Peli asiakaskokemuken kehittämiseen! Käytä asiakaskokemuspakkaa, kun tiimillä on tarve tarkastella asiakaskokemusta laajasta näkökulmasta. Asiakaskokemuspakka käsittää asiakaskokemuksen oleelliset osat ja sen sisäisen kehittämisen organisaatiossa. 

Pakan maat, niiden teemat ja teemojen sisältö:
Pata – Suunta: Asiakasymmärrykseen perustuvien valintojen tekeminen
Risti – Kulttuuri: Organisaation perususkomusten ja kulttuurin vaikutus asiakaskokemukseen
Ruutu – Tarina: Hahmottaa mitkä vuorovaikutteiset kohtaamiset vaikuttavat tarinaan, jonka asiakaspolku muodostaa
Hertta – Yksilö: Itsen johtamisen ja oppimisen merkitys asiakaskokemuksen muodostumisessa

Hintaan lisätään arvonlisävero 24%, joka näkyy kassalla.