Yrittäjämäisen ekosysteemin kehittäminen, haastattelussa Sanna Lehtonen ja Johanna Vainio, YES-verkosto

YES -verkosto on yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto, jonka tarkoituksena on edistää yrittäjämäisten ekosysteemien rakentumista Suomeen kokoamalla eri yrittäjyyskasvatustoimijat yhteen verkostoksi. Topaasia ja YES-verkosto tekivät yhdessä “Yrittäjämäinen ekosysteemi”-pelin, joka on tarkoitettu työkaluksi yrittäjämäisen ekosysteemin kehittämiseen liittyviin keskusteluihin.

Haastattelussa Yes ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen ja YES Varsinais-Suomen aluepäällikkö ja Varsinais-Suomen Yrittäjien koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö Johanna Vainio kertovat yrittäjämäisestä ekosysteemistä ja uudesta Topaasia-pakasta.

Miksi “Yrittäjämäinen ekosysteemi” on mielestänne asiana tärkeä?

Sanna: Tulevaisuuden osaaminen on hyvin moniulotteista ja sellaista osaamista jota hankitaan verkostoitumisen, tekemisen ja eri tavalla osallistumisen kautta. Se on osaamista mitä hankitaan muutenkin kuin koululuokassa istumisen kautta ja tavallaan oppiminen on jatkuvaa kehittymistä ja halua oppia uusia asioita.

Jos ajatellaan missä tahansa elämänvaiheessa olevaa yksilöä, on tärkeää pystyä oppimaan toisilta ihmisiltä ja yhdessä toisten kanssa. Silloin oppiminen on sellaista joka auttaa sinua itseä kehittymään mutta auttaa myös rakentamaan ja kehittämään jotain uutta, olit sitten yrittäjänä tai palkkatyössä. Eli ammattitaidotkin voi laajentua ekosysteemiajattelun kautta.

Tähän kaikkeen ekosysteemiajattelu pyrkii vastaamaan. Mielestäni vanhan ajatuksen “Koko kylä kasvattaa” voisi päivittää suuntaan “Koko ekosysteemi mahdollistaa oppimisen”.


Johanna: Ydin yrittäjämäisessä ekosysteemissä toimimisessa on mielestäni siinä, että yhdessä saadaan aikaiseksi asioita, kuten hyvinvointia, elinvoimaa ja yrittäjyyttä. Lähestyn asiaa makronäkökulmasta ja mietin laajempaa yhteiskunnallista hyvää, jota tämän tyylisellä toiminnalla ja ajattelulla voidaan saada aikaiseksi


Sanna: Ekosysteemiajattelu mahdollistaa laajemman katsannan myös arvon tuottamisen näkökulmasta. Usein yrittäjyyskasvatuksessa mennään vain yksi kärki edellä, esimerkiksi “tuotetaan uusia yrittäjiä”, kun taas yrittäjämäisessä ekosysteemissä toteutuu mielestäni laajempi ajatus yrittäjyyskasvatuksen merkityksestä ja arvon tuottamisesta. Siinä yhdistyy yksilöllinen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen näkökulma.

Kenelle yrittäjämäisen ekosysteemi ymmärtäminen on tärkeää?

Sanna: Jos mietitään että kunta lähtee rakentamaan yrittäjämäistä ekosysteemiä jossa oppimista tapahtuu, on kaikilla tasoilla tärkeä ymmärtää syvällisemmin mistä on kyse ja mitä tavoitellaan. Ekosysteemi ei ole asia jonka voi vain pudottaa jonnekin ja se alkaa itsestään kasvamaan ja kehittymään, vaan on oltava riittävästi resursseja ja koordinointia.

Johdossa, päättäjillä, luottamushenkilöillä, opettajilla ja rehtoreilla jotka haluavat kehittää ja ylläpitää elinvoimaista kuntaa on oltava ymmärrys siitä miksi ja miten asiaa viedään eteenpäin ja mikä merkitys tällä voi olla elinvoiman rakentamisessa.


Johanna: Aihetta on hyvä ymmärtää oikeastaan kenen tahansa ja tärkeintä on ymmärtää, että aiheesta on ylipäätään hyödyllistä keskustella.


Sanna: Olen samaa mieltä Johannan kanssa. Tärkeintä on lähteä keskustelemaan ja yhdessä pyörittämään ekosysteemiä. Tämän kautta syntyy syvempi ymmärrys sen merkityksestä, tarkoituksesta ja näkemyksiä siitä mihin suuntaan toimintaa tulee viedä.

Topaasia ja YES-verkosto ovat yhdessä tehneet “Yrittäjämäinen ekosysteemi”-pakan, mihin se on tarkoitettu?

Johanna: Peli on tarkoitettu tilanteeseen, jossa tahdotaan yhteinen ymmärrys siitä, mitä yrittäjämäinen ekosysteemi meille tarkoittaakaan. Käytännössä se tarkoittaa dialogin avaamista eri aiheista, kuten verkoston johtamisesta ja verkosto-osaamisesta. Se sopii erityisesti vaiheeseen, jossa on tarve saada sovittua ensimmäiset askelmerkit yhteiselle tekemiselle. Se auttaa ns. samalla sivulle pääsemiseen erilaisista näkemyksistä.


Sanna: Just näin. Haaste on usein se, että me ymmärrämme asiat niin monella eri tapaa ja teemme oletuksia toistemme mielipiteistä. Mielestäni kaiken kehittämisen lähtökohtana täytyy olla se, että saatetaan itsemme samalle kartalle ja käydään keskustelu siitä mitä me näillä asioilla tarkoitetaan.


Tätä pakkaa hyödyntämällä päästään samalle kartalle ja löydetään juuri ne asiat joihin halutaan vaikuttaa yhteisellä tekemisellä. Näen pakan merkityksen nimenomaan siinä, että synnytetään keskustelua ja yhteisen ymmärryksen rakentumisen kautta ymmärretään toinen toisiamme paremmin. Siitä syntyy luottamusta, joka on edellytyksenä sille, että ylipäätään voidaan yhteisesti kehittää jotakin asiaa eteenpäin.

Toivon, että tämä työkalu auttaa viemään yhdessä tekemistä syvemmälle tasolle niin, että todella viedään asioita yhdessä eteenpäin eikä vain omia intressejä ja näkökulmia.

Miten pääsen kokeilemaan pakkaa?

Halukkaat pääsevät kuulemaan lisää Topaasian ja YES-verkoston tekemästä pakasta “Yrittäjämäinen ekosysteemi” ottamalla yhteyttä Sannaan tai Johannaan:

sanna@yesverkosto.fi
johanna.vainio@yrittajat.fi

Lisätietoja

“YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto, joka edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista vahvistamalla yrittäjämäistä toimintakulttuuria, valmentamalla opettajia, kehittämällä koulutusta ja rakentamalla koulu-yritysyhteistyötä.” – lisää tietoa osoitteesta https://yesverkosto.fi/

 

Huom. ”Yrittäjämäinen ekosysteemi” – peli ei ole saatavilla ilmaisessa kokeilujaksossa. Saat ”Yrittäjämäinen ekosysteemi” – pelin käyttöösi ottamalla yhteyttä Sannaan tai Johannaan.