Tiimin vuorovaikutuksen puolesta Haastattelussa tiimivalmentaja Joonas Laine

Topaasia – pelit ovat saaneet uuden sanansaattajan. Haastattelussa tiimityön puolestapuhuja Turusta, Joonas Laine Reveiller Oy:ltä. Joonas on tiimivalmentaja, joka haluaa nähdä työelämässä parempaa tiimityötä ja tiimioppimista. Hän käyttää Topaasia® – pelejä osana tiimivalmennuksiaan. Haastattelimme Joonasta ja kysyimme hänen näkemyksiään tiimityön suurimmista sudenkuopista ja onnistumisista.

Mitä sinä teet?

Teen tiimivalmennuksia. Olen se tyyppi joka ei ratko kenenkään ongelmia, vaan keskityn tiimin vuorovaikutukseen, jotta tiimi voisi itse ratkoa mahdollisia ongelmiaan.

Mikä tekee sinut surulliseksi, mitä näet tiimien tekevän päivittäin?

Monikin asia:

  • Tilanteet missä ollaan ajauduttu siihen, että täytyy purnata jälkeenpäin “vitsit kun tätä ei tehdä” tai “tämäkin jää kuitenkin tekemättä”.
  • Se, että ei välttämättä voida vaikuttaa työyhteisön toimintaan, eikä uusia ideoita ja näkökulmia arvosteta tai pahimmillaan niitä ei pystytä edes esittämään.
  • Joka työpaikassa ei ole tilaa missä kohtaaminen tiimin kesken olisi edes mahdollista.
  • Konfliktien pelko, mikä juontuu paljolti luottamuksen puutteesta.

Mikä tekee sinut optimistiseksi ja luo uskoa tulevaisuuteen siitä miten näet tiimien ja työyhteisöjen toimivan?

Monet pienet asiat. Esimerkiksi eräs tiimi jonka kanssa olin pitämässä valmennusta, kertoi aloittavansa aamunsa silloin tällöin yhteisellä vesijuoksulla ja aamupalalla. Mahtava yhteisöllinen tapa!

Nykyään on mahdollista, että pystytään kommunikoimaan myös etänä niin, että nähdään toisen kasvot. Se on tärkeää. Kun itsekin pidämme dialogitreenejä, voi poissaoleva “osallistua” niin, että pystymme näkemään ilmeitä, eleitä ja kehonkieltä. Etänä oleva pystyy osallistumaan tavalla joka on merkittävästi parempi, kuin kokonaan pois jättäytyminen.

Myös lean -ajattelu ja kokeilukulttuuri trendeinä vaikuttavat korostavan ajattelua, jossa mietitään kuinka toimintaa voisi parantaa tiimeistä käsin. On ilo nähdä tällaisen ajattelun lisääntyvän.

Kuvan tehnyt Johanna Hehku Visualilta.

Mitä tiimit voisivat pikaisesti tehdä tai kokeilla korjatakseen yleisiä ongelmiaan ja korostaakseen hyviä asioita?

  • Viiden sekunnin sääntö. Kun on tapaamisessa, keskustelussa tai vastaavassa ja laskee itsekseen viiteen, kun toinen on päättänyt lauseensa. Näin annetaan toiselle vielä aikaa ajatella ja itselle aikaa reagoida rakentavasti.

Mitä Topaasia tuo mielestäsi tiimien kehittämiseen?

Ensinnäkin Topaasia toimii mahdottoman hyvin. Se mahdollistaa vuorovaikutuksen synnyttämisen ja auttaa tajuamaan ja kokemaan yhteisen ajattelun laajentamisen ja kiteyttämisen syklin. Pienet kokeilut ovat se suurin juttu mihin Topaasia ohjaa ja tämä on oleellista, sillä juuri ne pienet kokeilut voivat saada aikaan isonkin vaikutuksen. Se auttaa myös menemään kauniista sanoista tekoihin. Se on tärkeää ettei puheista jää vain suunnittelufiilis.

Joonaksen tavoittaa Reveillerin kotisivuilta ja LinkedInistä 

Topaasia pelejä voi ostaa verkkokaupastamme.