalla kaikennäköisiä juttuja, mutta he kiertelevät ja kaartelevat, eivätkä ikinä pääse siihen oikeaan asiaan, josta pitäisi keskustella. Muistan että etenkin uutena valmentajana on hyvin vaikeaa pysäyttää heidät ja palata tärkeimpään käsiteltävään asiaan. Siitä jää se coachaaminen pois. Nämä pakat todella auttavat fokusoimaan siihen yhteen asiaan nopeasti. Päästään siihen yhteen juttuun, mistä meidän pitäisi jutella. Joskus ja joidenkin valmennettavien kanssa on hyvä vetää tämä korttipakka ja haetaan pelaamalla sieltä se yksi juttu, mistä pitää puhua, ja silloin löytyy nopeasti mihin kannattaa fokusoida juuri sinä päivänä” Mikko kertoo.

Kolmanneksi pelin käyttö auttaa pääsemään konkretiaan, mutta tarpeeksi pienissä käytännön askelissa. “Tässä pelissä on mahtavaa, että tämän kautta löytyy helposti lopulta action item eli miten tästä eteenpäin, mitä tehdään eri lailla, mikä on se kotitehtävä” Mikko kuvaa.

Executive Coaching -peli koostuu neljästä teemasta: luottamuksen rakentaminen, itsetietoisuus, ihmisten johtaminen ja kasvu.

Mikko kertoo miettineensä kauan pelin teemoja ja se olikin hänestä vaikein osuus pakan rakentamisessa. Pakan teemoiksi, eli korttipelin maiksi muodostuivat lopulta luottamuksen rakentaminen, itsetietoisuus, ihmisten johtaminen ja kasvu.

“Olen huomannut, että jos nämä taidot johtajilla on, niin he ovat yleensä hyviä johtajia. He osaavat rakentaa luottamuksen alaisiin ja kollegoihin. Heillä on hyvä itsetietoisuus eli kuka minä olen, miten toimin, ja mitkä ovat heikkouteni ja vahvuuteni.“

Erityisesti ihmisten johtamisen taidot jää Mikon mukaan useilta johtajilta puutteelliseksi taidoksi johtuen johtajaksi pääsemisen urakehityksestä:

“Ihmisten johtaminen on tärkeää, koska johtaja-asemiin pääsee niin, että ollaan hyviä asiantuntijoita ja saadaan asioita aikaiseksi, mutta ylennyttyään johtaja tulee vaiheeseen, jossa hänelle ei enää makseta tekemisestä, vaan ihmisten johtamisesta. Ja se taito puuttuu monelta. Kun asiantuntijoiden pitäisi johtaa ihmisiä, he menevät usein takaisin tekemiseen, koska se on tuttua ja turvallista. Se on karhunpalvelus, joka ei auta organisaatioita kehittymään. Tällöin johtajasta tulee tietosanakirja, josta haetaan vastauksia.”

Neljäs pakan teema on kasvu, joka tarkoittaa johtajan systemaattista kasvua ammattilaisena.

“Johtajan kasvu ei tule sattumalta. Sinulla pitää olla päämäärä tiedossa eli miten minä kasvan, mitä minun pitää tehdä, jotta pääsen seuraavalla portaalle. Kyllä tällaiset keski-ikäisetkin vielä miettivät, että mitä teen, kun minusta tulee aikuinen.”

Miten onnistut Executive Coaching –  pelin käytössä?

Yleensä Topaasia – sessiot ovat ryhmäkeskusteluja, johon osallistuu 4-10 henkilöä. Johdon valmentamisessa Mikko käyttää peliä 1-on-1 keskusteluihin, ja hän kertoo miten se toimii:

“Tässä valitaan alkuun kolme näkökulmaa ja valmennettava henkilö valitsee jokaiselle kädestään/pakasta yhden kortin.

Sitten tehdään lyhyt, 5 minuutin pikacoachaus – keskustelu, että miksi valitsit tämän kortin? Mikä siinä oli tärkeää? Sitten se kortti laitetaan sivuun parkkiin ja mennään seuraavaan. Näin käydään kolme korttia läpi nopeasti ja herätellään uteliaisuutta. Miksi hän valitsi nämä kortit?

Sitten näistä kolmesta kortista nostetaan se tärkein asia, eli mistä meidän kannattaisi tänään puhua. He yleensä itsekin hoksaavat, että mikä on heille tärkein kortti käsiteltäväksi.

Loput 45 minuuttia käytetään sen yhden asian käsittelyyn ja pystytään siinä. Kortin valinta auttaa myös siten, että se tuo asiakasta takaisin siihen käsiteltävään aiheeseen ja auttaa ja fokusoimaan siihen asiaan, mistä on tarkoitus puhua.”

Mikon lopputerveiset valmentajakollegoille pelin käyttöön:

“Peliä käyttäessä valmentajana pitää osata kysyä kysymyksiä, olla utelias, malttaa olla rauhassa, keskustelu on tärkeää. Kannattaa antaa aikaa valmennettavalle, jos hän sattuu olemaan hiljainen ja pidättäydy itse miettimästä ääneen tai antamasta vastauksia.”