Topaasia on menetelmänä nopea ja monikäyttöinen. Sitä voidaan käyttää niin palavereissa, työpajoissa, kuin kehityspäivissä, eikä se vaadi erillistä valmistelua.

Tiiviisti Topaasia on erinomainen työkalu sellaisiin tilanteisiin kun:

  • tiimillä tai ryhmällä on tarve keskustella yhdessä jostakin asiasta
  • tiimillä tai ryhmällä on halua tai kykyä vaikuttaa keskusteltavaan asiaan
  • asia liittyy jotenkin toiminnan kehittämiseen ja arviointiin
  • asia ei ole täysin kirkas tai jäsentynyt ryhmän kesken

Eli Topaasia ei ole hyvä valinta, jos on tiedossa mitä kannattaa tehdä, tai asiasta ei tarvitse keskustella. Topaasia ei myöskään taivu välttämättä erittäin teknisten asioiden käsittelyyn, kuten ”veroluokkien määrittely taseessa kolmannessa vuosineljänneksessä” tai ”Javascript koodin katselmointi”.

Sen sijaan Topaasia taipuu hyvin:
-Työyhteisön kehittämispalavereihin, jossa aihe voi olla niinkin laaja kuin ”työyhteisön kehittäminen” tai ”osaston käytänteiden kehittäminen” tai ”tiimin toiminnan parantaminen”
-Projektipalavereihin. Aiheena voi olla ”projektin onnistuminen” tai tarkemmin ”projektin markkinointi”.
-Ohjelmistokehitysprojekteissa retrospektiiveihin, joissa keskitytään siihen, miten toimia tiiminä paremmin.
-Yleisesti tiimin/yhteisön toimintatapojen parantamiseen
-Pakkakohtaisiin aiheisiin, kuten liiketoiminnan kehittämiseen, myynnin kehittämiseen, ketterien toimintatapojen kehittämiseen, tiedolla johtamisen parantamiseen jne.