Jakajan opas

Moi! Tämä on jatkuvasti päivittyvä digitaalinen versio Topaasia® – jakajan oppaasta. (Viimeksi päivitetty 16.1.2019)
Oppaassa käydään läpi yleisiä kysymyksiä pelin käyttöön liittyen ja jaetaan vinkkejä pelin käyttöön.

Alla video uusimmista säännöistä Topaasian pelaamiseen:

Lataa videolla nähty tuorein Kiteytys-kanvaasi tästä.

Millaisissa tilanteissa Topaasiaa voi pelata?

Asiakkaamme käyttävät Topaasia® – pelejä toimialasta riippuen hyvinkin erilaisissa tapahtumissa. Niitä käyttävät pysyvät tiimit (johtoryhmä, myyntitiimi jne), projektiryhmät ja muut työryhmät. Erilaisia tilanteita, joissa pelejä kannattaa käyttää:

-Kuukausipalaverit
-Viikkopalaverit
-Osana strategia/visio/kehityspäiviä
-Projektin välipalaverit
-Retrospektiivit
-Erilaiset työpajat
-Jatkuvan kehittymisen, oppimisen, ja tiedonjakamisen foorumit.

Pelisession aiheen valitseminen

Ennen pelin aloittamista ryhmä valitsee session aiheen. Aiheen tulee olla ajankohtainen ja pelaavalle ryhmälle oleellinen. On tärkeää, että aihe on sellainen, josta ryhmän on tarpeellista käydä keskustelua ja päätyä lopputulokseen yhdessä. Aiheen valitseminen on tärkeää, jotta tiiminä puhutaan samoista asioista.

Myös pelattavalla Topaasia® – pakalla on merkitystä aiheen valinnassa.
Keskustelua työyhteisöstä on parempi käydä Työyhteisö tai Yleispakalla, kuin Asiakaskokemuspakalla.
Esim. Markkinointi – pakalla on luonnollista valita aiheeksi tuotteen, palvelun, projektin, hankkeen tai firman markkinointi.

Muita ideoita session aiheeksi:

Tiimitoiminta

Tiimin kehityskeskustelu
Tiiminä itseohjautuminen
Tiimin retro
Kyky toimia ketterästi
Tiimien välinen yhteistyö

Projektit

Projektin ohjaus
Projektin retrospektiivi
Projektin kuukausipalaveri
Projektin onnistuminen

 

Organisaatio

Toiminnan tehostaminen
Työyhteisön keskustelukulttuuri
Organisaatiomuutoksen onnistuminen
Itseohjautuvuuden tukeminen
Arjen työssä jaksaminen
Ajankäyttö
Yhteistyökulttuuri
Osaamisen jakaminen
Sisäinen viestintä
Työn murros
Oppivien ympäristöjen rakentaminen
Työyhteisön toiminta
Asiakaskokemuksen parantaminen
Kyky toimia ketterästi
Johtaminen
Strategian jalkautuminen

Näkökulmien valinta

Topaasia-pelissä on 9 mahdollista näkökulmaa:

3 positiivista näkökulmaa (vahvin, innostavin, tärkein)
3 negatiivista näkökulmaa (heikoin, turhauttavin, haastavin)
3 riskinäkökulmaa (todennäköisin riski, vakavin riski, vaikeiten käsiteltävä riski)

Suosittelemme pelaamaan 3-4 näkökulman pelejä, jolloin session kesto on 30-60 minuuttia. Peliin kannattaa aina valita vähintään yksi positiivinen näkökulma mukaan.

Voitte valita pelattavat näkökulmat yhdessä tai voit valita ne itse etukäteen diktaattorin ottein.
Yleisin suosittelemamme kombo on innostavin, turhauttavin, heikoin, tärkein.

Mikäli pelaat tilanteessa, jossa projekti, hanke tai tiimi on vasta alussa, kannattaa painottaa muutamaa riskinäkökulmaa. Ainakin Todennäköisin ja vakavin riski ovat hyvät valinnat ja positiivisesta näkökulmasta innostavin.

Pelin pelaaminen

Pelin säännöt on opastettu läpi tämän artikkelin alussa, sääntökirjassa ja sääntöanimaatiossa.
Muutama huomio ja muistutus säännöistä:

-pelaajien ei ole pakko paljastaa pelaamaansa korttia. He saavat toki keskustellessa sen tehdä, jos haluavat.

-käsikortteja saa vaihtaa joka kierroksella kädestään, vaikka kaikki kerralla.

-jakana kannattaa herätellä ihmisiä huomaamaan, jos tiimalasin hiekka on kulunut loppuun eikä kukaan pelaajista sitä tee. (Yleensä joku kuitenkin huomio tiimalasin)

-jokaisella näkökulmakierroksella on maksimissaan 3 tiimalasillista aikaa (9min) käytössä. Eli tiimalasin saa kääntää 2 kertaa jokaisella kierroksella. Joissakin keskusteluissa menee koko aika eli 9 minuuttia. Jotkut näkökulmat selviävät helpommin yhdellä kierroksella.
(pakka koostuu aina 4:stä maasta, jotka ovat antaneet näkökulmaa kunkin maan korttien ryhmittelylle.)

Dialogi

Topaasia on dialoginen hyötypeli. Kaikki arvo ja hyöty syntyy keskustelussa pelaajien kesken. Säännöissä ole kuitenkaan määritelty, miten peliporukan pitäisi keskustella pelin aikana, koska kaikki tiimit ja ryhmät ovat erilaisia. Avaamme muutamia lähteitä dialogille tässä, joita voi hyödyntää halutessaan ryhmänsä kanssa.

David Kant on määrittänyt dialogia käyville ihmisille neljä roolia: alkuunpanija, kannattaja, vastustaja, sivustakatsoja.

Ilman alkuunpanijoita dialogilla ei ole suuntaa.
Ilman kannattajia mitään ei saada päätökseen.
Ilman vastustajia kukaan ei tee korjauksia.
Ilman sivustakatsojia dialogissa ei ole perspektiiviä.” 

Topaasia® tarjoaa yhden ”dialogin tärkeimmistä ominaispiirteistä”  eli keskusteluilmapiirin, ”kentän”, jos se määritellään olosuhteeksi, jossa voi syntyä hedelmällinen vuorovaikutus. Pelin raamit auttavat luomaan tilanteen, missä itse dialogi syntyy tasa-arvoisesta lähtötilanteesta.

Lausahduksia pelin edistämiseksi

Mikäli pelissä on mukana hiljaisempia ihmisiä, kannattaa vähintäänkin jakajan (jos kukaan muu ei) huomioida tämä kysymällä häneltä:
mitä mieltä sinä olet?

Yksi tapa edistää keskustelua on rajata kortteja valinnoista, eli siirtää niitä hieman alemmas ja sanoa esim. “no ei ainakaan tämä ja tämä”. Keskustelua on helpompi jatkaa vähemmistä vaihtoehdoista.

Paras tapa edistää keskustelua, jos se ei meinaa lähteä käyntiin, on rohkeasti kertoa oma mielipide ja avata keskustelu. Yleensä siihen tarttuu joku hetken pohdinnan jälkeen.

Pelisession kiteyttäminen

Pelin lopussa valitaa pelatuista aiheista yksi aihe, jolle voidaan ja halutaan tehdä jotain käytännössä. Tämä on Topaasia eli hyödyllisin ja vaikuttavuudeltaan merkittävin asia.  Asian kannattaa olla sellainen, josta on tai voi olla selkeästi hyötyä. Asian myös pitää olla sellainen, jolle pelaajat voivat itse käytännössä tehdä jotain edesauttaakseen asian paranemista.

Toimenpidettä valittaessa suosittelemme valitsemaan  mieluummin:

-pieniä konkreettisia asioita kuin suuria asioita
-vähän kuin paljon toimenpiteitä. Jopa yksi toimenpide riittää.

Topaasia voi olla myös jonkin asian kokeilu. Kokeilun lopputuloksena voi olla sekä onnistuminen, että epäonnistuminen. Tärkeintä on selvittää, mitä tapahtuu kun kokeillaan ja oppia siitä.

Kiitos lukemisesta!

Topaasia – pelejä voit ostaa verkkokaupastamme www.topaasia.com
Vinkkejä juuri teidän tarpeisiinne sopivista pakoista kannattaa kysellä pelimies Jussi Gallalta numerosta, 040 0246626.
Voit myös laittaa tiedusteluja mailiin asiakaspalvelu@topaasia.com