Jokaisen ääni kuuluviin – päiväkodin työyhteisötaidot kehittyvät peliä pelaamalla

Hyvät työyhteisötaidot edistävät työn sujuvuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. Ne voivat olla myös rekrytointivaltti. Päiväkoti Maunulan työntekijät harjoittelevat työyhteisötaitoja pelaamalla peliä.

Väitöskirjatutkija Kata-Riikka Kumpulainen (vas.) ja päiväkodin johtaja Sonja Kivilehto pelasivat yhdessä kierroksen työyhteisöpeliä. Kuva: Laura Oja

Työyhteisötaitoja tarvitaan kaikissa työyhteisöissä, mutta erityisen paljon niitä tarvitaan päiväkodissa. Näin pohtii päiväkoti Maunulan johtaja Sonja Kivilehto.

– Teemme töitä koko päivän vuorovaikutuksessa lasten ja aikuisten kanssa, ja tilanteet muuttuvat jatkuvasti. On tosi tärkeää, että vuorovaikutus- ja tiimitaitomme ovat kunnossa, jotta erilaisista tilanteista selvitään sujuvasti.

Päivän kulkua varhaiskasvatuksessa ei pysty etukäteen ennustamaan. Tiimin on löydettävä ja keksittävä parhaat mahdolliset keinot kuhunkin päivään ja tilanteeseen.

– Kun työt sujuvat yhdessä, tiimi ei hätäile tai panikoi tiukassakaan paikassa, koska asiat hoituvat yhdessä sumplimalla.

Kivilehto on huomannut, että parhaimmillaan työkaverit ovat kommunikoineet yllättävässä tilanteessa pienillä eleillä, sanaakaan sanomatta.

Aikaa yhteiselle keskustelulle

Työyhteisötaidot ovat olleet Kivilehdon sydäntä lähellä koko hänen työuransa ajan, tai itse asiassa jo opiskellessa. Nykyisessä esihenkilötyössään hän pitää yllä yhteistä keskustelua tiimitaidoista. Siksipä hän lähtikin innokkaasti mukaan, kun tarjoutui mahdollisuus parantaa tiimi- ja kommunikaatiotaitoja entisestään sitä varten suunnitellun pelin avulla.

Päiväkodin tiimit ovat syksyn aikana ottaneet pelin mukaan viikkopalaveriinsa kerran kuukaudessa. Tuolloin tiimien kokoontumiset ovat puolisen tuntia normaalia pidempiä. Kivilehto täsmentää, että esihenkilön tehtävä on pitää huolta riittävästä palaveriajasta.

– Usein kuulee sanottavan, ettei yhteiselle keskustelulle jää aikaa. Tiimikokouksen alussa oleva pelihetki kuitenkin ohjaa keskustelemaan ja ottaa kaikki jäsenet mukaan.

Työyhteisöpeliä voi pelata fyysisillä pelikorteilla tai digitaalisena versiona. Kuva: Laura Oja

Jokaisen ääni kuuluviin

Tiimiläiset pelaavat Maunulassa Topaasia-nimistä peliä, jota voidaan pelata digitaalisesti tai fyysisillä pelikorteilla. Suurin osa henkilöstöstä valitsi pelikortit, osa sen sijaan piti digiversiota näppärämpänä.

Muutama pelikerta on nyt takana. Tähän mennessä on huomattu esimerkiksi, että moni on saanut tuotua omia näkökulmiaan aiempaa paremmin esille. Kivilehto on erityisen hyvillään siitä, että ujommin ajatuksistaan kertovat ovat aktivoituneet.

Henkilökunta kokee, että tasa-arvoisuus ja tasavertaisuus ovat lisääntyneet, kun kaikki saavat sanoa ääneen omat mielipiteensä. Esiin on noussut hyviä konkreettisia asioita päiväkodin arjen toimivuudesta, ja niitä on päästy käsittelemään monipuolisesti. Tiimin jäsenet ovat lähentyneet.

Jo jonkin tietyn kortin valinta herättää keskustelemaan siitä, miksi juuri tämä kortti. On hyvä pysähtyä myös pieniltä tuntuvien asioiden äärelle.

Etenkin ensimmäisiä kertoja pelattaessa peliin paneutuminen vie aikansa. Yhteinen pohdinnan paikka onkin, kuinka pelille järjestetään sen vaatima aika.

Kata-Riikka Kumpulainen (oik.) tekee väitöskirjaa varhaiskasvatuksen ammattilaisten sekä esihenkilöiden tiimityön kehittämisestä ja työhyvinvoinnista. Kuva: Laura Oja

Henkilökunnan hyvinvoinnilla parasta mahdollista varhaiskasvatusta

Kata-Riikka Kumpulainen tekee väitöskirjaa varhaiskasvatuksen ammattilaisten sekä esihenkilöiden tiimityön kehittämisestä ja työhyvinvoinnista. Topaasia-pelin menetelmä ja systeemiälypeli ovat työvälineenä Kumpulaisen tutkimuksessa. Hän tarkastelee, vahvistuuko ihmisten kyky hahmottaa omaa ja toistensa toimintaa työyhteisössä reflektiivisen dialogin avulla.

– Varhaiskasvatuksen arvomaailma kellahtaa väärään suuntaan, Kumpulainen pohtii.

– Lapsen etu korostuu henkilökunnan hyvinvoinnin kustannuksella, vaikka juuri henkilökunnan hyvinvoinnilla taataan paras mahdollinen varhaiskasvatus.

Päiväkotien arkea vaivaa kiire. Jos henkilökunta pääsisi suunnittelemaan kunkin omaa ja tiimin yhteistä tekemistä, kiire helpottaisi ja työhyvinvointi kasvaisi. Oravanpyörä pitäisikin kyetä pysäyttämään.

– Puolen tunnin pelaaminen kerran kuukaudessa virittää suoraan tiimipalaveriin ja tehostaa sitä.

Peli auttaa puhumaan työstä eri tavalla

Tähän mennessä Kumpulainen on kuullut Topaasian pelaajilta – muualtakin kuin Maunulasta – kiitosta muun muassa siitä, että peli auttaa puhumaan työstä eri tavalla. Lisäksi sen avulla on helpompi hahmottaa koko työyhteisön toimintaa.

Yhdessä pelaamisen on koettu tukevan merkittävästi arjen hyvinvointia.

Kumpulainen huomauttaa, kuinka kukaan ei pysty ratkomaan yksikseen isoja rakenteellisia ongelmia. Arjessa iso apu on kuitenkin siitä, että oppii rajaamaan omaa työtä.

– Hyvän kierre syntyy, kun ymmärrämme, miten merkittäviä pieniltä tuntuvat asiat ovat.

Työyhteisötaidot rekrytointivaltiksi

Kivilehdon mielestä tiimin hyvät työyhteisötaidot ovat rekrytointivaltti.

Töitä hakiessaan ihmiset usein haluavat nähdä, millainen porukka ja ilmapiiri töissä on. Kivilehdolla on tapana kierrättää hakijat tiimeissä, jotta he näkevät, millainen ilmapiiri päiväkodissa vallitsee ja miten hyvä työyhteisö heillä on.

– Kun ihmisiltä kysytään, mikä työssäjaksamisen kannalta on tärkeintä, melkein kaikki nostavat kärkisijoille toimivan tiimin.

Teksti: Kirsi Riipinen

Kuvat: Laura Oja

Juttu julkaistu alunperin hel.fi-sivustolla 9.1.2023. Lähde:

https://www.hel.fi/fi/uutiset/paivakodin-tyoyhteisotaidot-kehittyvat-pelia-pelaamalla

  • Pelissä on yli 40 erilaista teemaa.
  • Päiväkoti Maunulan pelin teemoiksi valikoituivat psykologinen turvallisuus ja systeemiäly.
  • Psykologinen turvallisuus tarkoittaa pelotonta ilmapiiriä, jossa on turvallista ottaa sosiaalisia riskejä – esimerkiksi esittää omia ideoitaan.
  • Filosofi, emeritusprofessori Esa Saarisen ja emeritusprofessori Raimo Hämäläisen kehittämässä systeemiälyssä yhdistetään inhimillinen herkkyys maailmaa muuttavaan insinööriajatteluun.