Asiantuntijakumppanuudet – peli kumppanuuksien kehittämiseen. Sisältöyhteistyössä Toni Mikkola, Vincit Oyj

Vincitin Nonconference tilaisuudessa lanseerattiin Topaasia-pelipakka Asiantuntijakumppanuudet. Peli on tehty yhteistyössä Vincitin kumppanuusjohtaja Toni Mikkolan kanssa. Tässä haastattelussa Toni kertoo ajatuksista pakan taustalta ja sen lanseeraamisesta Vincitin kumppanien kanssa Nonconference -tilaisuudessa.

IT-maailma ja asiantuntijakumppanuudet

Kumppanuudet nähdään Tonin mukaan erityisesti IT-maailmassa turhan usein aitojen tasaveroisten kumppanuuksien ja verkoston sijaan alihankintafunktiona, jossa ihmisistä puhutaan resursseina jonkinlaisella osaamistasosta ja tuntihinnasta arvioitavalla kilohinnalla. Vincitin kaltaiset “pörssiyhtiöt” pitävät valta-asemaa ja pienemmistä alihankintayrityksistä ja freelancereista kaivetaan skaala- ja kustannushyötyä.

“Silloin tällöin jopa meillä puhutaan kumppanuuksien sijaan alihankinnasta ja harhaudutaan puhumaan korporaatiomaisesti resursseista. Toki aika moni uusi tai vakiintunutkin kumppani etsii työtä vapaille resuilleen. Itse halusin alusta alkaen puhua henkilöistä, osaajista, asiantuntijoista, kumppanuuksista ja pyrkiä välttämään alihankinta- ja alihankkija-nimistysten käyttämistä, vaikka teknisesti siitä usein onkin kyse. Mutta vaikka olisikin, niin eikö sen ympärille voisi kehittää osaamisen kehittämistä yksilö- ja yritystasolla, silloin tällöin asiakkuuksien yhteistä hoitamista, avoimuutta ja inhimillisyyttä. Ajattelin, että hyvä ja tavoiteltava kumppanuustoiminta on aihe, josta on helposti revittävissä 52 erilaista korttia keskustelun tueksi. Pakan tekeminen oli eräänlainen ajatusharjoitus, joka kirkasti myös itselleni, miten tätä aihetta pitäisi katsoa”, Toni kertoo kumppanuuksien tematiikasta ja jatkaa:

“Olen yrittänyt katsoa asiaa yleismaailmallisesti, enkä vain IT-lasien läpi, jolloin peliä voi käyttää esimerkiksi arkkitehtitoimistot ja rakennusalan firmat keskenänsä.”

Pelin teemoilla tavoitellaan erinomaisten kumppanuuksien rakentamista

Asiantuntijakumppanuudet-pakka koostuu neljästä teemasta, jotka ovat asiakasarvon luominen, kumppaniverkoston johtaminen, yhteistyö ja asiantuntija.

Asiakasarvon luominen -teema

Kumppanuudet ja verkostot rakennetaan Tonin mukaan loppujen lopuksi asiakkaita varten. Sen takia asiakasarvon luominen on keskiössä, kun puhutaan verkostoista ja kumppanuuksista. Keskeisin arvo voi syntyä mistä päin verkostoa tahansa, mutta yleensä parempaan arvoon päästään yhdistelemällä arvonluonnin keinoja eri toimijoiden kesken.

Asiantuntija -teema

Vincitillä on aina ollut ihmis-, ja tekijälähtöisyys keskeisessä osassa. Sen takia asiantuntija ansaitsi yhden maan pakassa, jolloin se on nostettu yhtä tärkeäksi kuin asiakasarvo. “Se rimmaa Vincitin vakiintuneen tavoitteenkin kanssa. Huomenna tyytyväisemmät asiakkaat ja työntekijät. Ihan sama kenen työntekijät”, Toni kertoo.

Kumppaniverkoston johtaminen ja Yhteistyö -teemat

Verkoston johtaminen on sekä luomista että fasilitointia ja Toni myöntääkin, että vielä tällä hetkellä verkoston muoto on turhan tähtimäinen. Vincitin ollessa keskellä ja kumppaneiden toisistaan irrallaan jää varmasti joitain verkostomaisen toimintatavan hyötyjä saavuttamatta.

“Tässä pakassa korostuu, että kumppanuustoiminnan pitäisi tarkoittaa useammankin yrityksen yhteistyötä. Mutta luonnollisesti verkosto koostuu kahden yrityksen välisistä suhteista, joten myös sen näkökulman mukaan ottaminen omaksi teemakseen oli tärkeää. Vaikka mahdollisimman standardoitut toimintatavat helpottavatkin tekemistä ja lopulta ainakin IT-alan yrityksen tuntuvat olevan usein turhankin toistensa uniikkeja kopioilta, niin jokainen yrityssuhde on hieman erilainen”, Toni pohtii.

Toni selventää, että pelin maat ovat näkökulmia sellaisten kumppanuuksien rakentamiseen, joita halutaan tavoitella, ja jotka aiheuttavat uusissa kumppanifirmoissa positiivisen yllätyksen.

“Yhä tuntuu, että meidän kanssa aloittaville kumppaneille tulee positiivisena yllätyksenä, että haluamme pitää huolta, että myös osallistuvien tekijöiden tahtotila toteutuu. Emme halua, että joku kumppani ehdottaa asiantuntijoitaan projektiimme sen vuoksi, että kauppaa on pakko saada ja penkki pitää tyhjätä. Haluamme, että he tulevat paikkaan ja tehtävään, johon oikeasti haluavat, jossa viihtyvät ja jossa pääsevät kehittymään kohti omia tavoitteitaan asiantuntijana”, Toni summaa.

Pakka lanseerattiin Vincitin Nonconference tapahtumassa

Pelipakkaa pelattiin ensimmäisen kerran Vincitin sisäisessä Nonconference -tapahtumassa. Se on vuosittainen yrityksen sisäinen tapahtuma, johon Vincit kuitenkin kutsuu mukaan kourallisen kumppaneitaan. Viime joulukuun tilaisuudessa pelattiin kumppanien kesken Asiantuntijakumppanuudet-peliä kolmessa pelipöydässä. Toni kertoo, että Topaasiaa haluttiin käyttää erityisesti asioiden ytimeen pureutuvan otteensa vuoksi:

“Päädyimme käyttämään Topaasiaa, koska se toimii nopeasti ja murtaa jään. Keskusteluissa päästään nopeasti oleellisiin asioihin. Nonconferencessa on paikalla yrityksiä, jotka eivät ole koskaan nähneet toisiaan ja jotka kilpailevat samoista asiakkuuksista ja Vincitistä asiakkaana keskenänsä. Tässä asetelmassa Topaasia auttaa pääsemään kilpailullisen asetelman ja mahdollisen varovaisuuden yli ja purkaa turhat pidättyväisyydet. Pelaamalla päästiin nopeasti siihen, että samankaltaiset firmat samalla alalla rupesivat keskenään työstämään asioita eteenpäin. Lopulta kaikki olivat innoissaan ja tyytyväisiä.”

Pelaaminen toi fokuksen yhteisiin perusasioihin

Pelaaminen vahvisti Tonin mukaan sitä, että eriävistä näkökulmista huolimatta kumppaneiden kanssa oli paljon yhteneväisiä arvoja ja tavoitteita toiminnan kehittämiselle, mm. tiedonvaihtoa ja avoimuutta painotettiin kumppanitoiminnassa. Keskusteluista nousi Tonin mukaan tiedossa olleita perusasioita, mutta selvästi uutena asiana myös kumppanien halukkuus yhteisölle.

“Pelien kautta vahvistui ajatus, että toiminnassa pitäisi siirtyä yhä enemmän verkoston fasilitointiin irti Vincitin hallitsemasta tähtimuodostelmasta. Joku voi toki miettiä, että vallan jakaminen on myös kilpailuedusta luopumista, mutta näen enemmän, että siinä on mahdollisuus luoda fasilitoinnilla kaikille liiketoiminta-arvoa”, Toni kertoo ja jatkaa miten kumppanuustoiminnan kehitys jatkuu: 

“Olen ylpeä meidän kumppanitoiminnastamme ylipäätään. Väittäisin, että me olemme yksi parhaita päämiehiä tällä alalla Suomessa. IT-alan päämiehistä kertoo paljon, että vaikka meillä asiat on muihin verrattuna todella hyvin, niin loppujen lopuksi keskeisimmät jatkotoimenpiteet ja havainnot tulevat keskittymään silti ihan perusasioihin. Vielä ei olla hienosäätämässä nippeleitä, hienouksia ja uutuuksia.”  

Mihin tilanteeseen suosittelet Asiantuntijakumppanuudet-pakkaa?

Nonconferencen ja Vincitin sisäisten pelien perusteella Toni suosittelee Asiantuntijakumppanuudet-pelin pelaamista kahdessa eri kontekstissa:

1) Tiimille, joka vetää kumppanuuksia yrityksen sisällä

“Ainakin omalla kohdallamme peli tuntuu hyökkävän raadollisesti sen kimppuun, että mitä olemme ehkä tunnistaneetkin kehityksen kohteiksi, mutta Topaasia korostaa asioiden kiireellisyyttä, priorisoi järjestystä ja päätyy konkreettisiin toimenpiteisiin aikataulun kanssa”, Toni kertoo.

2) Usean kumppaniyrityksen yhteiseen pelaamiseen

“Peli toimi erinomaisesti usean yrityksen yhteiseen pelaamiseen, koska se auttaa ohittamaan luonnollisia esteen fiiliksiä. Yleensä kun jutellaan isomman porukan kesken, niin ollaan helposti omissa poteroissa. Topaasia auttaa pääsemään dialogiin avoimin kortein nopeatahtisuudellaan ja korteissa olevilla positiivisen provokatiivisilla lauseilla”, Toni tiivistää ja summaa, miten pelin kortit toimivat osaltaan myös tavoitteina sille, miten Vincit haluaa kumppaniverkostojen kanssa toimia: 

“Pelissä olevat 52 positiivisutopistista korttia ovat tavallaan 52 tavoitetta, joita haluamme tuoda Vincitin kumppanitekemiseen. Se, että me pelaamme noilla aiheilla, vie meitä aina hieman siihen suuntaan. Kaikkia kortteja ei voida erikseen työstää koko ajan, mutta monet kortit ovat synergiassa, jolloin sama toimenpide edistää montaa tavoitetta”.

—-

Kiitos Toni, Vincit ja kumppanit!

Aloita Topaasian maksuton 30 pv kokeilujakso, jossa pääset suoraan kokeilemaan peliä tiimeinesi. Kokeilujakso on maksuton eikä sitouta mihinkään.