Flow-kokemuksen edistäminen työelämässä, haastattelussa Jussi Venäläinen

Tässä haastattelussa flow-tilan asiantuntija Jussi Venäläinen kertoo näkemyksiään flow´n hyödyllisyydestä ja siitä kuinka hän on päätynyt aiheen asiantuntijaksi.

Teimme yhdessä Jussi Venäläisen kanssa Topaasiaan kaikkien kiinnostuneiden kokeiltavaksi uuden pakan nimeltä “Flow”, joka keskittyy sisällöltään Flow´n edellytyksiin työyhteisössä.


Kuka olet ja mitä tykkäät ammatillisella elämälläsi tehdä?


Olen Flow-tilan asiantuntija ja autan yrityksiä ja tietotyöläisiä luomaan flow-tilalle edellytyksiä yksilön työssä ja koko yrityksen toiminnassa. Käytännössä teen puheita, koulutuksia, työpajoja ja pitkäkestoisempia valmennuksia.

Miksi flow on sinulle tärkeä ja kiinnostava asia?

Tavallaan flow-tila on teemana melkein kaikkien intohimojeni risteyskohta. Siinä yhdistyy monta omaa intohimon kohdetta esimerkiksi luovuus, merkitys, intuitio, suorituskyky, tuottavuus, viisas työ, neurobiologia ja psykologia. Minua kiinnostaa ihmismieli, ihmiskeho ja ylipäätään koko ihmiskokemus. Flow on näissä kaikissa ytimessä.

Lisäksi minua kiinnostaa ihmisenä kokea enemmän flow -kokemuksia ja jopa luoda elämästäni tavallaan yhtä isoa flow -kokemusta.

Miten olet päätynyt aiheen asiantuntijaksi?

Lähdin tutustumaan flow’hun ja edistämään sitä, koska pystyin yhdistämään kaikki aikaisemmat osaamiseni nippuun. Minulla on koulutus kauppa- kasvatus- ja liikuntatieteistä ja työkokemusta on kertynyt koulutuksen, hyvinvointipuolen, konsultoinnin sekä myös tosielämän pelien maailmasta. Flow ja siihen syventyminen on minulle luonnollinen lopputulema ja yhteissumma, kun yhdistän osaamiset ja kiinnostuksen kohteeni.

Kirjoitin viime vuonna flow’sta kirjan (Flow-tila – Työnteon viisas vaihde), jossa tahdoin pitkälti kirkastaa oppimaani ja kerääntynyttä tietämystä aiheen ympäriltä.

Kenelle, mihin tilanteisiin ja miksi Flow:n syvällisempi ymmärtäminen on tärkeää?

Onko ketään, kenelle flow ei olisi tärkeää? Minun vastaukseni on “ei”.

Flow auttaa sinua tekemään asian laadulla, nopeammin ja paremmin oli kyse sitten tekemisestä, tuottamisesta tai jonkin asian saavuttamisesta. Kun tahdot tehdä jotakin hyvin, oli kyse sitten harrastuksesta, urheilusta tai taiteen tekemisestä, flow’n ymmärtäminen ja siihen pääseminen on hyödyllistä.

Flow auttaa tekemään asiat paremmin myös työssä, vaikka flow:ta harvemmin liitetään työhön verrattuna urheiluun ja taiteisiin. Mielestäni työssä flow’n merkitys on korostetun tärkeää, sillä sen parissa vietetään iso osa elämästä. Työn kentässä flow’n ymmärtäminen hyödyttää sekä työnantajia, työntekijöitä, asiakkaita, että työntekijöiden läheisiä.

Laajemmassa kuvassa flow auttaa elämään merkityksellisempää ja täyttymyksellisempää elämää. Sen ymmärtäminen opettaa paljon ihmisyydestä, ihmismielestä, ihmiskehosta ja siitä, miten ja millä taidoilla tehdä asioita virtaavammin ja miten taas poistaa kitkaa. Tämä on mielestäni tärkeää ja väitän, että näiden taitojen osaaminen yhdessä asiassa auttaa soveltamaan taidon hyödyntämistä myös toisaalla. Esimerkiksi jos osaat keskittyä golfissa, auttaa tämä sinua siirtämään sitä taitoa ja mielenhallintaa johonkin toiseen tekemiseen.

Pakka Flow rakennettiin neljän kattoteeman alle, miksi pakkaan tulleet neljä maata ovat juuri nämä neljä maata?

Kirjaani varten rakensin Flow-tilan portaat -mallin teemakokonaisuuksista ja käytännön keinoista kitkan poistamiseen, jotka liittyvät flow’n syntymiseen, työssä tästä hahmotuksesta muodostui seitsemän portaan malli, jossa on kolme välttämätöntä edellytystä ja neljä tukevaa teemaa.

Flow -tilan kolme välttämätöntä edellytystä:

+ Vireystila
+ Keskittyminen
+ Haastavuus

Flow -tilan neljä tukevaa tekijää:

+ Viisas työ
+ Luovuus
+ Merkitys
+ Yhteisöllisyys

Topaasian “Flow” korttipakalla on kuitenkin tarkoitus käsitellä yksilön sijaan organisaatio- ja yhteisötason asioita, jolloin päädyin rajaamaan ja yhdistelemään seitsemästä portaasta neljä oman kokemukseni mukaan oleellista teemakokonaisuutta. Mietin tätä siitä näkökulmasta, että mikä on tietotyössä eniten pielessä ja mihin on helppo tarttua. Flow -pakan neljä maata on: kehittyminen – viisas työ – yhteistyö – merkitys, luovuus, haastavuus.


Mihin Flow -pakka on tarkoitettu?


Tiimin ja työyhteisön toiminnan virtaavuuden kehittämiseen. Pakka käsittelee yksilöiden ja yhteisön kykyä vaalia flow-tilaa työssä keskittymisen, viisaan työn, yhteisöllisyyden, merkityksen, luovuuden ja haastavuuden kautta. Pakan avulla voi havaita organisaation toiminnan sujuvuuden haasteita ja kehittää työstä kitkattomampaa. Sitä voidaan käyttää tiimin kehityspäivissä tai kuukausipalaverissa, johtoryhmän kehityspäivässä tai osana koko työyhteisön kehittämispäivää. Pakka toimii sitä paremmin, mitä enemmän pelaajat ovat työskennelleet yhdessä.

Mistä voi kuulla lisää Jussista ja Flow:sta?

  • Katso Jussin kanssa pidetyn livestriimin tallenne

Lisätietoja

Jos tahdot syventyä flow -tilaan työssä, organisaatiossa, harrastuksissa tai elämässä, niin osoitteesta flow-akatemia.fi löytyy yli 100 tuntia materiaalia videoiden, blogitekstien ja podcastien muodossa.

https://flow-akatemia.fi
Tilaa flow – kirja: Flow-tila – Työnteon viisas vaihde