Monikäyttöinen tiimien ongelmien ratkaisemisen ja kehittymisen työkalu

Yleispakka on Topaasia-perhevalikoiman peli, joka vastaa asiakkaidemme usein esittämään kysymykseen: Millä pakalla pelaaminen kannattaisi aloittaa?

Olemme saaneet useita kysymyksiä Topaasia® – pelien sisällöistä, mutta aivan erityisesti yleispakan sisältö on ollut kiinnostuksen kohteena. Mitä aiheita siinä käsitellään? Onko siinä teoreettinen viitekehys? Sopisiko se meidän tiimeillemme? Tässä artikkelissa vastataan näihin kysymyksiin ja avataan Yleispakan sisältöä.

Lyhyesti voi todeta, että yleispakka on:

  • toimialasta riippumaton
  • monikäyttöinen – niin sisäisiin kehityssessioihin, kuin asiakkaan kanssa pelattava
  • tiimin toimintaan ja tiimin asiakkaisiin keskittyvä

Yleispakan sisältö

Topaasia-pakat koostuvat 52 pelikortista, jotka ovat jaoiteltu neljän maan mukaan, aivan kuten perinteinen korttipakka.

Ennen yleispakan tekemistä teimme osaavien sisältökumppaneiden kanssa 12 erilaista Topaasia-pakkaa. Yleispakka on synteesi ja eräänlainen best-of-tiimityö-kokoelma näistä pakoista.

Pakka on yleispakka, koska siinä käsitellään tiimityön lainalaisuuksia ilman alaspesifejä termejä ja liiallisia yksityiskohtia. Tämän takia yleispakka on myös monikäyttöinen, koska se käy tiimeille alasta ja projektista riippumatta.

Yleispakka on erinomainen tapa kokeilla ja aloittaa Topaasia – pelien pelaaminen tiimin kanssa, joka haluaa kehittää omaa toimintaansa ja ratkaista omia haasteitaan pelillisen, nopean ja helppokäyttöisen työkalun avulla.

Jokainen neljästä maasta esisältää 13 erilaista maahan liittyvää korttia.
Seuraavaksi pureudutaan maihin yksi kerrallaan ja esitellään muutama esimerkkikortti jokaisesta maasta.

Johtaminen

Johtamisen maan kortit liittyvät nimensä mukaisesti tiimin johtamiskäytänteisiin. Johtamisessa keskitytään tiimin jaettuun johtajuuteen eli asioihin, joiden avulla tiimi pystyy itse johtamaan itseään mahdollisimman hyvin.

Osa johtamisen korteista keskittyy ihmisten johtamisen pehmeämpään puoleen kuten pelisäännöt, tulevaisuudenkuva, ja merkityksellisyys.
Osa korteista on taas konkreettisempia ja ”kovempia” asioita, kuten mittarit ja asteittainen eteneminen.

Yhteistyö

Yhteistyö maan kortit painottavat tiimiläisten keskinäisiä suhteita. Yhteistyö tarkoittaa tapoja, joilla voidaan toimia tiiminä yhteen mahdollisimman hyvin unohtamatta sitä, että jokainen tiimin jäsen on ihmisyksilö, jolla on omat tapansa toimia ja tarpeensa.

Ihmisten välisiä suhteita painottavia kortteja ovat mm. palaute, arvostaminen, ja konfliktit. Yhteistyöhön liittyviin käytänteisiin kortteja ovat mm. priorisointi, viestintätavat, ja roolitus.

Asiakasarvo

Asiakasarvo maassa puhutaan asiakkaasta. Lähes jokainen tiimi tekee jotain, jonka lopullinen päämäärä tai tarkoitus on auttaa asiakasta jollakin tavalla. Tässä maassa korostetaan asiakkaan roolia, jotta muistetaan tiimin kehittymisen ja työn olevan sidonnaista asiakkaaseen ja asiakkaalle tuotettavaan arvoon, kuten Lean – metodologia opettaa.

Osa korteista painottaa asiakkaan ymmärtämistä, kuten asiakastarve, osallistaminen, vaikuttavuus ja odotukset. Osa korteista painottaa asiakkaan saamaa kokemusta ja mielikuvaa, kuten palvelukokemus, laatu tai erottuvuus.

Kehittyminen

Kehittyminen maa painottaa niin tiiminä, kuin yksilöinä kehittymistä. Kehittyminen voi helposti jäädä arjen jalkoihin ja ei tapahdu, ellei siihen tietoisesti panosteta. Inspiraation lähteinä tässä maassa ovat olleet ajatukset kehittyminen on tietoinen valinta ja suurin harjoitus on palaaminen harjoitukseen.

Osa korteista käsittelee tietoisia tapoja kehittää tiimin toimintaa, kuten reflektointi, ammatillinen kehittyminen, kohtaamiset ja tiedon hyödyntäminen.
Osa korteista liittyy jatkuvaan muutokseen, kuten uudistuminen, luopuminen ja juurisyyt.

Kiitos lukemisesta!

Mikäli työkalusalkkusi tai toimistosi kaipaa helppokäyttöistä hyötypeliä tiimin ongelmien ratkaisemiseksi, niin Topaasia® – yleispakan voit ostaa verkkokaupastamme tai soittamalla suoraan pelimies Jussi Gallalle numeroon 040-0246626.