Hyvinvoiva työyhteisö on jokaisen asia

Hyvinvoiva työyhteisö -pelipakka

Työhyvinvointi ja työkykytoiminta ei ole jotain, mitä tehdään kerran vuodessa – yhteistä keskustelua, arviointia ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämistä tarvitaan arjessa joka päivä. Hyvinvoiva työyhteisö -pelipakka tehtiin, jotta työyhteisöjen olisi helppo päästä käsiksi työhyvinvoinnin teemoihin.

”Hyvinvoiva työyhteisö -peli sopii ihan jokaiselle työpaikalle ja jokaiselle työyhteisölle, sillä työhyvinvointi kuuluu kaikille. Pelin avulla voidaan käsitellä työyhteisön ja työkykyjohtamisen erilaisia teemoja. Valittavia näkökulmia riittää”, kertovat pelin kehittämisessä pääarkkitehteina toimineet Merja Kurunsaari, Pasi Teräväinen ja Serena Paasivuori Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Hyvinvoiva työyhteisö -pelipakkaa hyödyntämällä ei tarvitse lähteä liikkeelle niin sanotusti nollista, sillä pelikortit ohjaavat keskustelemaan yhdessä erilaisista työyhteisön teemoista.

”Pelikorttien avulla hankalienkin aihepiirien käsittely helpottuu, sillä eri työhyvinvoinnin teemoja lähestytään positiivisen kautta. Yhdessä aiheista keskustellen usein myös jokaisen oma ymmärrys avartuu, kun kuulee työyhteisön muiden jäsenten näkemyksiä ja kokemuksia, joita ei arjessa välttämättä muuten tule jaettua.”

Kortit pöytään ja menoksi

Kuinka pelaaminen sitten käytännössä tapahtuu? Pelin aloittaminen ja pelaaminen on tehty todella helpoksi! Jokaiselta pelaajalta tarvitaan toki avointa mieltä, mutta sen jälkeen peli johdattaa askel askeleelta noin tunnin mittaisen pelin aikana hyviin keskusteluihin ja ihan konkreettisten kehittämisideoiden äärelle.

Ideana on, että te työyhteisönä, tai vaikka jonkin projektiporukan kesken, valitsette yhdessä yhden tai useamman teille merkityksellisen näkökulman, joita pelisessiossanne haluatte käsitellä pelinjohtajan johdolla. Voitte keskittyä pohtimaan esimerkiksi työyhteisönne tulevaisuuden tavoitteita, innostavimpia asioita, sekä haastavimpia asioita. Ja sitten vaan kortit pöytään!

Jokainen pelaaja saa eteensä 52 korttia, joissa on valmiiksi erilaisia sanoituksia, joista pelaajat pääsevät valitsemaan omasta mielestään osuvimpia ja parhaiten työyhteisöä kuvaavia. Sitten seuraakin se pelin pihvi: jokainen pelaaja pääsee tasavertaisesti perustelemaan korttivalintansa ja näiden perustelujen kautta päästään toivottavasti kiinni erilaisia näkökulmia esiin tuoviin keskusteluihin. Saatat huomata, että pelatessa ajattelusi avartuu ja opit ymmärtämään työkaveriasi entistä paremmin!

”Pelissä parasta on, että kaikkien näkökulmilla on tasa-arvoinen painoasema, työkalu poistaa tittelit yms. organisaatioasetelmat: ihmiset esimerkiksi äänestävät oman todellisen mielipiteensä mukaan eikä esimeriksi mukaillakseen varmuuden vuoksi jonkun toisen mielipidettä. Asioita saatiin pohdittua monesta sellaisesta näkökulmasta, josta ei oltaisi ehkä muuten tajuttu keskustella”, kertoo Hyvinvoiva työyhteisö -peliä pelannut Nina Laurila Paytraililta.

Lopuksi tehdään yhteinen toimintasuunnitelma

Pelaaminen ja yhteinen keskustelu on toki hyödyllistä ja mukavaa ihan itsessäänkin, mutta jotta käteen jää jotain konkreettista jatkokehittämisen tueksi, äänestetään vielä lopuksi valituista korteista se kaikkein osuvin ja vaikuttavuudeltaan merkittävin ja sovitaan yhdessä seuraavat askelmerkit: mikä on tavoittelemamme muutos, mitä meidän pitää tehdä yhdessä saavuttaaksemme muutos ja kuinka paljon se vaatii meiltä aikaa ja resursseja ja millaisia haasteita matkan varrella saattaa olla.

”Lopuksi yhdessä tehty kiteytys on todella tärkeä vaihe. Tavoitteena on, että valinnat ja työyhteisön hyvinvointia parantavat toimenpiteet ovat konkreettisia ja saavutettavissa ja että niitä sitoudutaan tekemään”, Kurunsaari ja Teräväinen muistuttavat.

”Muutimme tapaa, jolla työhyvinvointikunta toimii jatkossa. Viemme jatkossa johtoryhmälle entistä enemmän ajatuksia siitä, miten työyhteisöä ja -kulttuuria pitäisi kehittää työhyvinvointia vielä paremmin tukevaksi. Yksi konkreettinen ajatus oli työ- ja vapaa-ajan paremman yhteensovittamisen uusien pelisääntöjen laatiminen”, Nina Laurila kertoo konkreettisista pelisession liikkeelle sysäämistä kehittämisteoista.

Miksi pelata Hyvinvoiva työyhteisö -peliä?

  • Helppo ja todella nopea keino päästä keskusteluun: valmiiksi pohditut ja testatut kortit ohjaavat keskustelua ja tarjoavat sanoituksia keskustelun tueksi.
  • Hankalienkin aihepiirien käsittely on luontevaa ja pelikortin valinnan kautta kissan pöydälle nostaminen on helppoa.
  • Peliä voi käyttää moneen ja monen porukan kesken, esimerkiksi työyhteisössä tai vaikkapa projektiporukalla.
  • Tekijätaso, keskijohto ja ylin johto pääsevät luontevasti pelin kautta keskustelemaan.
  • Erityisiä tietotekniikkataitoja ei tarvita, sillä peli on rakennettu todella simppeliksi. Tarvitset vain älypuhelimen tai tietokoneen.
  • Pelinjohtajalla ei mene aikaa valmisteluun: helppo ottaa käyttöön ja aloittaa pelaaminen ryhmän kanssa.
  • On pelinjohtajalle myös erittäin helppo fasilitoida. Pelistä saa kattavan raportin.
  • Jo reilussa tunnissa voi saada tuloksia aikaan.
—-

Hyvinvoiva työyhteisö -pelipakka on rakennettu yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamkin, koulutuskuntayhtymä Gradian ja Keski-Suomen Yrittäjien toteuttaman Hyvinvointikartta-hankkeen aikana 20202022. Hanketta on ollut rahoittamassa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Keski-Suomen mikro- ja pk-yritysten hyvinvointia, hyvinvoinnin osaamista ja johtamista sekä työkykyjohtamista.

Teksti: Meri Nikkanen


Hyvinvoiva työyhteisö -peliä pääset kokeilemaan omassa työyhteisössäsi maksutta aloittamalla Topaasian 30vrk kokeilujakson.

Pelaaminen onnistuu täysin etänä, hybridinä tai lähitoteutuksena. Kokeilujakso ei sitouta mihinkään. Voit pelata kokeilujakson aikana rajattomasti tätä ja kaikkia muita Topaasia-pelejä.