Podcast – vierailu: Hyötypelien käyttö dialogin fasilitoinnissa

Kävimme syksyn alkajaisiksi elämämme ensimmäisessä podcast-haastattelussa Seymour Consulting Oy:n isännöimänä. Jakson aiheena on meille osuva ”Hyötypelit dialogia fasilitoivina työkaluina”.
Kaverina meillä oli podcast-vieraana informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median professori J. Tuomas Harviainen Tampereen yliopistolta.

Kuuntele podcast-jakso tai lue Seymourin Pekan kirjoittama yhteenveto alta:

Mitä tarkoitetaan hyötypeleillä?

Professori Harviaisen mukaan hyötypelillä tarkoitetaan yleisesti mitä tahansa sellaista peliä, jota pelataan muusta syystä kuin pelkästään viihteeksi. Hyötypelit on usein myös suunniteltu muuhun kuin viihdekäyttöön. Hyötypelejä voivat olla muun muassa erilaiset simulaatiopelit, joissa pyöritetään vaikkapa virtuaalista kuntataloutta tai opetellaan lentämään lentokonetta. Ne voivat olla puhtaasti digitaalisia strategiapelejä tai esimerkkinä olevan Topaasian kaltaisia fyysisisiä kortti- tai lautapelejä. Hyötypelien juuret ovat varhaisissa lautapeleissä, joissa pyrittiin harjoittelemaan strategiaa, sekä kuvaamaan sotilasyksiköiden liikkeitä taistelukentällä. Koska pelit toivat käyttäjälleen kilpailuetua ja niistä saatiin hyviä tuloksia, aktiivipalveluksesta poistuneet upseerit alkoivat pikkuhiljaa tuomaan pelejä myös liike-elämän käytänteisiin. Nykyään hyötypelejä käytetäänkin eniten juuri sodanjohdossa, liikkeenjohtamisessa, kriisejä ratkaistaessa sekä kouluympäristöissä, joissa pelit ja simulaatiot mahdollistavat muun muassa vaihtoehtoisten ratkaisumallien kokeilun turvallisessa ympäristössä.

Miksi ja miten hyötypelejä käytetään helpottamaan dialogia?

Jussi Gallan mukaan hyötypelit parhaimmillaan tarjoavat käyttäjilleen sosiaalisen rakenteen, jossa luodaan tila, aika ja lupa käydä dialogia. Dialogia helpottavien hyötypelien tarkoitus on siis luoda ympäristö, jossa dialogi ylipäätään on mahdollista ja jossa sitä voidaan käydä tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.  Professori Harviaisen mukaan tämän tyyppisissä peleissä säännöt mahdollistavat ajatuksien tasa-arvon sekä sen, että jokaisen peliin osallistuvan ääni tulee kuultua. Yksittäisen tiiminjäsenen, asiakkaan tai vaikkapa toimitusjohtajan käsitykset vaikkapa liiketoimintaympäristöstä ovat hetken aikaa samalla viivalla ja kaikkien tarkasteltavissa. Harviaisen mukaan hyötypelit tuovatkin olemassa olevia käytänteitä ja piilotettua tietoa esille aivan uudella tavalla samalla mahdollistaen uuden tiedon syntymisen.

Samalla kun pelit rikkovat rutiineja, ne inspiroivat ihmisiä käymään keskustelua joskus kenties vaikeistakin asioista. Hyötypelien, kuten Topaasian, avulla voidaan lisäksi myös luoda jatkuvuutta muulla tavoin nopeatempoisesti muuttuvassa maailmassa. Tuomalla pelit osaksi rutiineja, voidaan myös kerätä seurattavaa dataa päätöksenteosta. Käytetystä pelistä riippuen tämä voidaan saada aikaiseksi hyvinkin pienellä ajallisella ja taloudellisella panostuksella.

Me Seymourissa olimme kiinnostuneet tuomaan hyötypelit osaksi uusien ja parempien työelämän käytänteiden suunnittelua ja toteutusta. Jokin aika sitten tutustuimme Topaasiaan ja sen kehittäjiin Jussi Gallaan ja Ville Hälliin. Tutustumisen jälkeen päätimme ottaa sen osaksi asiakkaillemme suunniteltavia kehittämisprosesseja. Topaasia on korttipeli, jonka on tarkoitus helpottaa 3 – 10 hengen tiimin dialogia ja päätöksentekoa. Näimme, että vastaavat pelit auttavat erityisesti jatkuvan kehittämisen kanssa kamppailevia tiimejä pysymään reflektiivisinä suhteessa omiin toimintatapoihinsa. Jussi Gallan mukaan Topaasian taustalla onkin ajatus pelistä, joka auttaisi tiimiä pitkien kokouksien sijaan käymään tehokkaampaa sisäistä dialogia siitä, mitä käytännön asioita tiimin tulisi tehdä seuraavaksi tehdäkseen toiminnastaan parempaa. Ensimmäiset korttipakat kehitettiin ohjelmistokehittäjille, erityisesti fasilitoimaan retrospektiivejä. Nyt pakkoja löytyy niin työyhteisön, asiakaskokemuksen kuin ohjelmistokehittämisenkin tarpeisiin.

Paitsi että hyötypelit auttavat käymään dialogia juuri silloin kun niitä pelataan, pelien avulla voidaan myös päästä irti vanhoista, kenties huonoiksi koetuista, dialogin tavoista. Parhaimmillaan Topaasia tai vastaava peli muuttaa ja edesauttaa pelaajien tapaa hahmottaa liiketoimintakentän todellisuutta siten, että pelaajat kykenevät lineaaristen toimintaratkaisujen sijaan näkemään toimintansa osana kompleksista kokonaisuutta. Pelien avulla voidaan myös luoda uudenlaista toiminnan kulttuuria, helpottaa asioihin tarttumista sekä kehittää sanatonta viestintää. Topaasian kaltaisia pelejä pelatessa on kuitenkin tärkeä varmistaa, että pelin aikana päätetyt asiat kyetään myös toteuttamaan.

Hyötypelien tulevaisuus

Professori Harviaisen mukaan erilaiset liiketoiminnan simulaatiot ja oppimispelit jatkavat alan suurina trendeinä. Erityisessä nousussa ovat kuitenkin erilaiset HR:n työkalut, jotka esimerkiksi mahdollistavat paremman kommunikaatiokulttuurin, innovoinnin ja yhdessä tekemisen. Vaikka hyötypelit tuomat mukanaan paljon hyvää, Harviaisen mukaan täytyy silti muistaa, että sääntöjensä kautta ne myös rajoittavat toimintaa ja kommunikaatiota. Pelit ovat hirveän hyviä opettamaan systeemidynamiikkaa ja sitä, kuinka asioista enemmän kuin vain yksi suora seuraus. Hyötypelejä pelatessaan kannattaa kuitenkin myös pitää varansa. Luomalla tarkat säännöt sille kuinka ongelmia lähestytään, ne saattavat saada meidät myös helposti näkemään asiat rajoitetummin. Oman haasteensa pelien tulevaisuuteen tuo myös se, että tuotteita kehittävät sortuvat ”pelillistämään” jo valmiita asioita, tuomatta tilanteeseen oikeasti mitään uutta tai aitoa hyötyä.

Yleisesti ottaen varsinkin ihmisryhmien päätöksentekoa ja dialogia fasilitoivien pelien määrä kasvaa tulevaisuudessa. Samalla kun liiketoimintaympäristöjen kompleksisuus lisääntyy, tulee tarve myös jatkuvalle kehittämiselle sekä oppimiselle. Jatkuva kehittyminen ja oppiminen taas ovat mahdottomia saavuttaa ilman toimivaa ja tehokasta eri toimijoiden välistä dialogia sekä sitä tukevia ratkaisuja. Pienille tiimeille suunnitelluista peleistä tullaan todennäköisesti pikkuhiljaa siirtymään kohti yhä suurempien ihmisjoukkojen dialogia ja päätöksentekoa fasilitoiviin peliratkaisuihin.

Kiitokset Seymourin poppoolle ja Tuomakselle!

Seymour Consulting löydät: kotisivut, linkedin, instagram, twitter

J. Tuomas Harviaisen löydät: kotisivut, linkedin

Topaasia® – pelejä voit ostaa suoraan verkkokaupastamme tai jos haluat tietää lisää, ota yhteyttä tai soittele suoraan Jussi Gallalle numeroon 040 – 024 6626