Topaasian hyödyt

1. Helpottaa vaikeiden asioiden käsittelyä

Pelisessiossa pystytään ottamaan etäisyyttä asioihin, jolloin nykytilannetta voidaan arvioida ja käsitellä objektiivisemmin. Pelissä ei tarvitse tuoda asioita esille itse suoraan, vaan asiat käsitellään pöytään nimettömänä pelattavien korttien kautta.

Peli antaa ihmisille mahdollisuuden tunnustella toisiaan tilanteessa, jossa arkeen liittyvät toiveet, odotukset ja vaatimukset eivät ole hallitsevia.

Esa Saarinen, Filosofi

2. Auttaa tunnistamaan nykyisiä ja tulevia pullonkauloja

Pelissä voi itse määrittää, kuinka paljon haluaa käsitellä positiivisia ja negatiivisia näkökulmia. Esimerkiksi näkökulmat Heikoin, turhauttavin ja haastavin auttavat käsittelemään yhdessä nykyisiä pullonkauloja ja työtä häiritseviä asioita. Riskinäkökulmat Todennäköisin riski ja vakavin riski auttavat pohtimaan tulevia pullonkauloja.

Asioiden esiin nostaminen ja keskustelu helpottuvat pelin varjolla. Pelaaminen auttaa tehokkaasti tunnistamaan niin riskejä, mahdollisuuksia kuin toisten vahvuuksiakin.

Johanna Pystynen, Vincit

3. Auttaa löytämään uusia näkökulmia

Pelin näkökulmat ja aikarajat auttavat pelaajia keskittymään asioiden miettimiseen tavalla, jota ei tulisi arjen ohessa tehtyä.

City Dev Labsin jokaisen pelin jälkeen ollaan saatu hyviä kehityskohteita, ihan käytännön tasolla. Yksi hauskimpia ideoita oli omaan kehittymiseen liittyvä haaste, mihin Topaasian avulla saatiin idea HäröSchoolista.

Niko Jokinen, City Dev Labs

4. Osallistumista ja sitoutumista yhteisiin päätöksiin

Peli on kokemuksena leikillinen ja arjesta irrottava. Pelisessio innostaa ihmisiä osallistumaan keskusteluun. Pelin lopuksi tehdään yhdessä päätöksiä siitä, mitä päätetään tehdä käytännössä. Nämä käytännön toimet kannustetaan määrittämään mahdollisimman pieneksi konkreettiseksi kokeiluksi.

Parasta pelikokemuksessa oli se, että pelin jälkeen kaikki tiimin jäsenet tunsivat omistajuutta ja vastuullisuutta ongelmien ratkaisemiseksi.

Joona Kotilainen, Tovari

5. Auttaa jakamaan kokemuksia ja hiljaista tietoa

Pelissä puhutaan oikeista asioista. Tämä synnyttää tilanteen, jossa siirretään tietoa omista kokemuksista muille. Tämä tieto on usein sellaista, jota muut eivät ole välttämättä kuulleet tai edes tienneet.

Hyötypelit ovat yleisesti hyviä tapoja jakaa kokemuksia. Topaasian synnyttämä fokusoitu ja ratkaisukeskeinen dialogi auttaa erityisen hyvin synnyttämään uutta tietoa pelaajien välille.

Fasilitoidussa keskustelussa opitaan yhdessä niin käsiteltävistä asioista kuin toisistamme kun kaikkien kannat tulevat kuulluksi.

Maiju Niinivirta, Solteq

6. Auttaa tiimin itseohjautuvuuden ja kokeilukulttuurin parantamisessa

Pelisession lopputuloksena syntyy käytännön toimenpide (tai -piteitä), joita tiimi haluaa tehdä kehittääkseen asioita, jotka ovat nousseet keskustelun kautta. Pienestä lähtevät toimenpiteet ja niiden arviointi ennen seuraavan pelisession alkua auttavat tiimiä käsittelemään omaa toimivuuttaan ja näkemään, ollaanko onnistuttu määrittämään sopiva kokeilu ja mitkä sen tuloksia ovat olleet?

Topaasia-pelit ovat paras näkemäni tapa toteuttaa laadukas ja tavoitehakuinen keskustelusessio ilman ulkopuolista fasilitaattoria.

Juho Toivola, Elisa

7. Säästää aikaa

Topaasia – pelisessio kestää 30 min-60 min. Asiakkaittemme mukaan siinä ajassa käsitellään samoja asioita ja päästään jopa parempiin lopputuloksiin, kuin jopa päivän kehityssessioissa. Pelissä päästään myös nopeasti puhumaan asiaa, joten peli voi toimia myös hyvänä aloituksena pidemmälle sessiolle.

Topaasia on erinomainen tapa kehittää tiimin toimintaa kiireisen arjen lomassa. Pelin menetelmä on selkeästi kehitetty asiakaslähtöisesti ja se auttaakin priorisoimaan asioita erittäin tehokkaalla tavalla!

Ville Simola, Lassila & Tikanoja

8. Säästää rahaa

Topaasia säästää aikaa kehityssessioista, jolloin säästyy rahaa ajasta. Topaasia ei myöskään tarvitse fasilitaattoria, vaan tiimi voi pelata itsenäisesti. Tällöin fasilitaattorin kustannukset säästyvät, jotka voivat olla muutamasta satasesta useisiin tuhansiin riippuen siitä, käytetäänkö sisäistä vai ulkopuolista fasilitaattoria tai valmentajaa. 

Muutaman satasen investointi maksaa itsensä takaisin kymmenkertaisena kun oivallatte puolituntisen jälkeen siirtää fokuksen oikeisiin asioihin.

Johannes Karjula, Suomen Asiakaskokemukset Oy

9. Fiilistä ja intoa kehityssessioihin

Pelaaminen on useimmiten hauskaa ja innostavaa. Emme tokikaan voi luvata, että myös juuri teidän porukassa alkaisi Naurava kulkuri-mainen hekotus, mutta olemme huomioineet noin 200 pelisession otannalla, sekä asiakkailtamme saaduilla palautteilla, että pelaaminen on mieluisampi tapa käsitellä haasteita ja tiimin toimintaa, kuin liikaa tekstiä sisältävä powerpoint-tykitys.

Topaasia-korttipeli on ollut innostava tapa sekä omalle organisaatiollemme että asiakkaillemme pohtia asiakaskokemusta. Kaiken lisäksi pelaaminen on hauskaa!

Sanna Eulenberger, HR 4 Group