Etäfasilitoinnin ei tarvitse olla…

 • Kallista

 • Aikaa vievää

 • Raskasta

 • Ulkopuolisen kanssa tehtyä

 • Yksin pimeälle ruudulle puhumista

Tällaisia vaihtoehtoja ovat mm. ulkopuoliset konsultit ja fasilitaattorit, työpajasarjat, useimmat etätyöpalaverit ja työpajat

Topaasia-hyötypelin avulla etäfasilitoinnista ja etäpalavereista tulee

tehokasta, osallistavaa ja kevyttä ilman valmistautumisen stressiä tai vahvaa fasilitointiosaamista.

Topaasian avulla työyhteisön kehittäminen on:

 • Edullista

 • Tehokasta

 • Kevyttä

 • Talon sisäistä & yhdessä tehtyä

 • Osallistavaa

Topaasia -hyötypeli on ollut meillä työkaluna arjen johtamisessa ja kuukausittaisessa käytössä – olen saanut uuden työkalun valmennukseen.

Olen käyttänyt tätä aiheiden kuten ”straginen johtaminen” ja ”tiimityöskentely” käsittelyyn. Käyttöä on ollut johtoryhmässä, projektijohtamisessa, kuin pienemmissäkin tiimeissä.

Topaasia auttaa löytämään sen kaikkein tärkeimmän useiden tärkeiden asioiden keskeltä. Tämä on tuonut meille tehokkuutta ja ollaan päästy syvällisiin keskusteluihin lyhyessäkin ajassa.

Selkeänä hyötynä on myös se, että pysytään asiassa varsinkin nyt kun tehdään muutosta.

Hyvä työkalu katsoa jotakin tärkeää aihetta laajasti ja syvästi kumminkin niin, että löydetään hyvin kapea suunta johon keskittää energia.

Suvi Widgren, Toimitusjohtaja, Smartum Oy

Erinomainen tapa saada aikaan keskustelua. Suosittelisin kaikille jotka haluavat saada ihmiset organisaatiossaan keskustelemaan keskenään ja tuomaan omat ajatuksensa esille.

Santtu pelasi myyjien kanssa Helsingin ja Jyväskylän välillä aiheesta ”tuloksekas myynti”. Katso 5 minuutin haastattelu, jossa Santtu kertoo kokemuksesta ja sen hyödyistä.

Santtu Seppänen, myyntijohtaja, Trustmary Finland Oy

Topaasian avulla voitte vetää helposti ratkaisukeskeisiä, osallistavia ja viihtyisiä keskusteluja tiimeissä ja työyhteisössä

Lupaamme, että Topaasialla pääsette yhdessä tuloksiin tunnissa
ja saatte aikaan helposti parempaa yhteistyötä.

Olemme käyttäneet Topaasia-pelejä korvaamaan ison osan vanhasta kehityskeskustelumallistamme.

Peli helpottaa tiimin keskustelua ja ohjaa puhumaan niin projektin toimintatavoista, käytänteistä, haasteista kuin onnistumisistakin. Pelin varjolla vaikeitakin aiheita on helpompi nostaa esiin. Lisäksi jokainen tiimin jäsen pääsee pelatessa tasapuolisesti ääneen. Palaute on ollut työntekijöiltämme positiivista ja projektistartit onkin arvioita hyödyllisiksi lähes jokaisella pelikerralla.

Johanna Pystynen, Hr-päällikkö, Vincit Oyj

Nyt on pakko suositella 100 % vilpittömästi! Oletko osa jotain tiimiä? Vastaatko tiimin ja sen ihmisten kehittymisestä? Meneekö suurin osa palavereista käytännön tulipalojen ratkomiseen ja aikaa hedelmälliselle keskustelulle on liian vähän? Olisiko siistiä, jos pystyisitte puolessa tunnissa kaivamaan yhteiset kehittymisalueet, kipupisteet ja vahvuudet tapetilla – yhteisymmärryksessä?

Topaasia-pelit on tehty juuri tätä varten. Eri aihealueiden pelien sisältö on luotu yhdessä huippuorganisaatioiden kanssa. Korttipelin muotoon rakennettu sessio on kaikenlisäksi viihdyttävää.

Johannes Karjula, toimitusjohtaja, Trustmary Finland Oy

Topaasia-pelit ovat paras näkemäni tapa toteuttaa laadukas ja tavoitehakuinen keskustelusessio ilman ulkopuolista fasilitaattoria. Pelin kysymykset ja tarjolla olevat vaihtoehtokortit ohjaavat keskustelun nopeasti oikeiden teemojen äärelle, ja pakottavat kirkastamaan olennaisen. Käytän peliä säännöllisesti niin oman tiimini kuin tukemieni tiimien johtamisen työkaluna.

Juho Toivola, Rekrytointi- ja henkilöstöpäällikkö, Elisa Oyj

Mitä konkreettista hyötyä Topaasian pelaamisesta on?

Peli antaa ihmisille mahdollisuuden tunnustella toisiaan tilanteessa, jossa arkeen liittyvät toiveet, odotukset ja vaatimukset eivät ole hallitsevia.

Esa Saarinen, Filosofi

Haluan korostaa, että tämä on auttanut tuomaan tiimin eri jäsenten äänet tasapuolisesti esille ja se on ollut minulle henkilökohtaisesti todella tärkeä asia. Fasilitoidussa keskustelussa opitaan yhdessä niin käsiteltävistä asioista kuin toisistamme kun kaikkien kannat tulevat kuulluksi.

Erityistä kiitosta antaisin myös siitä, että peli auttaa viemään katseen enemmän ja enemmän asiakkaaseen. Keskitytään asiakkaan palvelemiseen ja toiminnan kehittämiseen. Ei pyritä kerralla ratkaisemaan kaikkea, vaan yksi asia kerrallaan lähdetään pieninä askelina parantamaan maailmaa.

Moni tiimiläinen on antanut erikseen kiitosta, että “nämä ovat ihania terapiatunteja.” Pelisessio on turvallinen ympäristö päästää höyryjä pihalle ja heittää hurjiakin ideoita ilmaan. Avoin ilmapiiri luo luottamusta ja toisinaan saadaan kissojakin pöydälle.

Maiju Niinivirta, Head of Quality Management, Solteq Oyj

Käytimme Topaasiaa® tiimipäivissämme kesäkuussa ja kävimme loistavaa dialogia. Peli oli helppo käyttää ja sisältö auttoi menemään suoraan asiaan. Saimme jokaisen äänen kuuluviin sekä erinomaisen lopputuloksen, joista juonsimme tulevat kehityslinjat. Tulemme käyttämään pelejä uudestaan – suosittelen!

Nina Eklund, Head of Corporate Communications, Tieto Oyj

Olemme kasvaneet voimakkaasti ja voimakkaassa kasvussa arvot ja yrityskulttuuri saattavat elää mukana.

Halusin kuulla henkilöstön näkökulmaa siihen koetaanko arvot vielä voimassa olevina ja kuinka ne toteutuvat arjessa, nyt kun työn alla on arvojen päivittäminen ja mahdollinen uudelleensanoittaminen.

Käytimme Topaasia -hyötypeliä kahdessa ryhmässä joista toinen pohti nykyisten arvojen toteutumista arjessa ja toinen fokusoidummin yhtä meille tärkeää arvoa ja sen toteutumista. Kuulin asioita mitkä ovat esteinä ja mitkä tukevat arvojen toteutumista.

Pelasimme tunnin verran ja keskustelu aiheiden ympärillä oli erittäin vilkasta.

Riikka Säkkinen, Henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Hoivatilat Oyj
 • Sopiva osallistujamäärä: 2-12 hlö
 • Session kesto: 30 – 90 min

 • Jokaisesta sessiosta tulee automaattinen sähköpostikoonti osallistujille

Mitä Topaasian etäfasilitointi palvelu sisältää?

+20 erilaista pelisisältöä

Käy erilaisia keskusteluja, esim. työhyhteisön, tiimin, projektin, strategian tai myynnin edistämiseen.


Pelisisällöt on tehty yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa kuten Vincitin, Kunteko2020-hankkeen, Solitan jne.

Erilaisia pelityyppejä ja näkökulmia
Erilaisten näkökulmien määrällä voit määrittää onko keskustelunne pituutta.

Yleensä Topaasia-sessiot ovat 30min - 90 min pituisia.

Peli ja pelinvetäjä ohjaavat etenemistä
Pelinvetäjä rytmittää etenemisen ja voi ottaa muistiinpanoja, tehdä äänestyksiä tai käyttää ajastinta

Hallintapaneeli
Pelit näkyvät koottuna pelinvetäjän hallintapaneelissa

+20 erilaista pelisisältöä
Käy erilaisia keskusteluja, esim. työhyhteisön, tiimin, projektin, strategian tai myynnin edistämiseen

+12 erilaista näkökulmaa
Monipuolistamaan ajattelua ja fokusoimaan keskustelua

Pelinvetäjän työkalut
Ota muistiinpanoja, tee äänestyksiä tai käytä ajastinta

Kiteytys
Ohjaamaan keskustelun lopputulokset käytännön toimenpiteiksi

Hallintapaneeli
Pelit näkyvät koottuna pelinvetäjän hallintapaneelissa

Käytä Topaasia - hyötypeliä:

 • Tiimien kehityssessioihin

 • Retrospektiiveihin

 • Projektipalavereihin

 • Kuukausipalavereihin

 • Ajankohtaisen ongelman ratkaisuun

 • Muutostilanteisiin

Mitä yksi Topaasia® - pelisisältö sisältää?

Esimerkki: Työyhteisö - peli

52 asiakorttia
Luomaan ja virittämään oleellisesta keskustelua

4 esimerkkikorttia Topaasia: Työyhteisö-pelistä

Topaasia®: Työyhteisö - pelin sisältö on tehty yhteistyössä työhteisöjen asiantuntijan, Kunteko 2020-hankkeen kanssa.

Topaasia on kuin fasilitaattori ilman erillistä fasilitaattoria. Se saa aikaan erinomaisen keskustelun ja lyhyessä ajassa ryhmä saa valittua tärkeimmän toteutettavan muutoksen.

Suosittelen Topaasiaa mihin tahansa ryhmätilanteeseen, jossa halutaan luoda yhteisymmärrys, priorisoida ja sitouttaa ryhmän jäseniä.

Toimii loistavasti ainaisten kalvosulkeisten tai kuluneiden fasilitointimenetelmien sijaan. Koska erillistä fasilitaattoria ei tarvita, myös ryhmän omistajuus keskustelussa toteutuu paremmin.

Jarkko Vuorikoski, Head of Customer Journey, Danske Finance Oy

Olen käyttänyt Topaasia hyötypeliä meillä M & V Softwaressa mm. tuotekehityksessä ja tiimin toiminnan hiomisessa - silloin kun on haluttu, että tiimi miettii omaa toimintaansa ja miten sitä voisi parantaa. Viimeisimmässä sessiossa aiheena oli "Miten meidän Katriina-tuotteeseen voidaan saada lisäarvoa?".

Välitön dialogin tapahtuminen oikeasta aiheesta ja asiasta on selvä hyöty. Topaasian avulla saadaan myös hiljaisemmat mukaan keskusteluun. Tulokset ovat olleet hyviä!

Jani Konsi, toimitusjohtaja, M & V Software Oy

Käytimme Topaasia -peliä asiakkuustiimien kick-off palavereissa. Peliä pelattiin kuuden eri tiimin kanssa, jotka koostuivat 4-7 henkilön ryhmistä. Peli sai aikaan oikein mielenkiintoisia keskusteluita, joiden parissa tiimit olisivat halunneet keskustella jopa pidempään kuin peli antaa aikaa.

Pelin avulla saimme mahtavia näkökulmia ja keskustelua aikaiseksi: mikä tiimin toiminnassa oli haastavinta, mikä oli tiimin vahvuus ja heikkous.

Peli on erittäin monipuolinen ja sopii moneen erilaiseen tilanteeseen.

Tulemme jatkossakin hyödyntämään peliä meidän tiimien toiminnassa. Suosittelen!

Essi Wäck, HR Lead, Geniem Oy

Topaasia® on helppo ja kevyt tapa tiimille valmentaa itseään ja pitää kehityssessioita säännöllisesti ilman valmistautumisen vaivaa ja merkittävää ajankäyttöä.

Se luo keskustelulla vahvan rakenteen ilman että paikalla tarvitsee olla vahvaa fasilitaattoria.

Kokeile Topaasia®-palvelua riskittä, 14 päivän kokeilujakson ajan

Olemme luottavaisia, että saat Topaasiaa pelaamalla aikaan ratkaisukeskeistä ja merkityksellistä keskustelua juuri teidän kipupisteistä ja kehitymahdollisuuksista. Voit kokeilla Topaasia®-pelin täysin riskittä 14 päivän kokeilujakson ajan, joka ei sitouta sinua mihinkään, eikä jatku automaattisesti tilauksena.

Kokeile Topaasia® - etäfasilitointipalvelua ilmaiseksi ilman sitoutumista 14 päivän ajan.

Kokeilujakso ei sido sinua mihinkään eikä jatku automaattisesti maksullisena.

Liity yli 200 pelaavan organisaation joukkoon!

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Toimiiko Topaasia® - peli juuri meillä?

Yksi kysytyimpiä kysymyksiä joita saamme on pohdinta siitä, että Topaasian hyödyt ymmärretään, mutta silti jää kytemään pieni epäilys, että toimiikohan tällainen peli-juttu oikeasti meillä?

Voimme kertoa yli 1000 vedetyn ja todistetun pelisession kokemuksella, että Topaasia - pelit toimivat erittäin todennäköisesti myös teillä. Siksi tarjoammekin täyden tyytyväisyystakuun ensimmäiselle sessiollenne!

Entä jos olemme toimialalta X?

Topaasiaa on käytetty ja käytetään menestyksekkäästi useilla eri toimialoilla: -Koulutusalalla
-IT-alalla
-konsultoinnissa
-julkisella hallinnolla,
-mainostoimistoissa
-perinteisessä teollisuudessa
-järjestöissä
-tapahtumanjärjestäjillä
-lakitoimistoilla
-finanssi,- ja vakuutusalalla
-PR-alalla
-teleoperaattoreilla
-kunnilla ja kaupungeilla
-alemman ja korkean asteen kouluissa, kuten AMKit, ammattiopistot ja yliopistot
-hankkeissa ja isoissa projekteissa.

Mistä tiedän että pakan sisältö on pätevää ts. oletteko asiantuntijoita työyhteisö-asioissa?

Topaasia-pelejä on yli 15 erilaista eri aiheisiin, kuten Työyhteisö, Asiakaskokemus, Ketteryys, Onnistunut projekti, Systeemiäly, Tiedolla johtaminen, Liiketoiminnan kehittäminen, Markkinointi jne, joten emme todellakaan ole asiantuntijoita kaikissa aiheissa, jos yhdessäkään.

Sen sijaan kumppanimme, joiden kanssa pelien sisältö on luotu, ovat erittäin päteviä asiantuntijoita omissa aiheissaan. Heitä ovat mm. Vincit Oyj, Kunteko 2020-hanke, Solita Oy, Esa Saarinen & Raimo Hämäläinen, Powen Oy ja N2 Oy. Me itse olemme asiantuntijoita Topaasia - menetelmässä, tiimin dialogissa ja pelillistämisessä.

Entä jos en ole tai meillä ei ole kokeneita fasilitaattoreita?

Se ei haittaa! Topaasia® - peli on suunniteltu niin, että se jaksottaa ja ohjaa keskustelun eri vaiheet ilman että täytyy olla vahvaa fasilitointiosaamista sen johtamiseen. Siksi se onkin hyötypeli-muodossa. Hyötypeli tuo säännöt eli rakenteen joilla päästään turvallisesti lopputulokseen.

Vaikka Topaasia-peliä hyödyntävätkin monet kokeneet valmentajat, fasilitoijat ja palvelumuotoilijat, on peli suunniteltu niin, että kuka tahansa ryhmä tai tiimi voi sitä käyttää, vaikka porukassa ei olisi juuri mitään kokemusta ryhmäkeskustelujen vetämisestä.

Kuinka isolla tai pienellä ryhmällä voimme tätä pelata?

Pienimmillään Topaasia toimii kahdenkeskisissä kehityskeskusteluissa.

Suurimmillaan suosittelemme Topaasiaa pelattavaksi 10 osallistujan kesken. Silloin pelataan pareittain. Suosittelemme pareittain pelaamista 6 osallistujasta ylöspäin.
Osa hurjista asiakkaistamme on kuitenkin kertonut pelanneensa usein 12 ja 14 osallistujankin sessioita hyvin onnistuen.

Toimiiko Topaasia jos olemme hajautettu organisaatio?

Toimii. Olemme tehneet hajautettuja organisaatioita ja tiimejä varten Topaasiasta digitaalisen palvelun.
Tahdotko tietää digitaalisesta Topaasiasta lisää? Laita mailia asiakaspalvelu@topaasia.com

Alla Trustmaryn Santun kokemuksia digitaalisesta Topaasiasta:

Erinomainen tapa saada aikaan keskustelua!

Suosittelisin kaikille jotka haluavat saada ihmiset organisaatiossaan keskustelemaan keskenään ja tuomaan omat ajatuksensa esille.

Santtu Seppänen, myyntijohtaja, Trustmary Finland Oy

Miksi Topaasia on “hyötypeli”? Tarkoittaako se leikkiä ja laulua?

Hyötypeli tarkoittaa peliä, jolla on tarkoitus päästä johonkin konkreettiseen hyötyyn, ei käyttää peliä vain ajanviettona tai huviksi. Yleensä hyötypelit kuitenkin ovat myös viihdyttäviä pelimäisestä muodostaan johtuen.

Topaasia-sessio ei tarkoita leikkiä ja piirissä kumbaijaan laulamista. Topaasian avulla käsitellään pelaavan ryhmän todellista työyhteisöä, sen hyviä ja huonoja puolia, sekä etsitään niihin ratkaisuja.

Onko tämä vain verbaalisesti lahjakkaille?

Ei. Olemme saaneet palautetta ja kiitosta siitä, kuinka peli ottaa hyvin huomioon myös hiljaisemmat osallistujat ja pelin aikarajat saavat äänekkäämmätkin huomaamaan, että he eivät voi viedä kaikkea tilaa.

Miten varmistetaan psykologinen turvallisuus pelin aikana?

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa, että ryhmän jäsenillä on luottavainen ja turvallinen olo käydä dialogia ryhmässä. Psykologinen turvallisuus on otettu Topaasiassa pelimekaanisesti huomioon:

-Osallistujien ei pelin aikana tarvitse itse kertoa, minkä kortin juuri he ovat pelanneet pöydälle. Kortit pelataan tekstipuoli alaspäin, sekoitetaan ja sitten vasta käännetään keskustelua varten.

-Pelissä ei tarvitse nostaa itse aiheita esille, vaan ne voi tulla neutraalisti keskusteluun korttien kautta

-Pelissä ei ole ns “oikeita vastauksia”. Topaasia ei ole simulaatio, jossa olisi määritelty valmiiksi vastauksia jonkun puolesta, vaan session aikana ryhmä luo keskustelun kautta itselleen merkityksiä ja itselleen omaan tilanteeseensa sopivat “vastaukset”.

Miten vältetään ettei Topaasia ole vaan "taas yksi suunnittelupalaveri" vaan tehdään oikeasti pieniä kokeiluja?

Topaasia-pelisession lopuksi valitaan yksi tärkein aihe, jota halutaan oikeasti muuttaa tai kehittää. Top asia, eli Topaasia.

Pelin mukana tulee Kiteyttäjä-kanvaasi, jolla session lopuksi kiteytetään valittu Topaasia-aihe konkreettisiksi toimenpiteiksi, joille määritetään teko, kuka tekee ja mihin mennessä.

Topaasia paljastaa tuntemattomat kipupisteet pelaamisen ja siitä syntyvän keskustelun kautta. Pelaamisesta jäi parempi kokemus ja tulos kuin yhdestäkään konsulttipalaverista.

Markus Nieminen

Onko Topaasia simulaatio tai tuleeko siinä valmiiksi pureskeltuja vastauksia?

Ei. Topaasia ei ole simulaatio, vaan ryhmä käsittelee aina itselleen oleellisia, todellisia ja ajankohtaisia aiheita.

Topaasia ei tarjoa valmista vastauspalettia, vaan antaa metodin ja täkyjä ryhmälle keskustella ja ajatella itse pelimäisen sujuvassa muodossa.

Meillä on jo päällä useita kehityshankkeita, miten tätäkin ehtisi vielä tekemään?

Topaasia - pelisessio ei tarkoita, että pitäisi aloittaa jotain uutta. Useat asiakkaamme käyttävätkin Topaasia-pelejä käynnissä olevien kehittämishankkeiden ja projektien erilaisiin välipalavereihin, kuukausipalavereihin, kehityspalavereihin tai projektipalavereihin ja saavat niin priorisoitua olemassa olevaa kokonaisuutta, osallistettua kaikki keskustelemaan yhteisestä asiasta, paremman yhteisymmärryksen nykyisestä tekemisestä ja uusia ideoita.

Mistä tiedän tämän olevan pätevä ns. “real deal”?

Olemme kehittäneet Topaasia - formaattia jo 5 vuotta.

Sinä aikana:

Olemme saaneet kehittää pelejä yli 15 sisältöasiantuntijan kanssa ja tehneet useita eri versioita Topaasiasta. Pelisysteemiä on kehitetty satojen pienten iteraatioiden kautta.

Myyneet pelejä maailmalle yli 2000 kappaletta.

Saaneet yli 250 asiakkuutta.

Saaneet useita pyyteettömiä referenssejä ja kehuja tuotteen toimivuudesta.

Vetäneet satoja pelisessioita ja pelanneet itse useita kymmeniä kertoja. Aina olemme itsekin päässeet toteamaan että onhan tämä hyvä.

Peli herätti meidät huomaamaan, miten monia asioita meidän tulisi kehittää. Se pakotti meidät valitsemaan tärkeimmän asian eli Topaasian. Löysimme nopeasti asiat, jotka estävät ja edistävät sen toteutumista. Ja mikä tärkeintä, onnistuimme määrittelemään miten ratkaisemme Topaasian.

Suosittelemme Topaasia korttipeliä lämpimästi! Olemme käyttäneet sitä kahdessa erilaisessa työyhteisössä, joissa molemmissa on sekä nopeita päättäjiä, että enemmän pohdiskelevia ihmisiä. Pelin avulla onnistuimme kiteyttämään tärkeimmän asian nopeasti ja löysimme tavan ratkaista sen.

Kuten useampikin pelaajista ensimmäisessä pelissä totesi: ”Aivan mahtavaa!”

Susanna Paloheimo, Fredman Group

Entä jos ostan tämän, mutta en koskaan saa aikaan pelattua ensimmäistäkään kertaa?

Ole meihin yhteydessä ja pyrimme hahmottamaan yhdessä sinulle hyvän ensimmäisen käyttöpaikan Topaasialle. Yleensä jokin tiimipalaveri (viikko, kuukausi, kehityspalaveri) on hyvä paikka ottaa Topaasia ensimmäisen kerran esille.

Voimme käydä myös etäpalaverina läpi kädestä pitäen miten pelisessio vedetään ja vastata mielen päällä oleviin kysymyksiin, mikäli haluat. Ihan veloituksetta.

Onko tämä ns. sisäänheitto-tuote, jonka jälkeen minulle pyritään myymään jotain mikä syö vuoden tai kahden budjetin?

Ei. Topaasia® - pelit ovat oma toimiva kokonaisuutensa, eivätkä sitouttava lähtölaukaus viisi vuotta kestävälle muutosjohtamisen ohjelmalle, jossa haluamme olla fasilitoimassa ja kertomassa oikeita vastauksia.

Tokihan olisimme kuitenkin huono firma, jos emme tarjoaisi eri tarpeisiin eri palveluita, joten k
oko palvelutarjoomamme näyttääkin tältä:

-Muut pakat. Mikäli pidät Topaasia®: Työyhteisö-pelistä ja haluaisit käyttää samaa formaattia teillä muihinkin aiheisiin, kuten esimerkiksi asiakaskokemuksen tai ketteryyden kehittämiseen, niin muut Topaasia® - pakat maksavat sen saman 249€.

-Digitaalinen Topaasia-palvelu. Mikäli teillä onkin tarvetta enemmän digitaaliselle tavalle vetää keskusteluja esim. hajautetun organisaation tai muun syyn takia, on digitaalinen palvelu hyvä vaihtoehto. Digipalvelu toimii samalla tavalla kuin fyysiset kortit + digin tuomat edut. Palvele alkaen 948€ ja laskutetaan vuosittain pääkäyttäjien mukaan.

-Räätälöity pakka. Moni organisaatio on halunnut tehdä heille oman pakan. Usein oma räätälöity pakka tehdään jonkin organisaatiolle olevan oleellisen tiedon tiivistämiseksi ja keskustelun käymiseksi, kuten strategian, arvojen, johtamisen, kulttuurin, palvelutarjoaman tai riskien tunnistamisen tueksi.

Kuka tämän on kehittänyt?

Topaasia - pelit on kehittänyt Topaasia Oy. Olemme suomalainen 5v vanha start-up yritys, joka etsii vastauksia kysymykseen “kuinka toimisi maailman suurin konsulttiyhtiö ilman yhtäkään konsulttia?”

Visiomme on tehdä Topaasiasta SE menetelmä työelämän kehittämiseen 2020-luvulla. Tähän pääsemme kun teemme helppoja ja tehokkaita menetelmiä yhteisöjen ja tiimien kehittämiseen.

Miten tämä on kehitetty?

Topaasia - pelit ovat syntyneet asiakastarpeesta ja sadoilla iteraatioilla.

Aloitimme toimintamme vuonna 2014 fasilitoimalla yritysjohdon kulttuuria ja brändiä käsitteleviä 4h pelisessioita. Saimme palautetta:

Tämä pelillinen tapa käydä dialogia on erittäin hyvä, mutta 4h on pitkä, eikä aina halua tilata talon ulkopuolista vetämään sessiota. Saisiko tästä tiiviin version, esim 1h, jolla korvata palaveri?

Tästä ajatuksesta teimme ensimmäiset Topaasia - korttipelit.

Pian ymmärsimme, että erilaisia palavereita, joissa kehittämäämme peliformaattia voi hyödyntää on paljon. Näin aloimme tekemään pakkoja sisältöyhteistyössä alojensa huippuammattilaisten kanssa.

Vuosien 2015-2018 aikana tehtyjen pakkaversioiden ja satojen iteraatioiden aikana Topaasia-korttipeliformaatti on saanut nykyisen toimivan ja tiiviin muotonsa.

2019 teimme tästä toimivasta setistä myös etätiimejä ja hajautettuja organisaatioita palvevan digitaalisen palvelun.

Enkö voisi vain…

Pitäytyä vanhoissa tavoissa tehdä työyhteisön kehittämistä?

Ilman muuta voit. Varsinkin jos ne toimivat.

Mikäli kuitenkin haluat varman työkalun tehokkaille, osallistaville ja viihdyttäville tunnin tiimipalavereille, joka ei vaadi sinulta valmistautumisaikaa tai erillistä koonnin tekoa ja post-it-lappu-armeijaa, niin Topaasia on varmasti hyvä vaihtoehto kokeiltavaksi.

Palkata konsulttia ohjaamaan keskusteluja ja kehitystyötä?

Voit. Se voi joissakin tilanteissa olla erinomaisen hyväkin ratkaisu. Jos esim. tilanne yhteisössänne on erittäin tulehtunut, niin voi olla hyvä idea tuoda paikalle psykologi tai konsultti. Emme väitä että Topaasia-pelaaminen on ihmelääke joka toimii kaikkeen. Kokemamme ja asiakkaiden kokemuksien mukaan se toimii kuitenkin yllättävän moneen ja auttaa ryhmiä löytämään ratkaisukeskeisesti yhteisen sävelen dialogin kautta, jonka peli mahdollistaa.

Tehdä itse viitekehyksen ja prosessin keskustelulle?

Kyllä. Ja kannustammekin luovuuteen ja omien ajatuksien jäsentämiseen.

Mutta jos haluat valmiin pakkauksen, joka yksinkertaisesti toimii, niin…

Topaasia® - konseptin taustalla on Topaasia Oy, jonka sykkivänä henkisenä sydämenä on luoda maailman suurin konsulttiyhtiö ilman yhtäkään konsulttia ja tehdä Topaasiasta SE menetelmä työyhteisön kehittämiseen. Miten? Tarjoamalla helppoja ja vaivattomia tapoja saada aikaan tehokkaasti merkityksellistä ja ratkaisukeskeistä keskustelua ihmisten kesken.

Voit myös ottaa yhteyttä:

Copyright (c) 2020 Topaasia Oy