Peli sinulle, joka haluat kehittää asiakaskokemusta! Käytä asiakaskokemuspakkaa, kun tiimillä on tarve tarkastella asiakaskokemusta laajasta näkökulmasta. Asiakaskokemuspakka käsittää asiakaskokemuksen oleelliset osat ja sen sisäisen kehittämisen organisaatiossa. 

Pakan maat, niiden teemat ja teemojen sisältö:
Pata – Suunta: Asiakasymmärrykseen perustuvien valintojen tekeminen
Risti – Kulttuuri: Organisaation perususkomusten ja kulttuurin vaikutus asiakaskokemukseen
Ruutu – Tarina: Hahmottaa mitkä vuorovaikutteiset kohtaamiset vaikuttavat tarinaan, jonka asiakaspolku muodostaa
Hertta – Yksilö: Itsen johtamisen ja oppimisen merkitys asiakaskokemuksen muodostumisessa

Hintaan lisätään arvonlisävero 24%, joka näkyy kassalla.